Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
125 056 148€ 118 982 521€ 116 561 869€ 114 210 972€ 107 386 838€ 106 831 469€ 107 816 878€ 109 061 682€ 104 232 166€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
86 622 821€ 83 291 666€ 82 010 862€ 82 324 154€ 80 736 075€ 79 986 771€ 80 098 314€ 81 947 080€ 79 379 203€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
38 433 327 € 35 690 855 € 34 551 007 € 31 886 818 € 26 650 763 € 26 844 698 € 27 718 564 € 27 114 602 € 24 852 963 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
18 243 215 € 18 590 402 € 18 028 008 € 19 768 667 € 20 535 108 € 20 358 059 € 21 569 412 € 20 167 801 € 19 598 373 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
108 004€ 148 326€ 120 072€ 103 936€ 96 461€ 141 018€ 98 827€ 93 460€ 105 025€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-157 158€ -54 349€ 52 974€ 195 016€ -189 920€ -113 674€ 250 401€ -166 087€ 304 454€
07
II.3
Aktivácia
18 292 369€ 18 496 425€ 17 854 962€ 19 469 715€ 20 628 567€ 20 330 715€ 21 220 184€ 20 240 428€ 19 188 894€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
30 678 911 € 30 958 161 € 31 271 191 € 32 381 091 € 29 238 138 € 30 067 985 € 32 457 768 € 30 720 489 € 29 075 371 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 440 108€ 21 398 872€ 21 675 333€ 22 762 888€ 20 031 543€ 20 722 061€ 23 299 267€ 21 841 638€ 20 095 823€
10
B.2
Služby
10 238 803€ 9 559 289€ 9 595 858€ 9 618 203€ 9 206 595€ 9 345 924€ 9 158 501€ 8 878 851€ 8 979 548€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
25 997 631 € 23 323 096 € 21 307 824 € 19 274 394 € 17 947 733 € 17 134 772 € 16 830 208 € 16 561 914 € 15 375 965 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
23 393 183 € 20 765 786 € 18 769 527 € 17 122 830 € 15 658 608 € 14 714 619 € 14 229 557 € 13 707 828 € 13 318 803 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 667 406€ 14 781 848€ 13 398 625€ 12 239 571€ 11 193 733€ 10 425 420€ 10 072 897€ 9 672 342€ 9 480 205€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 780 416€ 5 103 730€ 4 582 726€ 4 118 421€ 3 758 060€ 3 604 452€ 3 487 570€ 3 355 165€ 3 216 691€
16
C.4
Sociálne náklady
945 361€ 880 208€ 788 176€ 764 838€ 706 815€ 684 747€ 669 090€ 680 321€ 621 907€
17
D
Dane a poplatky
243 181€ 195 659€ 181 592€ 184 935€ 179 107€ 171 905€ 207 461€ 208 385€ 194 347€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 018 058€ 1 893 299€ 1 734 221€ 1 537 992€ 1 497 800€ 1 423 064€ 1 460 735€ 1 589 319€ 1 694 123€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
24 695€ 18 825€ 20 261€ 605 427€ 519 485€ 398 642€ 1 486 667€ 3 140 762€ 4 173 183€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 814€ 18 468€ 17 592€ 632 219€ 733 433€ 432 841€ 1 452 308€ 2 977 382€ 4 061 420€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
42€ 4 055€ 3 837€ 9 036€ 10 291€ 20 771€ 14 102€ 21 929€ 21 647€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 051 909€ 2 096 888€ 2 439 507€ 2 274 323€ 2 194 555€ 2 167 064€ 2 279 655€ 2 240 068€ 2 433 519€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
353 448€ 441 069€ 550 397€ 415 340€ 424 230€ 381 065€ 513 530€ 348 698€ 400 134€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 043 509 € 2 120 473 € 2 510 426 € 2 251 792 € 2 158 304 € 2 556 213 € 2 718 837 € 3 089 203 € 2 292 193 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
45 742€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
45 741€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-7 035€ 11€ 11€
38
X.
Výnosové úroky
151€ 359€ 967€ 1 262€ 1 439€ 1 239€
39
N
Nákladové úroky
305 540€ 305 025€ 334 171€ 336 014€ 183 216€ 103 667€ 114 380€ 121 262€ 137 701€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 95€ 5€ 67€ 494€
41
O
Kurzové straty
307€ 52€ 33€ 295€ 878€ 947€ 13€ 903€ 1 429€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€ 14€ 9€ 197€ 63€ 137€ 22€ 6€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
479 184€ 373 378€ 328 205€ 292 981€ 313 207€ 331 675€ 274 795€ 239 326€ 202 830€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-785 009 € -678 438 € -662 400 € -628 942 € -496 784 € -435 180 € -380 801 € -360 057 € -340 232 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 258 500 € 1 442 035 € 1 848 026 € 1 622 850 € 1 661 520 € 2 121 033 € 2 338 036 € 2 729 146 € 1 951 961 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
318 902 € 366 422 € 456 252 € 413 756 € 487 136 € 547 871 € 605 091 € 703 605 € 445 482 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
322 969€ 385 410€ 465 670€ 423 510€ 477 159€ 580 452€ 572 078€ 686 532€ 413 212€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-4 067€ -18 988€ -9 418€ -9 754€ 9 977€ -32 581€ 33 013€ 17 073€ 32 270€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
939 598 € 1 075 613 € 1 391 774 € 1 209 094 € 1 174 384 € 1 573 162 € 1 732 945 € 2 025 541 € 1 506 479 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 258 500 € 1 442 035 € 1 848 026 € 1 622 850 € 1 661 520 € 2 121 033 € 2 338 036 € 2 729 146 € 1 951 961 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
939 598 € 1 075 613 € 1 391 774 € 1 209 094 € 1 174 384 € 1 573 162 € 1 732 945 € 2 025 541 € 1 506 479 €