Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Simonyi - Simonyi Alapítvany

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 436€ 7 073€ 7 710€ 8 347€ 8 970€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 436€ 7 073€ 7 710€ 8 347€ 8 970€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
6 000€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 436€ 7 073€ 7 710€ 8 347€ 8 970€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
78 969€ 86 184€ 87 191€ 87 957€ 92 245€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 5 051€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 5 051€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 551€ 5 551€ 5 801€ 5 651€ 4 600€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 051€ 1 051€ 1 051€ 1 051€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
250€ 100€ 100€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
73 418€ 80 634€ 81 390€ 82 306€ 82 594€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
99€ 350€ 4€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
73 319€ 80 284€ 81 386€ 82 306€ 82 594€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
91 404€ 93 257€ 94 901€ 96 304€ 101 215€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
89 456€ 91 375€ 92 852€ 94 915€ 100 113€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
43 167€ 43 315€ 43 409€ 43 604€ 43 647€
063
 
Základné imanie (411)
35 271€ 35 271€ 35 271€ 35 271€ 35 271€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
7 896€ 8 043€ 8 138€ 8 332€ 8 376€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
48 060€ 49 443€ 51 312€ 56 466€ 59 503€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-1 771€ -1 383€ -1 869€ -5 154€ -3 037€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 949€ 1 883€ 2 049€ 1 389€ 1 103€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 949€ 1 883€ 2 049€ 1 389€ 1 103€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 35€ 250€ 200€ 100€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 948€ 1 848€ 1 798€ 1 188€ 1 003€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
91 404€ 93 257€ 94 901€ 96 304€ 101 215€