Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAFFE ESPRESSO spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
787 654€ 1 055 235€ 1 278 018€ 938 031€ 1 020 662€ 908 299€ 827 368€ 801 662€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
535 173€ 725 662€ 870 138€ 707 727€ 731 001€ 642 390€ 596 118€ 574 595€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
252 481 € 329 573 € 407 880 € 230 304 € 289 661 € 265 909 € 231 250 € 227 067 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
709 146 € 1 033 470 € 1 219 610 € 1 268 439 € 1 054 318 € 992 417 € 888 486 € 846 661 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
714 752€ 1 038 892€ 1 220 512€ 1 260 986€ 1 054 954€ 987 557€ 888 731€ 847 643€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 606€ -5 422€ -902€ 7 453€ -636€ 4 860€ -245€ -982€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
393 691 € 486 274 € 591 871 € 605 097 € 585 710 € 565 906 € 487 776 € 487 265 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
259 616€ 334 484€ 429 631€ 436 207€ 417 148€ 390 749€ 355 949€ 362 707€
10
B.2
Služby
134 075€ 151 790€ 162 240€ 168 890€ 168 562€ 175 157€ 131 827€ 124 558€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
567 936 € 876 769 € 1 035 619 € 893 646 € 758 269 € 692 420 € 631 960 € 586 463 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
501 022 € 537 135 € 702 515 € 649 742 € 516 317 € 501 827 € 435 948 € 381 119 €
13
C.1
Mzdové náklady
363 709€ 390 032€ 516 054€ 484 953€ 394 507€ 387 479€ 325 218€ 284 890€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
125 841€ 135 282€ 173 585€ 153 599€ 110 808€ 103 568€ 99 904€ 86 397€
16
C.4
Sociálne náklady
11 472€ 11 821€ 12 876€ 11 190€ 11 002€ 10 780€ 10 826€ 9 832€
17
D
Dane a poplatky
5 573€ 5 815€ 5 695€ 5 278€ 5 645€ 6 525€ 5 310€ 4 556€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
62 273€ 75 365€ 86 888€ 65 261€ 63 949€ 64 302€ 50 436€ 39 656€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 942€ 15 369€ 17 494€ 22 895€ 50 726€ 25 214€ 23 035€ 60 657€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 710€ 9 157€ 13 422€ 10 833€ 28 461€ 9 410€ 10 503€ 47 016€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
51€ 223€ -48 055€ 48 553€ 549€ 177€ 157€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 425€ 3 962€ 5 685€ 45 115€ 47 175€ 2 843€ 6 404€ 5 735€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 835€ 19 080€ 30 870€ 13 761€ 13 869€ 15 756€ 14 426€ 16 824€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
11 839 € 249 325 € 267 463 € 168 228 € 227 929 € 122 108 € 144 599 € 163 527 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
32€ 45€ 41€ 37€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
19€
41
O
Kurzové straty
57€ 150€ 70€ 16€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 609€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 580€ 8 495€ 7 583€ 7 690€ 7 754€ 7 631€ 7 206€ 7 236€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 580 € -8 495 € -4 974 € -7 747 € -7 872 € -7 656 € -7 181 € -7 186 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 259 € 240 830 € 262 489 € 160 481 € 220 057 € 114 452 € 137 418 € 156 341 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 829 € 51 357 € 44 566 € 43 775 € 51 249 € 28 179 € 30 184 € 37 644 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 829€ 51 357€ 44 566€ 43 775€ 51 249€ 28 179€ 30 184€ 37 644€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 430 € 189 473 € 217 923 € 116 706 € 168 808 € 86 273 € 107 234 € 118 697 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 259 € 240 830 € 262 489 € 160 481 € 220 057 € 114 452 € 137 418 € 156 341 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 430 € 189 473 € 217 923 € 116 706 € 168 808 € 86 273 € 107 234 € 118 697 €