Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 30K/15/2019
 • Spisová značka 30K/15/2019
 • Prvý a posledný záznam 20.9.2019 - 8.7.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.7.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
3.7.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
10.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
1.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
1.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
13.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
6.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
6.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
13.3.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
2.3.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
11.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
20.1.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
20.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
7.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
12.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
9.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
Konkurzné konanie č. 31K/7/2019
 • Spisová značka 31K/7/2019
 • Prvý a posledný záznam 17.4.2019 - 17.4.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
Konkurzné konanie č. 26K/27/2018
 • Spisová značka 26K/27/2018
 • Prvý a posledný záznam 17.1.2019 - 17.1.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
Konkurzné konanie č. 30K/17/2018
 • Spisová značka 30K/17/2018
 • Prvý a posledný záznam 11.1.2019 - 11.1.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
11.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický