Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 266 888€ 1 318 725€ 1 281 691€ 1 337 533€ 1 349 125€ 1 444 010€ 1 426 713€ 1 518 932€ 1 537 113€ 1 650 251€ 1 760 322€ 713 658€ 741 328€ 1 176 823€ 1 018 033€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 037 298€ 1 114 354€ 1 170 205€ 1 236 509€ 1 298 712€ 1 363 561€ 1 332 416€ 1 405 673€ 1 479 282€ 1 626 500€ 583 170€ 611 585€ 994 329€ 901 889€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 037 298€ 1 114 354€ 1 170 205€ 1 236 509€ 1 298 712€ 1 363 561€ 1 332 416€ 1 405 673€ 1 479 282€ 1 552 891€ 1 626 500€ 583 170€ 611 585€ 994 329€ 901 889€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 84 970€ 31 236€ 31 236€ 165 156€ 30 263€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
913 731€ 984 841€ 1 056 403€ 1 128 111€ 1 199 818€ 1 271 526€ 1 241 781€ 1 311 009€ 1 380 237€ 1 518 692€ 549 594€ 574 596€ 821 999€ 858 605€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 198€ 6 504€ 7 898€ 1 665€ 5 665€ 9 695€ 14 076€ 18 457€ 22 838€ 1 826€ 3 173€ 2 526€ 6 305€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
14 000€ 20 639€ 3 534€ 6 029€ 8 524€ 0€ 515€ 2 582€ 4 649€ 6 716€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
17 400€ 17 400€ 17 400€ 17 400€ 5 400€ 5 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
203 607€ 204 006€ 111 152€ 100 690€ 49 630€ 80 189€ 94 030€ 112 952€ 57 570€ 97 097€ 131 553€ 130 105€ 129 309€ 182 170€ 115 757€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
9 289€ 1 612€ 351€ 410€ 403€ 367€ 347€ 136€ 154€ 416€ 203€ 331€ 347€ 259€ 212€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
9 289€ 1 612€ 351€ 410€ 403€ 367€ 347€ 136€ 154€ 203€ 331€ 347€ 259€ 212€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
46 461€ 26 774€ 29 958€ 25 102€ 28 466€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
46 461€ 26 774€ 29 958€ 25 102€ 28 466€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 40€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 40€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
974€ 3 997€ 6 601€ 2 801€ 2 444€ 5 241€ 10 813€ 3 717€ 7 704€ 71 683€ 5 226€ 7 068€ 49 628€ 73 930€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
974€ 2 138€ 20€ 941€ 584€ 5 241€ 10 813€ 3 493€ 5 707€ 6 831€ 4 899€ 5 226€ 7 068€ 5 021€ 3 310€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
225€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 860€ 6 581€ 1 860€ 1 860€ 1 997€ 66 785€ 0€ 0€ 0€ 70 620€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 44 607€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
193 344€ 198 396€ 104 200€ 97 479€ 46 784€ 74 582€ 82 870€ 109 099€ 49 712€ 13 205€ 97 775€ 91 896€ 107 181€ 13 148€
087
2.
