Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
222 457€ 174 937€ 246 855€ 178 248€ 160 213€ 151 408€ 192 179€ 157 465€ 265 772€ 216 085€ 164 501€ 166 362€ 205 835€ 242 608€ 189 540€ 206 895€
02
501
Spotreba materiálu
130 159€ 76 733€ 170 948€ 100 510€ 57 657€ 70 414€ 83 226€ 50 201€ 148 375€ 103 058€ 39 636€ 32 146€ 70 972€ 102 292€ 30 038€ 40 786€
03
502
Spotreba energie
92 298€ 98 204€ 75 907€ 77 738€ 102 556€ 80 994€ 108 953€ 107 263€ 117 397€ 113 028€ 124 864€ 134 217€ 134 864€ 126 541€ 132 707€ 128 337€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 13 774€ 26 794€ 37 772€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
180 748€ 119 674€ 93 719€ 66 526€ 61 337€ 79 167€ 75 021€ 72 895€ 143 907€ 113 214€ 106 854€ 35 497€ 162 782€ 166 747€ 35 601€ 34 222€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 510€ 14 910€ 16 725€ 10 074€ 4 065€ 24 579€ 21 285€ 30 288€ 38 879€ 36 548€ 60 484€ 2 140€ 127 614€ 13 157€ 1 463€ 2 991€
08
512
Cestovné
12 432€ 6 759€ 1 701€ 2 568€ 4 213€ 4 227€ 5 204€ 2 780€ 6 462€ 3 180€ 3 347€ 3 674€ 2 572€ 3 190€ 2 997€ 1 667€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 446€ 3 218€ 1 843€ 590€ 1 118€ 3 208€ 1 494€ 1 577€ 952€ 600€ 716€ 688€ 1 099€ 699€ 707€ 512€
10
518
Ostatné služby
162 360€ 94 786€ 73 451€ 53 293€ 51 942€ 47 153€ 47 038€ 38 250€ 97 615€ 72 887€ 42 307€ 28 995€ 31 496€ 149 702€ 30 434€ 29 052€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 260 396€ 2 007 519€ 2 054 768€ 2 098 774€ 1 736 665€ 1 527 125€ 1 446 582€ 1 297 424€ 1 264 586€ 1 210 537€ 1 099 887€ 980 783€ 1 029 597€ 1 081 960€ 1 129 462€ 1 034 582€
12
521
Mzdové náklady
1 536 582€ 1 378 368€ 1 450 176€ 1 494 852€ 1 207 101€ 1 064 688€ 1 010 413€ 910 078€ 892 103€ 858 256€ 778 981€ 689 956€ 728 626€ 776 210€ 810 091€ 729 119€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
533 488€ 477 867€ 499 727€ 517 369€ 414 862€ 368 214€ 347 460€ 310 767€ 303 913€ 295 881€ 266 226€ 237 792€ 253 221€ 265 646€ 272 487€ 243 084€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 848€ 14 800€ 13 520€ 13 560€ 14 140€ 10 470€ 9 225€ 8 350€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
173 478€ 136 329€ 91 249€ 72 994€ 100 562€ 83 753€ 79 484€ 68 229€ 68 220€ 56 400€ 54 680€ 53 035€ 47 749€ 40 104€ 46 885€ 62 379€
16
528
Ostatné sociálne náklady
156€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 614€ 1 891€ 1 282€ 93€ 1 716€ 1 631€ 1 327€ 1 387€ 1 335€ 1 309€ 1 340€ 1 362€ 12€ 81€ 220€ 8€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
23€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 591€ 1 868€ 1 258€ 93€ 1 716€ 1 631€ 1 327€ 1 387€ 1 335€ 1 309€ 1 340€ 1 362€ 12€ 81€ 220€ 8€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
61 016€ 44 464€ 26 513€ 32 549€ 51 132€ 47 305€ 46 137€ 37 212€ 4 135€ 5 417€ 6 070€ 4 860€ 5 177€ 5 578€ 5 423€ 7 795€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
380€ 0€ 0€ 1€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 165€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
61 016€ 44 456€ 26 348€ 32 544€ 51 132€ 47 305€ 46 137€ 37 212€ 3 635€ 5 417€ 5 690€ 4 860€ 5 177€ 5 577€ 5 422€ 7 794€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
82 439€ 86 255€ 89 625€ 86 601€ 81 970€ 72 319€ 48 162€ 50 445€ 65 627€ 60 800€ 74 299€ 72 999€ 88 355€ 119 511€ 77 764€ 79 938€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 439€ 86 255€ 89 625€ 86 601€ 81 970€ 72 319€ 48 162€ 50 445€ 41 288€ 38 439€ 41 099€ 42 216€ 56 618€ 92 926€ 52 109€ 52 805€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 340€ 22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 584€ 25 655€ 27 133€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 27 133€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 340€ 22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 584€ 25 655€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
174€ 152€ 20€ 23€ 43€ 3 753€ 479€ 3 557€ 35 646€ 36 120€ 31 851€ 36 656€ 24 750€ 21 648€ 8 722€ 25 453€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
