Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovská univerzita v Prešove

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 237 435€ 1 015 321€ 1 154 751€ 1 114 394€ 1 690 888€ 1 481 601€ 1 595 590€ 1 274 401€
02
502
Spotreba energie
1 344 924€ 1 245 060€ 1 226 747€ 1 346 926€ 1 333 618€ 1 406 164€ 1 421 409€ 1 421 162€
03
504
Predaný tovar
18 430€ 25 236€ 18 093€ 14 738€ 16 676€ 10 276€ 20 773€ 16 033€
04
511
Opravy a udržiavanie
380 465€ 444 834€ 276 681€ 274 213€ 452 084€ 288 566€ 267 464€ 294 337€
05
512
Cestovné
328 284€ 323 813€ 277 604€ 253 445€ 478 417€ 353 949€ 288 025€ 291 768€
06
513
Náklady na reprezentáciu
53 063€ 42 832€ 55 833€ 44 966€ 46 071€ 56 513€ 45 854€ 50 331€
07
518
Ostatné služby
1 823 590€ 1 696 246€ 2 049 084€ 1 741 782€ 1 628 655€ 1 564 923€ 1 724 145€ 1 803 180€
08
521
Mzdové náklady
15 792 872€ 13 888 055€ 13 521 320€ 12 734 481€ 12 401 741€ 12 319 101€ 11 598 129€ 11 629 344€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 399 177€ 4 774 736€ 4 611 328€ 4 300 761€ 4 170 863€ 4 190 782€ 3 961 398€ 3 661 125€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
80 247€ 78 004€ 72 069€ 66 838€ 60 529€ 57 654€ 56 903€ 59 778€
11
527
Zákonné sociálne náklady
721 148€ 556 673€ 495 775€ 476 370€ 760 491€ 703 898€ 711 765€ 629 048€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 112€
14
532
Daň z nehnuteľností
21 627€ 22 037€ 27 274€ 27 210€ 32 489€ 32 396€ 32 396€ 26 555€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 093€ 876€ 1 316€ 1 923€ 321€ 542€ 1 204€ 5 866€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
4€ 32€ 0€ 6€ 0€ 0€ 4 930€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 4 727€ 0€ 400€ 0€ 1 182€ 70€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 374€ 201€ 190€
19
544
Úroky
1 140€ 1 621€ 2 300€ 2 189€ 1 063€ 91 381€ 18 630€ 18€
20
545
Kurzové straty
2 076€ 2 010€ 959€ 711€ 192€ 652€ 334€ 623€
21
546
Dary
0€ 0€ 100€ 130€ 0€ 0€ 5€ 0€
22
547
Osobitné náklady
505 272€ 526 763€ 410 967€ 353 628€ 380 032€ 231 588€ 213 547€ 310 331€
23
548
Manká a škody
0€ 84 426€ 0€ 1€ 3 150€ 633€ 497€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 252 647€ 1 059 061€ 1 165 376€ 1 480 159€ 1 516 946€ 1 543 020€ 2 149 202€ 1 770 018€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 669 481€ 1 527 054€ 3 130 179€ 2 860 633€ 3 294 784€ 5 386 369€ 4 786 409€ 3 984 591€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 24 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 539€
28
554
Predaný materiál
11€ 11€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 847 254€ 1 740 213€ 1 789 243€ 2 679 082€ 3 284 570€ 2 374 370€ 3 379 723€ 4 859 270€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 38€ 0€ 2 158€ 0€ 21 551€ 8 230€ 2 476€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
15 131€ 13 049€ 14 845€ 9 806€ 10 638€ 10 072€ 12 490€ 9 310€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
32 496 371€ 29 072 729€ 30 326 769€ 29 786 950€ 31 564 218€ 32 127 557€ 32 299 435€ 32 100 436€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
1 518 521€ 1 548 186€ 1 519 488€ 1 526 706€ 1 513 554€ 1 527 504€ 1 498 039€ 1 591 224€
41
604
Tržby za predaný tovar
14 618€ 11 687€ 15 024€ 14 567€ 11 599€ 11 226€ 21 513€ 11 730€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 208€ 9 566€ 10 218€ 9 119€ 7 603€ 9 503€ 9 232€ 9 977€
53
644
Úroky
32€ 49€ 21€ 10€ 10€ 22€ 11€ 76€
54
645
Kurzové zisky
434€ 0€ 240€ 67€ 213€ 402€ 897€ 103€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 130€ 190€ 580€ 310€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 993 966€ 1 928 705€ 2 062 988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 098 111€ 739 346€ 674 295€ 3 319 558€ 3 915 409€ 3 672 915€ 3 813 828€ 4 405 485€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 450€ 0€ 235 221€ 4 020€ 3 513€ 0€ 250€ 5 192€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 218€ 145€ 1 353€ 796€
64
656
Výnosy z použitia fondu
27 009€ 17 224€ 4 575€ 3 668€ 11 520€ 2 789€ 3 590€ 17 398€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
82 374€ 91 831€ 97 588€ 86 930€ 89 631€ 83 110€ 78 074€ 79 528€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
18 453€ 10 120€ 6 918€ 1 493€ 3 014€ 1 656€ 9 115€ 21 053€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 23 201€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
27 839 968€ 24 726 623€ 25 707 954€ 24 821 692€ 25 986 002€ 26 819 347€ 26 863 991€ 25 959 158€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
32 607 143€ 29 083 336€ 30 334 531€ 29 787 959€ 31 565 677€ 32 129 198€ 32 300 204€ 32 101 720€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
110 772€ 10 607€ 7 763€ 1 009€ 1 459€ 1 641€ 769€ 1 284€
76
591
Daň z príjmov
1 872€ 1 444€ 1 425€ 171€ 913€ 544€ 115€ 943€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
108 900€ 9 163€ 6 337€ 838€ 546€ 1 097€ 655€ 341€