Ceniny (213)
81€ 84€ 105€ 53€ 53€ 69€ 17€ 55€ 94€ 1 404€ 105€ 165€ 103€ 55€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
193 263€ 198 313€ 104 095€ 97 426€ 46 730€ 74 512€ 82 852€ 109 044€ 49 617€ 12 297€ 11 801€ 97 671€ 91 731€ 107 079€ 13 094€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
25 983€ 365€ 335€ 334€ 783€ 259€ 267€ 307€ 261€ 2 269€ 383€ 433€ 324€ 388€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
139€ 365€ 335€ 334€ 783€ 259€ 267€ 307€ 261€ 2 269€ 383€ 433€ 324€ 388€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
25 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 266 888€ 1 318 725€ 1 281 691€ 1 337 533€ 1 349 125€ 1 444 010€ 1 426 713€ 1 518 932€ 1 537 113€ 1 760 322€ 713 658€ 741 328€ 1 176 823€ 1 018 033€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
29 672€ 6 392€ -49 468€ -38 922€ -84 946€ -75 454€ -75 251€ -35 388€ -83 336€ -123 601€ -14 654€ -10 408€ -11 996€ -278€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
29 672€ 6 392€ -49 468€ -38 922€ -84 946€ -75 454€ -75 251€ -35 388€ -83 336€ -123 601€ -14 654€ -10 408€ -11 996€ -278€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
6 392€ -49 468€ -38 922€ -84 946€ -75 454€ -75 251€ -35 388€ -76 337€ -108 027€ -14 530€ -10 408€ -11 996€ -278€ 3 063€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
23 279€ 55 860€ -10 546€ 46 025€ -9 492€ -203€ -39 863€ 40 948€ 24 691€ 15 942€ -109 071€ -4 246€ 1 588€ -11 717€ -3 341€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 237 078€ 1 311 294€ 1 327 625€ 1 370 426€ 1 425 547€ 1 519 464€ 1 501 964€ 1 554 291€ 1 620 038€ 1 882 750€ 726 486€ 748 563€ 1 186 312€ 1 014 535€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
58 326€ 46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 037 298€ 1 113 315€ 1 171 391€ 1 218 480€ 1 290 188€ 1 363 561€ 1 332 416€ 1 405 644€ 1 478 871€ 1 625 327€ 580 829€ 605 831€ 987 174€ 890 737€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 037 298€ 1 113 315€ 1 166 671€ 1 218 480€ 1 290 188€ 1 363 561€ 1 332 416€ 1 405 644€ 1 478 871€ 1 552 099€ 1 625 327€ 580 829€ 605 831€ 987 174€ 890 737€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
4 721€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 918€ 2 096€ 6 157€ 4 129€ 3 372€ 3 553€ 2 050€ 1 841€ 3 684€ 4 408€ 2 503€ 953€ 1 686€ 5 868€ 6 532€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 918€ 2 096€ 6 157€ 4 129€ 3 372€ 3 553€ 2 050€ 1 841€ 3 684€ 4 408€ 2 503€ 953€ 1 686€ 5 868€ 6 532€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
197 862€ 195 883€ 150 077€ 147 817€ 131 988€ 152 350€ 167 499€ 146 806€ 137 483€ 208 458€ 117 930€ 105 692€ 168 168€ 88 800€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 297€ 5 311€ 9 301€ 22 973€ 34 320€ 43 378€ 44 472€ 42 601€ 26 549€ 34 677€ 27 474€ 19 463€ 26 759€ 18 122€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
958€ 1 023€ 570€ 869€ 0€ 0€ 1 794€ 26€ 17€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 611€ 1 446€ 1 562€ 1 815€ 1 793€ 1 874€ 3 594€ 3 382€ 3 561€ 3 535€ 4 114€ 3 087€ 3 024€ 2 020€ 2 290€
163
12.
Zamestnanci (331)
103 144€ 95 651€ 69 098€ 67 090€ 52 170€ 58 180€ 65 101€ 56 421€ 56 527€ 62 128€ 58 837€ 42 299€ 42 929€ 41 942€ 40 134€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
64 634€ 63 619€ 45 630€ 44 640€ 34 917€ 39 134€ 41 428€ 35 509€ 36 223€ 37 630€ 26 937€ 28 718€ 25 235€ 24 291€
166
15.
Daň z príjmov (341)
38€ 1 020€ 991€ 1 368€ 1 012€ 4€ 57€ 57€ 57€ 41€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 176€ 16 400€ 11 031€ 11 262€ 7 768€ 8 608€ 9 309€ 6 956€ 6 598€ 6 411€ 4 300€ 8 437€ 3 289€ 3 905€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
216€ 1 580€ 4 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
13 456€ 13 456€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 997€ 66 785€ 13 777€ 1 271€ 68 840€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
139€ 1 039€ 3 534€ 6 029€ 8 524€ 30€ 411€ 1 173€ 1 826€ 3 173€ 2 507€ 3 776€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
139€ 1 039€ 3 534€ 6 029€ 8 524€ 30€ 411€ 1 173€ 1 826€ 3 173€ 2 507€ 3 776€