Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
565 676€ 354 075€ 340 395€ 377 521€ 365 683€ 309 968€ 299 001€ 360 544€ 358 952€ 327 925€ 354 293€ 250 042€ 300 288€
02
501
Spotreba materiálu
293 882€ 69 151€ 58 704€ 82 306€ 68 687€ 49 304€ 54 803€ 73 966€ 69 136€ 74 989€ 123 619€ 56 199€ 111 382€
03
502
Spotreba energie
271 793€ 284 925€ 281 691€ 295 215€ 296 996€ 259 933€ 244 197€ 286 578€ 287 235€ 252 937€ 230 673€ 193 843€ 188 905€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
731€ 2 581€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
351 412€ 287 684€ 166 751€ 239 240€ 228 837€ 182 262€ 152 501€ 241 935€ 236 752€ 189 818€ 202 543€ 254 339€ 147 537€ 142 426€
07
511
Opravy a udržiavanie
206 013€ 143 348€ 7 141€ 57 134€ 40 313€ 34 830€ 11 554€ 91 809€ 59 965€ 38 469€ 32 366€ 25 034€ 23 952€
08
512
Cestovné
18 141€ 3 239€ 1 905€ 1 917€ 2 927€ 1 685€ 1 541€ 1 471€ 2 287€ 4 397€ 1 519€ 2 846€ 1 896€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 370€ 1 290€ 3 483€ 2 318€ 2 719€ 2 030€ 2 278€ 2 577€ 2 393€ 2 616€ 1 484€ 3 381€ 3 080€ 2 333€
10
518
Ostatné služby
124 888€ 139 808€ 154 221€ 177 871€ 182 877€ 143 718€ 137 127€ 141 079€ 124 950€ 158 192€ 217 073€ 116 577€ 114 245€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 173 270€ 1 977 034€ 1 921 879€ 1 790 810€ 1 761 572€ 1 676 519€ 1 608 051€ 1 681 754€ 1 601 046€ 1 541 881€ 1 515 538€ 1 397 725€ 1 437 849€
12
521
Mzdové náklady
1 588 212€ 1 446 334€ 1 390 763€ 1 302 896€ 1 283 459€ 1 212 610€ 1 175 733€ 1 210 988€ 1 212 596€ 1 154 054€ 1 112 910€ 1 107 257€ 1 020 695€ 1 065 751€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
523 249€ 483 986€ 465 886€ 435 337€ 438 170€ 412 599€ 354 617€ 408 714€ 384 856€ 379 359€ 363 840€ 339 317€ 332 342€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
49 247€ 36 131€ 55 562€ 35 704€ 23 722€ 44 745€ 71 851€ 53 350€ 51 101€ 49 611€ 44 440€ 37 713€ 39 755€
16
528
Ostatné sociálne náklady
12 562€ 10 583€ 9 668€ 16 873€ 16 222€ 6 565€ 5 850€ 13 857€ 7 094€ 11 035€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
12 943€ 31 430€ 14 867€ 24 816€ 45 500€ 5 575€ 7 075€ 10 706€ 34 834€ 20 397€ 8 650€ 10 364€ 13 797€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 622€ 1 620€ 1 364€ 1 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 321€ 29 810€ 13 503€ 23 456€ 45 500€ 5 575€ 7 075€ 10 706€ 34 834€ 20 397€ 8 650€ 10 364€ 13 797€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 20€ 95€ 12 321€ 360€ 558€ 569€ 3 843€ 638€ 49 184€ 6 746€ 2 927€ 3 949€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 66€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 13€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 11 727€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 20€ 95€ 594€ 360€ 558€ 569€ 3 843€ 612€ 39 603€ 3 475€ 886€ 1 581€
28
549
Manká a škody
26€ 9 581€ 3 271€ 2 041€ 2 085€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
127 050€ 117 036€ 110 836€ 107 304€ 108 168€ 102 300€ 101 585€ 126 069€ 100 747€ 63 978€ 56 719€ 170 376€ 86 695€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 050€ 117 036€ 110 836€ 107 304€ 108 168€ 102 300€ 101 585€ 116 335€ 126 069€ 100 747€ 63 978€ 56 719€ 114 471€ 86 695€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 55 905€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 55 905€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 413€ 11 894€ 1 598€ 12 864€ 13 943€ 72€ 20€ 41€ 15€ 17€ 0€ 0€ 7 030€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 17€ 0€ 0€ 4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
12 413€ 11 894€ 1 598€ 12 864€ 13 943€ 72€ 15€ 0€ 0€ 0€ 7 026€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 242 763€ 2 779 154€ 2 556 346€ 2 552 648€ 2 536 023€ 2 277 056€ 2 168 791€ 2 419 668€ 2 286 051€ 2 205 924€ 2 196 284€ 1 978 971€ 1 992 032€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
