Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
257 521€ 242 368€ 130 108€ 260 649€ 237 368€ 206 921€ 217 051€ 175 829€ 194 656€ 204 009€ 199 526€
02
502
Spotreba energie
232 171€ 129 015€ 148 398€ 133 995€ 151 369€ 163 066€ 125 196€ 120 542€ 136 235€ 126 229€ 162 673€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
156 334€ 124 959€ 63 618€ 183 662€ 88 502€ 76 394€ 131 262€ 89 255€ 71 345€ 100 073€ 98 299€
05
512
Cestovné
26 460€ 10 444€ 20 576€ 26 869€ 28 868€ 28 728€ 19 126€ 21 135€ 21 918€ 25 298€ 23 353€
06
513
Náklady na reprezentáciu
14 567€ 13 635€ 6 771€ 10 972€ 10 608€ 8 890€ 6 279€ 8 062€ 6 623€ 6 660€ 5 216€
07
518
Ostatné služby
3 042 945€ 2 500 102€ 2 193 275€ 2 170 159€ 4 327 385€ 1 880 459€ 4 124 938€ 1 867 050€ 2 442 930€ 2 047 684€ 1 460 656€
08
521
Mzdové náklady
7 932 240€ 6 351 242€ 6 172 916€ 5 705 314€ 4 905 834€ 4 597 538€ 4 067 727€ 3 912 652€ 3 835 049€ 4 090 646€ 4 014 017€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 732 005€ 2 331 955€ 2 127 357€ 2 008 769€ 1 712 524€ 1 612 969€ 1 417 859€ 1 369 022€ 1 349 978€ 1 451 177€ 1 383 611€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
77 097€ 67 661€ 72 405€ 63 361€ 56 572€ 54 368€ 49 824€ 40 146€ 34 389€ 37 250€ 36 928€
11
527
Zákonné sociálne náklady
512 502€ 756 500€ 487 293€ 383 166€ 321 121€ 280 431€ 282 531€ 234 793€ 242 984€ 302 026€ 273 860€
12
528
Ostatné sociálne náklady
49 707€ 139 317€ 36 043€ 60 993€ 43 758€ 25 515€ 47 470€ 4 627€ 16 772€ 47 648€ 34 219€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
143 193€ 148 715€ 93 060€ 82 902€ 85 489€ 84 676€ 89 096€ 89 265€ 85 847€ 87 176€ 84 251€
15
538
Ostatné dane a poplatky
10 536€ 9 535€ 26 405€ 9 444€ 13 035€ 8 695€ 28 524€ 79 159€ 67 305€ 57 648€ 36 373€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
34 902€ 5 977€ 2 703€ 3€ 2€ 0€ 5€ 27€ 0€ 39€ 271€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 323€ 14 552€ 1 300€ 102€ 0€ 5€ 1 000€ 0€ 30€ 300€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
92 106€ 516 660€ 255 055€ 9 547€ 148 758€ 17 489€ 216 846€ 303 454€ 704 626€ 273 791€ 143 594€
19
544
Úroky
1 362 689€ 0€ 175€ 833€ 109€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
2€ 44€ 997€ 56€ 160€ 13€ 182€ 16€ 1€ 25€ 42€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
237 147€ 494 931€ 309 435€ 965 894€ 528 351€ 886 496€ 1 353 066€ 1 962 388€ 2 041 650€ 4 735 774€ 3 361 438€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 715€
24
549
Iné ostatné náklady
6 476 789€ 9 109 652€ 6 843 301€ 10 714 526€ 10 469 800€ 12 316 346€ 12 146 720€ 112 630€ 150 027€ 58 157€ 2 045 903€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
924 660€ 877 273€ 876 488€ 774 509€ 590 681€ 391 881€ 365 560€ 335 455€ 321 372€ 278 672€ 358 324€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 13 763€ 0€ 63 877€ 20 842€ 16 897€ 4 563€ 3 755 248€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 917 170€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 208 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 819€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-47 985€ -529 305€ -144 835€ 139 820€ -41 556€ 524 857€ 232 173€ -545 416€ -97 104€ -197 754€ -41 051€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
24 270 912€ 23 315 231€ 19 931 561€ 23 705 544€ 23 692 502€ 23 165 739€ 24 986 310€ 10 200 935€ 11 643 533€ 13 737 090€ 20 371 453€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
35 558 274€ 30 638 200€ 28 136 220€ 28 820 304€ 37 065 721€ 32 139 264€ 28 141 959€ 35 929 773€ 33 544 638€ 23 738 273€ 26 871 547€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
92 654€ 2 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110 178€ 0€ 2 123€ 4 368€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
333 250€ 87 162€ 106 946€ 119 292€ 97 849€ 74 775€ 419 520€ 413 071€ 822 428€ 403 686€ 618 964€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 668 508€ 2 151 778€ 835 423€ 3 674 655€ 363 725€ 551 364€ 507 759€ 148 936€ 261 074€ 198 431€ 96 405€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 6 843€ 15 503€ 4 951€ 281 808€ 137 978€ 66 295€ 27 180€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 932 993€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 838€ 78 928€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
37 652 686€ 32 879 855€ 29 078 588€ 32 614 252€ 37 534 138€ 32 780 919€ 29 184 367€ 36 773 588€ 34 768 242€ 24 411 891€ 30 626 017€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
13 381 774€ 9 564 624€ 9 147 027€ 8 908 707€ 13 841 636€ 9 615 180€ 4 198 057€ 26 572 653€ 23 124 708€ 10 674 800€ 10 254 564€
76
591
Daň z príjmov
12 976€ 10 824€ 15 514€ 14 539€ 17 592€ 21 692€ 53 362€ 137 791€ 69 557€ 60 019€ 153 392€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
13 368 798€ 9 553 800€ 9 131 512€ 8 894 168€ 13 824 044€ 9 593 489€ 4 144 695€ 26 434 862€ 23 055 151€ 10 614 782€ 10 101 172€