Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
126 785 921€ 120 817 946€ 118 684 961€ 117 190 996€ 110 192 056€ 109 537 693€ 111 729 120€ 114 537 417€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
145 375 967 € 139 688 636 € 137 049 645 € 136 859 389 € 130 635 986 € 129 755 234 € 133 152 612 € 134 610 313 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
125 056 148€ 118 982 521€ 116 561 869€ 114 210 972€ 107 386 838€ 106 831 469€ 107 816 878€ 109 061 682€
05
III.
Tržby z predaja služieb
108 004€ 148 326€ 120 072€ 103 936€ 96 461€ 141 018€ 98 827€ 93 460€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-157 158€ -54 349€ 52 974€ 195 016€ -189 920€ -113 674€ 250 401€ -166 087€
07
V.
Aktivácia
18 292 369€ 18 496 425€ 17 854 962€ 19 469 715€ 20 628 567€ 20 330 715€ 21 220 184€ 20 240 428€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
24 695€ 18 825€ 20 261€ 605 427€ 519 485€ 398 642€ 1 486 667€ 3 140 762€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 051 909€ 2 096 888€ 2 439 507€ 2 274 323€ 2 194 555€ 2 167 064€ 2 279 655€ 2 240 068€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
143 332 458 € 137 568 163 € 134 539 219 € 134 607 597 € 128 477 682 € 127 199 021 € 130 433 775 € 131 521 110 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
86 622 821€ 83 291 666€ 82 010 862€ 82 324 154€ 80 736 075€ 79 986 771€ 80 098 314€ 81 947 080€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 440 108€ 21 398 872€ 21 675 333€ 22 762 888€ 20 031 543€ 20 722 061€ 23 299 267€ 21 841 638€
14
D.
Služby
10 238 803€ 9 559 289€ 9 595 858€ 9 618 203€ 9 206 595€ 9 345 924€ 9 158 501€ 8 878 851€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 393 183 € 20 765 786 € 18 769 527 € 17 122 830 € 15 658 608 € 14 714 619 € 14 229 557 € 13 707 828 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 667 406€ 14 781 848€ 13 398 625€ 12 239 571€ 11 193 733€ 10 425 420€ 10 072 897€ 9 672 342€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 780 416€ 5 103 730€ 4 582 726€ 4 118 421€ 3 758 060€ 3 604 452€ 3 487 570€ 3 355 165€
19
E.4.
Sociálne náklady
945 361€ 880 208€ 788 176€ 764 838€ 706 815€ 684 747€ 669 090€ 680 321€
20
F.
Dane a poplatky
243 181€ 195 659€ 181 592€ 184 935€ 179 107€ 171 905€ 207 461€ 208 385€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 018 058€ 1 893 299€ 1 734 221€ 1 537 992€ 1 497 800€ 1 423 064€ 1 460 735€ 1 589 319€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 018 058€ 1 893 299€ 1 734 221€ 1 537 992€ 1 497 800€ 1 423 064€ 1 460 735€ 1 589 319€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 814€ 18 468€ 17 592€ 632 219€ 733 433€ 432 841€ 1 452 308€ 2 977 382€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
42€ 4 055€ 3 837€ 9 036€ 10 291€ 20 771€ 14 102€ 21 929€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
353 448€ 441 069€ 550 397€ 415 340€ 424 230€ 381 065€ 513 530€ 348 698€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 043 509 € 2 120 473 € 2 510 426 € 2 251 792 € 2 158 304 € 2 556 213 € 2 718 837 € 3 089 203 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 997 631 € 23 323 096 € 21 307 824 € 19 274 394 € 17 947 733 € 17 134 772 € 16 830 208 € 16 561 914 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 17 € 9 € 348 € 517 € 1 109 € 47 093 € 1 445 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
45 742€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
151 € 359 € 967 € 1 262 € 1 439 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
151€ 359€ 967€ 1 262€ 1 439€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 95€ 5€ 67€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€ 14€ 9€ 197€ 63€ 137€ 22€ 6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
785 031 € 678 455 € 662 409 € 629 290 € 497 301 € 436 289 € 427 894 € 361 502 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
45 741€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-7 035€ 11€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
305 540 € 305 025 € 334 171 € 336 014 € 183 216 € 103 667 € 114 380 € 121 262 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
305 540€ 305 025€ 334 171€ 336 014€ 183 216€ 103 667€ 114 380€ 121 262€
52
O.
Kurzové straty
307€ 52€ 33€ 295€ 878€ 947€ 13€ 903€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
479 184€ 373 378€ 328 205€ 292 981€ 313 207€ 331 675€ 274 795€ 239 326€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-785 009 € -678 438 € -662 400 € -628 942 € -496 784 € -435 180 € -380 801 € -360 057 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 258 500 € 1 442 035 € 1 848 026 € 1 622 850 € 1 661 520 € 2 121 033 € 2 338 036 € 2 729 146 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
318 902 € 366 422 € 456 252 € 413 756 € 487 136 € 547 871 € 605 091 € 703 605 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
322 969€ 385 410€ 465 670€ 423 510€ 477 159€ 580 452€ 572 078€ 686 532€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 067€ -18 988€ -9 418€ -9 754€ 9 977€ -32 581€ 33 013€ 17 073€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
939 598 € 1 075 613 € 1 391 774 € 1 209 094 € 1 174 384 € 1 573 162 € 1 732 945 € 2 025 541 €