Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
340 395€ 377 521€ 365 683€ 309 968€ 299 001€ 360 544€ 358 952€ 327 925€ 354 293€ 250 042€ 300 288€
02
501
Spotreba materiálu
58 704€ 82 306€ 68 687€ 49 304€ 54 803€ 73 966€ 69 136€ 74 989€ 123 619€ 56 199€ 111 382€
03
502
Spotreba energie
281 691€ 295 215€ 296 996€ 259 933€ 244 197€ 286 578€ 287 235€ 252 937€ 230 673€ 193 843€ 188 905€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
731€ 2 581€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
166 751€ 239 240€ 228 837€ 182 262€ 152 501€ 241 935€ 236 752€ 189 818€ 202 543€ 254 339€ 147 537€ 142 426€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 141€ 57 134€ 40 313€ 34 830€ 11 554€ 91 809€ 59 965€ 38 469€ 32 366€ 25 034€ 23 952€
08
512
Cestovné
1 905€ 1 917€ 2 927€ 1 685€ 1 541€ 1 471€ 2 287€ 4 397€ 1 519€ 2 846€ 1 896€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 483€ 2 318€ 2 719€ 2 030€ 2 278€ 2 577€ 2 393€ 2 616€ 1 484€ 3 381€ 3 080€ 2 333€
10
518
Ostatné služby
154 221€ 177 871€ 182 877€ 143 718€ 137 127€ 141 079€ 124 950€ 158 192€ 217 073€ 116 577€ 114 245€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 921 879€ 1 790 810€ 1 761 572€ 1 676 519€ 1 608 051€ 1 681 754€ 1 601 046€ 1 541 881€ 1 515 538€ 1 397 725€ 1 437 849€
12
521
Mzdové náklady
1 390 763€ 1 302 896€ 1 283 459€ 1 212 610€ 1 175 733€ 1 210 988€ 1 212 596€ 1 154 054€ 1 112 910€ 1 107 257€ 1 020 695€ 1 065 751€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
465 886€ 435 337€ 438 170€ 412 599€ 354 617€ 408 714€ 384 856€ 379 359€ 363 840€ 339 317€ 332 342€
15
527
Zákonné sociálne náklady
55 562€ 35 704€ 23 722€ 44 745€ 71 851€ 53 350€ 51 101€ 49 611€ 44 440€ 37 713€ 39 755€
16
528
Ostatné sociálne náklady
9 668€ 16 873€ 16 222€ 6 565€ 5 850€ 13 857€ 7 094€ 11 035€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
14 867€ 24 816€ 45 500€ 5 575€ 7 075€ 10 706€ 34 834€ 20 397€ 8 650€ 10 364€ 13 797€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 364€ 1 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 503€ 23 456€ 45 500€ 5 575€ 7 075€ 10 706€ 34 834€ 20 397€ 8 650€ 10 364€ 13 797€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
20€ 95€ 12 321€ 360€ 558€ 569€ 3 843€ 638€ 49 184€ 6 746€ 2 927€ 3 949€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 66€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 13€
26
546
Odpis pohľadávky
11 727€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20€ 95€ 594€ 360€ 558€ 569€ 3 843€ 612€ 39 603€ 3 475€ 886€ 1 581€
28
549
Manká a škody
26€ 9 581€ 3 271€ 2 041€ 2 085€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
110 836€ 107 304€ 108 168€ 102 300€ 101 585€ 126 069€ 100 747€ 63 978€ 56 719€ 170 376€ 86 695€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
110 836€ 107 304€ 108 168€ 102 300€ 101 585€ 116 335€ 126 069€ 100 747€ 63 978€ 56 719€ 114 471€ 86 695€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 55 905€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 55 905€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 598€ 12 864€ 13 943€ 72€ 20€ 41€ 15€ 17€ 0€ 0€ 7 030€
42
562
Úroky
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 17€ 0€ 0€ 4€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 598€ 12 864€ 13 943€ 72€ 15€ 0€ 0€ 0€ 7 026€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 556 346€ 2 552 648€ 2 536 023€ 2 277 056€ 2 168 791€ 2 419 668€ 2 286 051€ 2 205 924€ 2 196 284€ 1 978 971€ 1 992 032€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
