Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
25 600 641€ 21 378 944€ 22 686 312€ 20 406 560€ 17 724 197€ 16 641 483€ 14 706 926€ 12 513 179€ 12 064 289€ 11 697 110€ 10 812 237€ 10 981 525€ 10 969 646€ 10 202 140€
02
501
Spotreba materiálu
19 214 105€ 15 657 048€ 16 065 145€ 14 736 576€ 13 561 813€ 13 897 807€ 12 946 468€ 10 808 561€ 10 329 652€ 10 068 925€ 9 390 756€ 9 620 777€ 9 411 852€ 8 625 897€
03
502
Spotreba energie
2 190 214€ 1 973 687€ 1 925 903€ 1 669 058€ 1 800 499€ 1 771 069€ 1 760 458€ 1 703 619€ 1 733 631€ 1 627 605€ 1 421 481€ 1 359 433€ 1 553 138€ 1 575 076€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
998€ 1 007€ 580€ 0€ 1 314€ 1 966€ 1 167€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4 196 322€ 3 748 209€ 4 695 264€ 4 000 926€ 2 361 885€ 972 607€ 0€ 0€ 0€ 2 691€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 301 695€ 2 063 733€ 1 834 671€ 1 617 632€ 1 816 803€ 1 676 347€ 1 570 833€ 1 572 473€ 1 352 841€ 1 428 657€ 3 139 842€ 3 788 299€ 3 377 897€ 2 489 477€
07
511
Opravy a udržiavanie
820 512€ 840 921€ 761 706€ 676 299€ 825 236€ 768 800€ 714 946€ 765 857€ 624 418€ 405 863€ 679 423€ 1 003 835€ 1 048 375€ 802 719€
08
512
Cestovné
8 310€ 6 822€ 13 834€ 18 570€ 22 462€ 20 056€ 8 238€ 10 860€ 5 257€ 7 781€ 6 806€ 6 016€ 2 605€ 5 329€
09
513
Náklady na reprezentáciu
45€ 1 632€ 1 206€ 1 696€ 1 923€ 321€ 804€ 610€ 375€ 363€ 354€ 327€
10
518
Ostatné služby
1 472 873€ 1 215 991€ 1 059 086€ 921 132€ 967 898€ 885 794€ 845 725€ 795 435€ 722 362€ 1 014 403€ 2 453 238€ 2 778 085€ 2 326 563€ 1 681 102€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
58 203 665€ 47 758 993€ 42 687 872€ 37 247 517€ 34 502 111€ 31 558 572€ 28 727 840€ 26 027 743€ 24 811 912€ 24 304 672€ 21 786 958€ 21 202 469€ 20 426 892€ 20 606 271€
12
521
Mzdové náklady
41 316 081€ 34 169 963€ 30 534 807€ 26 776 280€ 24 732 096€ 22 776 072€ 20 707 854€ 18 850 245€ 17 940 894€ 17 692 787€ 15 825 504€ 15 413 035€ 14 805 414€ 14 919 858€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
14 216 217€ 11 754 397€ 10 497 788€ 9 178 989€ 8 452 239€ 7 727 361€ 7 105 123€ 6 500 840€ 6 203 498€ 5 958 525€ 5 355 104€ 5 221 551€ 5 023 139€ 5 046 200€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
677 611€ 547 470€ 460 311€ 384 775€ 341 486€ 240 844€ 199 043€ 200 324€ 241 049€ 256 406€ 237 989€ 229 305€ 223 063€ 223 135€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 943 822€ 1 244 483€ 1 156 788€ 871 714€ 944 173€ 780 539€ 683 303€ 444 307€ 405 465€ 396 386€ 367 128€ 337 190€ 373 335€ 414 196€
16
528
Ostatné sociálne náklady
49 934€ 42 679€ 38 178€ 35 759€ 32 117€ 33 755€ 32 518€ 32 027€ 21 005€ 568€ 1 233€ 1 388€ 1 941€ 2 883€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
180 183€ 139 114€ 137 739€ 123 703€ 143 747€ 151 556€ 118 788€ 137 959€ 117 748€ 122 775€ 31 601€ 20 240€ 23 066€ 31 494€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 458€ 593€ 1 764€ 397€ 73€ 311€ 213€ 1 039€ 732€ 732€ 1 081€ 1 081€ 2 400€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
131 813€ 123 866€ 103 798€ 103 799€ 103 788€ 104 981€ 105 017€ 105 028€ 105 028€ 105 165€ 4 733€ 3 688€ 4 679€ 5 709€
20
538
Ostatné dane a poplatky
46 911€ 14 655€ 32 177€ 19 508€ 39 886€ 46 264€ 13 558€ 31 892€ 12 720€ 16 878€ 26 136€ 15 472€ 17 306€ 23 385€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
