Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGILITA INVEST, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % N/A -0,0 %
Návratnosť aktív (ROA)
-0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % -0,0 % N/A N/A N/A -0,0 %
Celková zadlženosť
0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % N/A N/A N/A 0,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Účtovný cash flow
N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Čistý cash flow
N/A N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A N/A
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A N/A