60€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
174€ 152€ 20€ 23€ 43€ 3 753€ 479€ 3 557€ 35 586€ 36 120€ 31 851€ 36 656€ 24 750€ 21 648€ 8 716€ 25 453€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 808 846€ 2 434 893€ 2 512 782€ 2 462 814€ 2 093 075€ 1 882 707€ 1 809 887€ 1 620 384€ 1 781 008€ 1 643 483€ 1 484 802€ 1 298 518€ 1 516 509€ 1 638 132€ 1 446 732€ 1 388 893€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
126 189€ 84 367€ 48 404€ 48 804€ 68 946€ 67 123€ 63 958€ 58 373€ 68 795€ 68 865€ 67 923€ 68 800€ 62 658€ 62 659€ 63 363€ 79 836€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
60€ 695€ 3 661€ 2 137€ 4 645€ 567€ 4 816€ 3 072€ 2 959€ 18 352€ 12 265€ 7 238€ 20 330€
67
602
Tržby z predaja služieb
126 189€ 84 367€ 47 844€ 48 804€ 68 251€ 63 462€ 61 821€ 53 728€ 68 228€ 64 050€ 64 851€ 65 842€ 39 367€ 36 619€ 29 331€ 21 734€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
500€ 0€ 4 939€ 13 774€ 26 794€ 37 772€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 7 555€ 15 403€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 7 555€ 15 403€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
79 471€ 90 438€ 30 733€ 31 518€ 74 560€ 108 561€ 137 656€ 107 593€ 68 034€ 100€ 0€ 16 133€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
488€ 0€ 842€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
79 471€ 90 438€ 30 733€ 31 518€ 74 560€ 108 074€ 137 656€ 107 593€ 68 034€ 0€ 15 292€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 584€ 25 655€ 27 133€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 584€ 25 655€ 27 133€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 584€ 25 655€ 27 133€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
183€ 183€ 68 453€ 68 018€ 70 850€ 60 945€ 56 805€ 39 199€ 61 920€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5€ 15€ 45€ 102€ 121€ 129€ 144€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 6€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
183€ 183€ 68 448€ 68 003€ 70 805€ 60 843€ 56 684€ 39 064€ 61 776€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 45€ 1 160€ 4 708€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 45€ 1 160€ 4 708€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 607 276€ 2 263 107€ 2 436 759€ 2 386 237€ 1 950 063€ 1 707 489€ 1 608 735€ 1 455 018€ 1 622 092€ 1 495 551€ 1 304 800€ 1 130 618€ 1 353 142€ 1 493 644€ 1 343 831€ 1 198 673€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
49 284€ 51 181€ 37 918€ 39 611€ 29 103€ 26 270€ 26 199€ 23 499€ 8 026€ 7 064€ 5 547€ 4 316€ 1 238€ 1 415€ 2 809€ 2 390€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
69 974€ 65 431€ 66 071€ 64 442€ 62 026€ 61 261€ 46 846€ 40 241€ 38 133€ 36 444€ 34 969€ 34 969€ 35 102€ 38 182€ 40 926€ 42 197€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 110 734€ 1 918 528€ 1 960 823€ 2 012 681€ 1 778 238€ 1 592 992€ 1 510 079€ 1 369 578€ 1 330 636€ 1 218 475€ 1 169 598€ 1 074 825€ 1 241 521€ 1 225 308€ 1 298 194€ 1 154 086€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
866€ 945€ 945€ 945€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
65 741€ 98 274€ 39 085€ 24 791€ 234 906€ 227 578€ 85 485€ 3 995€ 60 825€ 190 002€ 1 902€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
310 679€ 128 749€ 331 917€ 243 766€ 80 618€ 26 965€ 25 611€ 21 700€ 10 391€ 5 991€ 9 202€ 12 514€ 14 457€ 38 738€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 813 119€ 2 437 913€ 2 515 896€ 2 466 559€ 2 093 570€ 1 883 173€ 1 810 349€ 1 621 167€ 1 781 282€ 1 666 069€ 1 471 623€ 1 302 005€ 1 519 462€ 1 638 808€ 1 482 241€ 1 360 539€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 274€ 3 020€ 3 114€ 3 745€ 494€ 466€ 462€ 783€ 275€ 22 586€ -13 178€ 3 487€ 2 953€ 676€ 35 508€ -28 354€
136
591
Splatná daň z príjmov
3 030€ 2 214€ 2 783€ 2 509€ 94€ 68€ 41€ 33€ 53€ 54€ 58€ 54€ 80€ 107€ 125€ 90€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 243€ 806€ 331€ 1 236€ 401€ 398€ 421€ 750€ 222€ 22 532€ -13 236€ 3 433€ 2 874€ 569€ 35 383€ -28 444€