Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovská univerzita v Prešove

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 105 181€ 1 237 435€ 1 015 321€ 1 154 751€ 1 114 394€ 1 690 888€ 1 481 601€ 1 595 590€ 1 274 401€
02
502
Spotreba energie
1 257 873€ 1 344 924€ 1 245 060€ 1 226 747€ 1 346 926€ 1 333 618€ 1 406 164€ 1 421 409€ 1 421 162€
03
504
Predaný tovar
16 348€ 18 430€ 25 236€ 18 093€ 14 738€ 16 676€ 10 276€ 20 773€ 16 033€
04
511
Opravy a udržiavanie
374 572€ 380 465€ 444 834€ 276 681€ 274 213€ 452 084€ 288 566€ 267 464€ 294 337€
05
512
Cestovné
83 509€ 328 284€ 323 813€ 277 604€ 253 445€ 478 417€ 353 949€ 288 025€ 291 768€
06
513
Náklady na reprezentáciu
30 503€ 53 063€ 42 832€ 55 833€ 44 966€ 46 071€ 56 513€ 45 854€ 50 331€
07
518
Ostatné služby
1 980 435€ 1 823 590€ 1 696 246€ 2 049 084€ 1 741 782€ 1 628 655€ 1 564 923€ 1 724 145€ 1 803 180€
08
521
Mzdové náklady
16 609 453€ 15 792 872€ 13 888 055€ 13 521 320€ 12 734 481€ 12 401 741€ 12 319 101€ 11 598 129€ 11 629 344€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 445 921€ 5 399 177€ 4 774 736€ 4 611 328€ 4 300 761€ 4 170 863€ 4 190 782€ 3 961 398€ 3 661 125€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
18 667€ 80 247€ 78 004€ 72 069€ 66 838€ 60 529€ 57 654€ 56 903€ 59 778€
11
527
Zákonné sociálne náklady
695 789€ 721 148€ 556 673€ 495 775€ 476 370€ 760 491€ 703 898€ 711 765€ 629 048€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 112€
14
532
Daň z nehnuteľností
26 849€ 21 627€ 22 037€ 27 274€ 27 210€ 32 489€ 32 396€ 32 396€ 26 555€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 504€ 2 093€ 876€ 1 316€ 1 923€ 321€ 542€ 1 204€ 5 866€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 4€ 32€ 0€ 6€ 0€ 0€ 4 930€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
6 800€ 0€ 4 727€ 0€ 400€ 0€ 1 182€ 70€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 374€ 201€ 190€
19
544
Úroky
7 125€ 1 140€ 1 621€ 2 300€ 2 189€ 1 063€ 91 381€ 18 630€ 18€
20
545
Kurzové straty
357€ 2 076€ 2 010€ 959€ 711€ 192€ 652€ 334€ 623€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 100€ 130€ 0€ 0€ 5€ 0€
22
547
Osobitné náklady
227 419€ 505 272€ 526 763€ 410 967€ 353 628€ 380 032€ 231 588€ 213 547€ 310 331€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 84 426€ 0€ 1€ 3 150€ 633€ 497€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 320 309€ 1 252 647€ 1 059 061€ 1 165 376€ 1 480 159€ 1 516 946€ 1 543 020€ 2 149 202€ 1 770 018€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 406 510€ 1 669 481€ 1 527 054€ 3 130 179€ 2 860 633€ 3 294 784€ 5 386 369€ 4 786 409€ 3 984 591€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
241€ 0€ 0€ 24 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 539€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
6€ 11€ 11€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
2 123 818€ 1 847 254€ 1 740 213€ 1 789 243€ 2 679 082€ 3 284 570€ 2 374 370€ 3 379 723€ 4 859 270€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 38€ 0€ 2 158€ 0€ 21 551€ 8 230€ 2 476€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
32 008€ 15 131€ 13 049€ 14 845€ 9 806€ 10 638€ 10 072€ 12 490€ 9 310€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
32 772 196€ 32 496 371€ 29 072 729€ 30 326 769€ 29 786 950€ 31 564 218€ 32 127 557€ 32 299 435€ 32 100 436€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 224 169€ 1 518 521€ 1 548 186€ 1 519 488€ 1 526 706€ 1 513 554€ 1 527 504€ 1 498 039€ 1 591 224€
41
604
Tržby za predaný tovar
9 796€ 14 618€ 11 687€ 15 024€ 14 567€ 11 599€ 11 226€ 21 513€ 11 730€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
5 414€ 9 208€ 9 566€ 10 218€ 9 119€ 7 603€ 9 503€ 9 232€ 9 977€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
38€ 32€ 49€ 21€ 10€ 10€ 22€ 11€ 76€
54
645
Kurzové zisky
61€ 434€ 0€ 240€ 67€ 213€ 402€ 897€ 103€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 190€ 580€ 310€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
2 065 639€ 1 993 966€ 1 928 705€ 2 062 988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
495 830€ 1 098 111€ 739 346€ 674 295€ 3 319 558€ 3 915 409€ 3 672 915€ 3 813 828€ 4 405 485€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
970€ 4 450€ 0€ 235 221€ 4 020€ 3 513€ 0€ 250€ 5 192€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 218€ 145€ 1 353€ 796€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
33 157€ 27 009€ 17 224€ 4 575€ 3 668€ 11 520€ 2 789€ 3 590€ 17 398€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
65 443€ 82 374€ 91 831€ 97 588€ 86 930€ 89 631€ 83 110€ 78 074€ 79 528€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
23 187€ 18 453€ 10 120€ 6 918€ 1 493€ 3 014€ 1 656€ 9 115€ 21 053€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 024€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 201€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
28 867 060€ 27 839 968€ 24 726 623€ 25 707 954€ 24 821 692€ 25 986 002€ 26 819 347€ 26 863 991€ 25 959 158€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
32 791 785€ 32 607 143€ 29 083 336€ 30 334 531€ 29 787 959€ 31 565 677€ 32 129 198€ 32 300 204€ 32 101 720€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
19 590€ 110 772€ 10 607€ 7 763€ 1 009€ 1 459€ 1 641€ 769€ 1 284€
76
591
Daň z príjmov
408€ 1 872€ 1 444€ 1 425€ 171€ 913€ 544€ 115€ 943€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
19 182€ 108 900€ 9 163€ 6 337€ 838€ 546€ 1 097€ 655€ 341€