Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajský súd v Prešove

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
108 500€ 118 582€ 120 718€ 137 110€ 116 403€ 151 523€ 122 477€ 96 016€ 126 978€ 140 314€ 143 312€ 185 937€ 142 291€ 147 126€
02
501
Spotreba materiálu
39 960€ 51 919€ 53 337€ 70 670€ 45 832€ 80 211€ 56 679€ 31 586€ 42 535€ 54 846€ 67 328€ 97 571€ 67 109€ 79 599€
03
502
Spotreba energie
68 540€ 66 662€ 67 381€ 66 440€ 70 571€ 71 312€ 65 798€ 64 430€ 84 443€ 85 468€ 75 984€ 88 367€ 75 182€ 67 527€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
83 002€ 71 258€ 92 900€ 129 833€ 72 902€ 105 505€ 91 778€ 54 751€ 90 097€ 112 244€ 136 525€ 123 123€ 135 696€ 132 458€
07
511
Opravy a udržiavanie
13 546€ 14 106€ 32 898€ 38 152€ 11 177€ 14 396€ 10 711€ 17 981€ 22 033€ 18 412€ 21 601€ 23 755€ 26 667€ 37 653€
08
512
Cestovné
8 149€ 13 674€ 11 648€ 10 178€ 11 154€ 13 438€ 9 273€ 10 145€ 3 660€ 2 836€ 4 986€ 15 126€ 13 810€ 9 779€
09
513
Náklady na reprezentáciu
290€ 347€ 559€ 413€ 342€ 249€ 331€ 326€ 331€ 323€ 332€ 305€ 301€ 676€
10
518
Ostatné služby
61 016€ 43 131€ 47 795€ 81 090€ 50 229€ 77 422€ 71 463€ 26 298€ 64 073€ 90 673€ 109 606€ 83 936€ 94 919€ 84 350€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 982 436€ 5 795 916€ 5 497 579€ 4 846 103€ 4 864 355€ 4 378 468€ 3 911 772€ 3 553 342€ 3 588 005€ 3 403 715€ 3 189 428€ 3 478 584€ 3 123 345€ 2 696 200€
12
521
Mzdové náklady
4 277 965€ 4 139 535€ 3 948 033€ 3 499 348€ 3 412 091€ 3 194 222€ 2 831 879€ 2 519 669€ 2 575 236€ 2 536 211€ 2 359 333€ 2 555 895€ 2 344 049€ 2 057 094€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 389 450€ 1 337 141€ 1 276 067€ 1 122 958€ 1 110 176€ 995 574€ 856 529€ 795 932€ 783 939€ 698 001€ 664 574€ 700 947€ 622 491€ 527 291€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
66 240€ 63 995€ 59 476€ 51 134€ 47 351€ 42 520€ 35 578€ 32 373€ 24 112€ 27 119€ 19 475€ 16 295€ 15 612€ 11 034€
15
527
Zákonné sociálne náklady
223 467€ 251 734€ 203 397€ 170 707€ 294 737€ 146 153€ 177 442€ 198 883€ 196 621€ 135 328€ 137 422€ 195 112€ 129 665€ 87 896€
16
528
Ostatné sociálne náklady
25 315€ 3 511€ 10 606€ 1 957€ 10 343€ 6 485€ 8 097€ 7 056€ 8 624€ 10 336€ 11 529€ 12 886€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 249€ 13 414€ 11 649€ 11 593€ 11 598€ 11 455€ 11 630€ 11 492€ 11 411€ 10 329€ 7 099€ 7 252€ 6 940€ 6 257€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
8 003€ 8 017€ 6 462€ 6 462€ 6 457€ 6 439€ 6 439€ 6 427€ 6 451€ 6 478€ 4 313€ 0€ 2 890€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 246€ 5 397€ 5 187€ 5 130€ 5 141€ 5 016€ 5 190€ 5 064€ 4 960€ 3 852€ 2 786€ 7 252€ 4 050€ 6 257€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
43 917€ 39 854€ 40 536€ 43 482€ 28 733€ 30 268€ 1 308€ 98 096€ 3 569€ 1 908€ 6 426€ 4 050€ 8 667€ 15 621€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
94€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
7 707€ 1 728€ 13 813€ 3 279€ 0€ 61€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
35 175€ 38 126€ 26 723€ 40 203€ 28 733€ 30 268€ 507€ 98 096€ 3 475€ 1 854€ 6 362€ 4 050€ 8 667€ 15 621€
28
549
Manká a škody
1 036€ 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
313 329€ 309 643€ 310 913€ 318 212€ 319 055€ 342 233€ 278 664€ 602 237€ 739 337€ 735 147€ 743 906€ 780 527€ 610 586€ 990 802€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
303 662€ 304 575€ 310 913€ 318 212€ 319 055€ 342 233€ 278 664€ 602 237€ 594 856€ 594 121€ 608 129€ 653 296€ 480 277€ 631 687€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 668€ 5 069€ 144 482€ 141 026€ 135 777€ 127 231€ 130 309€ 359 115€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 127 231€ 130 309€ 115 373€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
