Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovská univerzita v Prešove

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 015 321 € 1 154 751 € 1 114 394 € 1 690 888 € 1 481 601 € 1 595 590 € 1 274 401 €
02
502
Spotreba energie
1 245 060 € 1 226 747 € 1 346 926 € 1 333 618 € 1 406 164 € 1 421 409 € 1 421 162 €
03
504
Predaný tovar
25 236 € 18 093 € 14 738 € 16 676 € 10 276 € 20 773 € 16 033 €
04
511
Opravy a udržiavanie
444 834 € 276 681 € 274 213 € 452 084 € 288 566 € 267 464 € 294 337 €
05
512
Cestovné
323 813 € 277 604 € 253 445 € 478 417 € 353 949 € 288 025 € 291 768 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
42 832 € 55 833 € 44 966 € 46 071 € 56 513 € 45 854 € 50 331 €
07
518
Ostatné služby
1 696 246 € 2 049 084 € 1 741 782 € 1 628 655 € 1 564 923 € 1 724 145 € 1 803 180 €
08
521
Mzdové náklady
13 888 055 € 13 521 320 € 12 734 481 € 12 401 741 € 12 319 101 € 11 598 129 € 11 629 344 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 774 736 € 4 611 328 € 4 300 761 € 4 170 863 € 4 190 782 € 3 961 398 € 3 661 125 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
78 004 € 72 069 € 66 838 € 60 529 € 57 654 € 56 903 € 59 778 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
556 673 € 495 775 € 476 370 € 760 491 € 703 898 € 711 765 € 629 048 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 112 € 112 €
14
532
Daň z nehnuteľností
22 037 € 27 274 € 27 210 € 32 489 € 32 396 € 32 396 € 26 555 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
876 € 1 316 € 1 923 € 321 € 542 € 1 204 € 5 866 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
32 € 0 € 6 € 0 € 0 € 4 930 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
4 727 € 0 € 400 € 0 € 1 182 € 70 € 30 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 374 € 201 € 190 €
19
544
Úroky
1 621 € 2 300 € 2 189 € 1 063 € 91 381 € 18 630 € 18 €
20
545
Kurzové straty
2 010 € 959 € 711 € 192 € 652 € 334 € 623 €
21
546
Dary
0 € 100 € 130 € 0 € 0 € 5 € 0 €
22
547
Osobitné náklady
526 763 € 410 967 € 353 628 € 380 032 € 231 588 € 213 547 € 310 331 €
23
548
Manká a škody
84 426 € 0 € 1 € 3 150 € 633 € 497 € 0 €
24
549
Iné ostatné náklady
1 059 061 € 1 165 376 € 1 480 159 € 1 516 946 € 1 543 020 € 2 149 202 € 1 770 018 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 527 054 € 3 130 179 € 2 860 633 € 3 294 784 € 5 386 369 € 4 786 409 € 3 984 591 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 24 891 € 0 € 0 € 0 € 0 € 539 €
28
554
Predaný materiál
11 € 33 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
1 740 213 € 1 789 243 € 2 679 082 € 3 284 570 € 2 374 370 € 3 379 723 € 4 859 270 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
38 € 0 € 2 158 € 0 € 21 551 € 8 230 € 2 476 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
13 049 € 14 845 € 9 806 € 10 638 € 10 072 € 12 490 € 9 310 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
29 072 729 € 30 326 769 € 29 786 950 € 31 564 218 € 32 127 557 € 32 299 435 € 32 100 436 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
1 548 186 € 1 519 488 € 1 526 706 € 1 513 554 € 1 527 504 € 1 498 039 € 1 591 224 €
41
604
Tržby za predaný tovar
11 687 € 15 024 € 14 567 € 11 599 € 11 226 € 21 513 € 11 730 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 566 € 10 218 € 9 119 € 7 603 € 9 503 € 9 232 € 9 977 €
53
644
Úroky
49 € 21 € 10 € 10 € 22 € 11 € 76 €
54
645
Kurzové zisky
0 € 240 € 67 € 213 € 402 € 897 € 103 €
55
646
Prijaté dary
0 € 0 € 130 € 190 € 580 € 310 € 0 €
57
648
Zákonné poplatky
1 928 705 € 2 062 988 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
739 346 € 674 295 € 3 319 558 € 3 915 409 € 3 672 915 € 3 813 828 € 4 405 485 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 235 221 € 4 020 € 3 513 € 0 € 250 € 5 192 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 218 € 145 € 1 353 € 796 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
17 224 € 4 575 € 3 668 € 11 520 € 2 789 € 3 590 € 17 398 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
91 831 € 97 588 € 86 930 € 89 631 € 83 110 € 78 074 € 79 528 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
10 120 € 6 918 € 1 493 € 3 014 € 1 656 € 9 115 € 21 053 €
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0 € 0 € 0 € 23 201 € 0 € 0 € 0 €
73
691
Dotácie
24 726 623 € 25 707 954 € 24 821 692 € 25 986 002 € 26 819 347 € 26 863 991 € 25 959 158 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
29 083 336 € 30 334 531 € 29 787 959 € 31 565 677 € 32 129 198 € 32 300 204 € 32 101 720 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
10 607 € 7 763 € 1 009 € 1 459 € 1 641 € 769 € 1 284 €
76
591
Daň z príjmov
1 444 € 1 425 € 171 € 913 € 544 € 115 € 943 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
9 163 € 6 337 € 838 € 546 € 1 097 € 655 € 341 €