310 691€ 317 142€ 329 603€ 380 218€ 404 207€ 268 441€ 281 936€ 367 775€ 308 715€ 386 627€ 291 456€ 301 116€ 362 850€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 5 268€ 0€ 44 520€ 0€ 351€ 415€
67
602
Tržby z predaja služieb
309 770€ 315 313€ 328 860€ 376 650€ 401 331€ 262 230€ 279 970€ 361 310€ 302 970€ 338 459€ 290 223€ 299 871€ 361 478€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
921€ 1 829€ 744€ 3 568€ 2 875€ 943€ 1 966€ 6 465€ 5 745€ 3 648€ 1 233€ 895€ 957€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-9 502€ -14 479€ -10 296€ 4 393€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
-9 502€ -14 479€ -9 607€ -10 296€ 4 393€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 415€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 415€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 993€ 26 517€ 1 284€ 1 907€ 1 220€ 4 111€ 34 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 993€ 26 517€ 1 284€ 1 907€ 1 220€ 4 111€ 34 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
50 068€ 62 227€ 66 728€ 89 899€ 44 693€ 44 693€ 48 887€ 50 807€ 0€ 0€ 50 473€ 11 354€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
50 068€ 62 227€ 66 728€ 89 899€ 44 693€ 44 693€ 48 887€ 50 807€ 0€ 0€ 50 473€ 11 354€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 354€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 068€ 62 227€ 66 728€ 89 899€ 44 693€ 44 693€ 48 887€ 50 807€ 0€ 0€ 50 473€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
82€ 221€ 867€ 23€ 645€ 10 881€ 56 447€ 529€ 914€ 2 258€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
23€ 44€ 645€ 940€ 542€ 529€ 914€ 1 292€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
82€ 221€ 867€ 9 941€ 55 905€ 0€ 0€ 967€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
18 617€ 3 845€ 2 101€ 253€ 0€ 24 900€ 0€ 710€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
18 617€ 3 845€ 1 545€ 2 101€ 253€ 0€ 24 900€ 0€ 710€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 630 634€ 2 389 992€ 2 176 862€ 2 184 877€ 2 183 680€ 1 976 928€ 1 843 653€ 2 013 451€ 2 273 673€ 2 099 311€ 1 796 062€ 2 033 090€ 1 690 407€ 1 590 065€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
14 651€ 20 254€ 52 442€ 67 119€ 23 166€ 28 380€ 13 943€ 5 717€ 10 839€ 5 356€ 11 452€ 4 395€ 5 859€ 4 946€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
122 597€ 115 901€ 104 251€ 101 101€ 99 953€ 89 681€ 82 746€ 82 187€ 68 788€ 44 386€ 28 970€ 58 295€ 59 356€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 443 730€ 2 244 894€ 2 019 990€ 2 001 476€ 2 060 382€ 1 849 143€ 1 678 849€ 1 850 197€ 2 105 208€ 2 015 184€ 1 740 225€ 1 950 355€ 1 613 339€ 1 406 156€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 9 720€ 561€ 583€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
49 477€ 8 764€ 67 555€ 74 226€ 69 856€ 9 789€ 0€ 48 674€ 0€ 119 607€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 0€ 0€ 697€ 12 915€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13€ 13€ 13€ 15 013€ 13€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 005 469€ 2 795 877€ 2 593 094€ 2 660 746€ 2 634 021€ 2 285 539€ 2 194 454€ 2 633 898€ 2 474 359€ 2 239 136€ 2 349 976€ 2 042 911€ 1 967 712€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-237 294€ 16 723€ 36 748€ 108 097€ 97 998€ 8 483€ 25 663€ -17 542€ 214 230€ 188 308€ 33 212€ 153 693€ 63 939€ -24 320€
136
591
Splatná daň z príjmov
772€ 7 822€ 118€ 5 516€ 5 946€ 999€ 54€ 1 644€ 9 364€ 6 997€ 5 918€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-238 065€ 8 901€ 36 630€ 102 581€ 92 052€ 7 485€ 25 609€ -19 186€ 204 867€ 181 312€ 27 294€ 153 693€ 63 939€ -24 320€