148 609€ 2 988 711€ 1 057 942€ 555 592€ 475 641€ 805 443€ 291 968€ 107 518€ 99 640€ 193 945€ 389 413€ 225 123€ 807 738€ 1 916 178€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 402€ 383€ 1 615€ 10 062€ 3 917€ 0€ 261€ 8 137€ 628 204€ 1 752 713€
23
542
Predaný materiál
1 811€ 1 667€ 1 180€ 1 039€ 852€ 910€ 851€ 754€ 953€ 1 006€ 834€ 1 353€ 2 664€ 2 473€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
27 035€ 235€ 68 129€ 343€ 417 100€ 710 511€ 217 719€ 75 579€ 65 686€ 109 156€ 213 807€ 104 574€ 65 159€ 22 992€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 429€ 2 899 564€ 239 628€ 495 436€ 2 371€ 5 838€ 24 400€ 750€ 81€ 1 026€ 85 598€ 9 689€ 4 998€ 15 059€
26
546
Odpis pohľadávky
19 257€ 2 717€ 1 486€ 41 027€ 4 883€ 4 474€ 497€ 6 316€ 2 620€ 6 572€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
97 078€ 87 244€ 84 409€ 56 905€ 55 318€ 45 542€ 23 068€ 26 518€ 32 520€ 78 282€ 88 415€ 94 297€ 104 093€ 116 362€
28
549
Manká a škody
656 476€ 10 985€ 400€ 0€ 0€ 758€ 0€ 7€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
6 334 537€ 3 170 198€ 5 321 027€ 1 574 827€ 2 356 259€ 2 926 143€ 3 117 035€ 3 518 432€ 4 218 972€ 4 694 258€ 7 700 261€ 6 816 482€ 11 304 637€ 9 260 313€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 947 876€ 2 879 256€ 1 816 979€ 1 361 541€ 2 181 713€ 2 901 725€ 3 004 372€ 3 420 356€ 3 534 383€ 3 748 210€ 2 445 248€ 1 735 808€ 2 119 796€ 2 102 821€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 386 661€ 290 942€ 3 504 048€ 213 286€ 174 546€ 24 418€ 112 663€ 98 077€ 684 589€ 946 049€ 5 255 013€ 5 080 673€ 9 184 841€ 7 157 491€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 489€ 31 047€ 21 810€ 21 886€ 14 424€ 9 078€ 6 916€ 5 330€ 4 988€ 8 950€ 566 059€ 608 684€ 559 689€ 595 938€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 317 937€ 248 841€ 3 475 521€ 180 242€ 1 750€ 14 172€ 75 997€ 60 198€ 650 148€ 909 977€ 4 652 416€ 4 435 541€ 8 584 377€ 6 525 135€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 307€ 1 264€ 1 245€ 2 175€ 7 315€ 742€ 4 587€ 7 479€ 4 433€ 2 117€ 11 533€ 11 443€ 10 090€ 5 585€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
32 928€ 9 790€ 5 472€ 8 983€ 151 057€ 427€ 25 164€ 25 069€ 25 020€ 25 005€ 25 005€ 25 005€ 30 685€ 30 832€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 851€ 6 968€ 6 906€ 5 342€ 3 660€ 27 847€ 24 041€ 18 802€ 16 578€ 14 307€ 148 415€ 198 340€ 11 973€ 52 809€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 137 439€ 187 568€ 0€ 41 286€
43
563
Kurzové straty
3€ 15€ 17€ 1€ 60€ 13€ 8€ 0€ 0€ 3€ 107€ 643€ 191€ 190€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 849€ 6 953€ 6 890€ 5 341€ 3 601€ 27 834€ 24 033€ 18 802€ 16 578€ 14 303€ 10 869€ 10 130€ 11 781€ 11 333€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 293 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 293 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
94 071 801€ 77 506 660€ 73 732 470€ 61 531 174€ 57 022 418€ 53 787 390€ 48 557 431€ 43 896 107€ 42 681 979€ 42 455 724€ 44 008 727€ 43 232 479€ 46 921 848€ 44 558 683€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
71 898 311€ 66 238 498€ 62 059 071€ 55 135 321€ 48 827 729€ 45 656 369€ 41 876 022€ 38 686 021€ 36 873 191€ 32 283 636€ 29 939 688€ 31 183 422€ 31 346 709€ 30 152 175€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