144 482€ 141 026€ 135 777€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 668€ 5 069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 243 742€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 973€ 2 950€ 1 691€ 1 519€ 1 484€ 1 579€ 1 519€ 1 535€ 683€ 1 622€ 2 437€ 290€ 22€ 37€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 973€ 2 950€ 1 691€ 1 519€ 1 484€ 1 579€ 1 519€ 1 535€ 683€ 1 616€ 2 437€ 98€ 22€ 37€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 192€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 108€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 108€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
13 946€ 13 452€ 14 348€ 20 512€ 20 842€ 122 172€ 12 379€ 17 534€ 20 198€ 26 319€ 28 585€ 26 170€ 24 504€ 14 557€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 467€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
12 854€ 13 893€ 14 958€ 17 053€ 17 462€ 122 172€ 12 379€ 16 421€ 20 198€ 26 319€ 28 396€ 26 170€ 24 504€ 14 557€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-376€ -441€ -610€ 3 459€ 3 380€ 1 113€ 0€ 190€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 561 353€ 6 365 070€ 6 090 334€ 5 508 364€ 5 435 371€ 5 143 204€ 4 431 526€ 4 435 002€ 4 580 278€ 4 431 599€ 4 257 718€ 4 606 042€ 4 052 051€ 4 003 057€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
11 599€ 12 832€ 13 096€ 13 191€ 13 089€ 13 095€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
11 599€ 12 832€ 13 096€ 13 191€ 13 089€ 13 095€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 186€ 7 416€ 15 064€ 10 600€ 4 473€ 6 191€ 12 379€ 17 534€ 20 198€ 26 319€ 28 585€ 26 170€ 24 565€ 14 557€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 186€ 7 416€ 15 064€ 10 600€ 3 923€ 6 191€ 12 379€ 17 534€ 20 198€ 26 319€ 28 585€ 26 170€ 24 565€ 14 557€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 069€ 131 434€ 141 026€ 135 777€ 127 231€ 130 309€ 359 115€ 99 883€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 069€ 131 434€ 141 026€ 135 777€ 127 231€ 130 309€ 359 115€ 99 883€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 127 231€ 130 309€ 115 373€ 99 883€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
131 434€ 141 026€ 135 777€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 069€ 0€ 0€ 0€ 243 742€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
6 531 820€ 6 401 121€ 6 003 056€ 5 481 987€ 5 433 162€ 4 994 041€ 4 596 561€ 4 357 189€ 4 413 914€ 4 261 652€ 4 086 200€ 4 555 642€ 3 788 225€ 3 615 893€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
6 226 691€ 6 096 546€ 5 692 143€ 5 163 775€ 5 114 107€ 4 651 808€ 4 317 896€ 3 754 952€ 3 819 058€ 3 667 531€ 3 478 072€ 3 902 345€ 3 307 948€ 2 984 206€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
303 662€ 304 575€ 310 913€ 318 212€ 319 055€ 342 233€ 278 664€ 602 237€ 594 856€ 594 121€ 608 129€ 653 296€ 480 277€ 631 687€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 467€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 561 673€ 6 421 369€ 6 031 216€ 5 505 778€ 5 450 724€ 5 013 327€ 4 608 939€ 4 506 157€ 4 575 137€ 4 423 748€ 4 242 017€ 4 712 121€ 4 171 905€ 3 730 336€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
320€ 56 300€ -59 118€ -2 586€ 15 353€ -129 876€ 177 413€ 71 155€ -5 141€ -7 851€ -15 702€ 106 079€ 119 854€ -272 721€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
320€ 56 300€ -59 118€ -2 586€ 15 353€ -129 876€ 177 413€ 71 155€ -5 141€ -7 851€ -15 702€ 106 079€ 119 854€ -272 721€