329 603€ 380 218€ 404 207€ 268 441€ 281 936€ 367 775€ 308 715€ 386 627€ 291 456€ 301 116€ 362 850€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
5 268€ 0€ 44 520€ 0€ 351€ 415€
67
602
Tržby z predaja služieb
328 860€ 376 650€ 401 331€ 262 230€ 279 970€ 361 310€ 302 970€ 338 459€ 290 223€ 299 871€ 361 478€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
744€ 3 568€ 2 875€ 943€ 1 966€ 6 465€ 5 745€ 3 648€ 1 233€ 895€ 957€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-9 502€ -14 479€ -10 296€ 4 393€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
-9 502€ -14 479€ -9 607€ -10 296€ 4 393€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 415€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 415€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 284€ 1 907€ 1 220€ 4 111€ 34 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 284€ 1 907€ 1 220€ 4 111€ 34 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
66 728€ 89 899€ 44 693€ 44 693€ 48 887€ 50 807€ 0€ 0€ 50 473€ 11 354€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
66 728€ 89 899€ 44 693€ 44 693€ 48 887€ 50 807€ 0€ 0€ 50 473€ 11 354€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 354€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
66 728€ 89 899€ 44 693€ 44 693€ 48 887€ 50 807€ 0€ 0€ 50 473€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
221€ 867€ 23€ 645€ 10 881€ 56 447€ 529€ 914€ 2 258€
102
662
Úroky
23€ 44€ 645€ 940€ 542€ 529€ 914€ 1 292€
108
668
Ostatné finančné výnosy
221€ 867€ 9 941€ 55 905€ 0€ 0€ 967€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
18 617€ 3 845€ 2 101€ 253€ 0€ 24 900€ 0€ 710€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
18 617€ 3 845€ 1 545€ 2 101€ 253€ 0€ 24 900€ 0€ 710€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 176 862€ 2 184 877€ 2 183 680€ 1 976 928€ 1 843 653€ 2 013 451€ 2 273 673€ 2 099 311€ 1 796 062€ 2 033 090€ 1 690 407€ 1 590 065€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
52 442€ 67 119€ 23 166€ 28 380€ 13 943€ 5 717€ 10 839€ 5 356€ 11 452€ 4 395€ 5 859€ 4 946€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
104 251€ 101 101€ 99 953€ 89 681€ 82 746€ 82 187€ 68 788€ 44 386€ 28 970€ 58 295€ 59 356€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 019 990€ 2 001 476€ 2 060 382€ 1 849 143€ 1 678 849€ 1 850 197€ 2 105 208€ 2 015 184€ 1 740 225€ 1 950 355€ 1 613 339€ 1 406 156€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
167€ 167€ 167€ 9 720€ 561€ 583€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
67 555€ 74 226€ 69 856€ 9 789€ 0€ 48 674€ 0€ 119 607€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 0€ 0€ 697€ 12 915€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13€ 15 013€ 13€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 593 094€ 2 660 746€ 2 634 021€ 2 285 539€ 2 194 454€ 2 633 898€ 2 474 359€ 2 239 136€ 2 349 976€ 2 042 911€ 1 967 712€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
36 748€ 108 097€ 97 998€ 8 483€ 25 663€ -17 542€ 214 230€ 188 308€ 33 212€ 153 693€ 63 939€ -24 320€
136
591
Splatná daň z príjmov
118€ 5 516€ 5 946€ 999€ 54€ 1 644€ 9 364€ 6 997€ 5 918€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
36 630€ 102 581€ 92 052€ 7 485€ 25 609€ -19 186€ 204 867€ 181 312€ 27 294€ 153 693€ 63 939€ -24 320€