Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAFFE ESPRESSO spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 055 235€ 1 278 018€ 938 031€ 1 020 662€ 908 299€ 827 368€ 801 662€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
725 662€ 870 138€ 707 727€ 731 001€ 642 390€ 596 118€ 574 595€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
329 573 € 407 880 € 230 304 € 289 661 € 265 909 € 231 250 € 227 067 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 033 470 € 1 219 610 € 1 268 439 € 1 054 318 € 992 417 € 888 486 € 846 661 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 038 892€ 1 220 512€ 1 260 986€ 1 054 954€ 987 557€ 888 731€ 847 643€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 422€ -902€ 7 453€ -636€ 4 860€ -245€ -982€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
486 274 € 591 871 € 605 097 € 585 710 € 565 906 € 487 776 € 487 265 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
334 484€ 429 631€ 436 207€ 417 148€ 390 749€ 355 949€ 362 707€
10
B.2
Služby
151 790€ 162 240€ 168 890€ 168 562€ 175 157€ 131 827€ 124 558€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
876 769 € 1 035 619 € 893 646 € 758 269 € 692 420 € 631 960 € 586 463 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
537 135 € 702 515 € 649 742 € 516 317 € 501 827 € 435 948 € 381 119 €
13
C.1
Mzdové náklady
390 032€ 516 054€ 484 953€ 394 507€ 387 479€ 325 218€ 284 890€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
135 282€ 173 585€ 153 599€ 110 808€ 103 568€ 99 904€ 86 397€
16
C.4
Sociálne náklady
11 821€ 12 876€ 11 190€ 11 002€ 10 780€ 10 826€ 9 832€
17
D
Dane a poplatky
5 815€ 5 695€ 5 278€ 5 645€ 6 525€ 5 310€ 4 556€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 365€ 86 888€ 65 261€ 63 949€ 64 302€ 50 436€ 39 656€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 369€ 17 494€ 22 895€ 50 726€ 25 214€ 23 035€ 60 657€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 157€ 13 422€ 10 833€ 28 461€ 9 410€ 10 503€ 47 016€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
223€ -48 055€ 48 553€ 549€ 177€ 157€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 962€ 5 685€ 45 115€ 47 175€ 2 843€ 6 404€ 5 735€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 080€ 30 870€ 13 761€ 13 869€ 15 756€ 14 426€ 16 824€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
249 325 € 267 463 € 168 228 € 227 929 € 122 108 € 144 599 € 163 527 €
38
X.
Výnosové úroky
32€ 45€ 41€ 37€
40
XI.
Kurzové zisky
19€
41
O
Kurzové straty
57€ 150€ 70€ 16€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 609€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 495€ 7 583€ 7 690€ 7 754€ 7 631€ 7 206€ 7 236€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 495 € -4 974 € -7 747 € -7 872 € -7 656 € -7 181 € -7 186 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
240 830 € 262 489 € 160 481 € 220 057 € 114 452 € 137 418 € 156 341 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
51 357 € 44 566 € 43 775 € 51 249 € 28 179 € 30 184 € 37 644 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
51 357€ 44 566€ 43 775€ 51 249€ 28 179€ 30 184€ 37 644€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
189 473 € 217 923 € 116 706 € 168 808 € 86 273 € 107 234 € 118 697 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
240 830 € 262 489 € 160 481 € 220 057 € 114 452 € 137 418 € 156 341 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
189 473 € 217 923 € 116 706 € 168 808 € 86 273 € 107 234 € 118 697 €