Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INVESTSYSTEM spol.s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
413 € 6 146 € 4 957 € 37 378 € 35 913 € 30 404 € 21 652 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 513 € 6 053 € 10 592 € 15 131 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 513 € 6 053 € 10 592 € 15 131 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 513 € 6 053 € 10 592 € 15 131 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
413 € 6 146 € 3 444 € 31 325 € 25 321 € 15 247 € 21 631 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
153 € 3 952 € 683 € 4 859 € 11 868 € 12 192 € 11 951 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 600 € 4 728 € 4 729 € 5 057 € 4 758 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
153 € 213 € 683 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
131 € 139 € 135 € 193 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
139 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
260 € 2 194 € 2 761 € 26 466 € 13 453 € 3 055 € 9 680 €
056
B.IV.1
Peniaze
260 € 2 194 € 2 761 € 23 370 € 9 625 € 1 140 € 9 582 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 096 € 3 828 € 1 915 € 98 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 € 21 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 € 21 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 413 € 6 146 € 4 957 € 37 378 € 35 913 € 30 404 € 21 652 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
0 € -12 226 € -7 838 € 3 356 € 32 853 € 31 104 € 29 135 € 19 369 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-32 674 € -41 031 € -29 839 € -341 € -2 090 € -4 059 € -4 535 € -2 633 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 090 € -4 059 € -4 535 € -2 633 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-520 € -4 389 € -11 193 € -29 497 € 1 749 € 1 969 € 476 € -14 511 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 639 € 13 984 € 1 601 € 4 525 € 4 809 € 1 269 € 2 283 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 639 € 13 984 € 1 601 € 4 525 € 4 809 € 1 269 € 2 283 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
180 € 3 324 € 444 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
12 400 € 9 700 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
526 € 373 € 362 € 361 € 380 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
146 € 387 € 194 € 194 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
59 € 960 € 1 075 € 4 006 € 4 060 € 714 € 1 265 €