67 191 869€ 62 019 086€ 56 806 006€ 50 622 708€ 46 154 244€ 44 531 379€ 41 876 022€ 38 686 021€ 36 873 191€ 32 283 636€ 29 939 688€ 31 183 422€ 31 343 856€ 30 152 175€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
4 706 442€ 4 219 412€ 5 253 064€ 4 512 613€ 2 673 485€ 1 124 990€ 0€ 0€ 0€ 2 853€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
208 232€ 232 495€ 248 704€ 180 546€ 157 037€ 141 578€ 139 252€ 159 229€ 192 901€ 189 893€ 183 999€ 190 682€ 174 827€ 205 573€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
208 232€ 232 495€ 248 704€ 180 546€ 157 037€ 141 578€ 139 252€ 159 229€ 192 901€ 189 893€ 183 999€ 190 682€ 174 827€ 205 573€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
563 860€ 11 544 430€ 2 809 926€ 10 588 517€ 52 871€ 86 274€ 50 730€ 33 604€ 26 097€ 62 989€ 5 044 078€ 119 689€ 958 491€ 2 230 222€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 342€ 1 127€ 20 133€ 21 250€ 9 120€ 0€ 0€ 32 123€ 838 599€ 2 203 835€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 072€ 1 823€ 995€ 1 130€ 1 575€ 1 644€ 2 872€ 1 333€ 1 219€ 1 299€ 1 116€ 2 288€ 4 838€ 4 246€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
347 672€ 348€ 3 240€ 35€ 0€ 56€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 145€ 0€ 1 848€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
214 116€ 11 542 608€ 2 782 241€ 10 583 019€ 51 295€ 64 496€ 26 608€ 23 151€ 24 878€ 61 655€ 5 042 816€ 85 222€ 113 207€ 22 141€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
361 876€ 105 977€ 142 816€ 174 546€ 24 418€ 92 663€ 249 804€ 1 901 217€ 2 748 069€ 1 721 771€ 6 809 969€ 7 629 318€ 7 096 020€ 7 494 078€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
361 876€ 105 977€ 142 816€ 174 546€ 24 418€ 92 663€ 249 804€ 1 901 217€ 2 748 069€ 1 721 771€ 6 809 969€ 7 629 318€ 7 096 020€ 7 494 078€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 047€ 21 810€ 21 886€ 16 084€ 9 078€ 6 916€ 5 604€ 639 191€ 8 950€ 566 059€ 608 684€ 561 029€ 595 939€ 800 402€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
319 775€ 77 450€ 110 242€ 90€ 14 172€ 55 997€ 211 652€ 1 232 573€ 2 711 997€ 1 119 174€ 6 164 838€ 7 027 513€ 6 463 258€ 6 663 055€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 264€ 1 245€ 1 705€ 7 315€ 742€ 4 587€ 7 479€ 4 433€ 2 117€ 11 533€ 11 443€ 10 090€ 5 585€ 3 508€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 790€ 5 472€ 8 983€ 151 057€ 427€ 25 164€ 25 069€ 25 020€ 25 005€ 25 005€ 25 005€ 30 685€ 31 237€ 27 113€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 0€ 0€ 0€ 56€ 561€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 506€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 0€ 56€ 55€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
20 030 891€ 4 061 551€ 1 750 680€ 1 741 258€ 1 699 410€ 2 413 295€ 2 524 563€ 2 924 427€ 3 004 394€ 3 272 253€ 16 214 049€ 1 544 910€ 2 596 965€ 2 300 483€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
12 817 889€ 1 631 257€ 379 191€ 70 080€ 4 967€ 0€ 116 130€ 5 022€ 90 852€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 036 105€ 2 002 895€ 1 181 611€ 796 447€ 1 497 028€ 2 113 853€ 2 339 712€ 2 805 220€ 2 897 359€ 3 080 935€ 2 130 564€ 1 402 653€ 2 362 694€ 1 872 757€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
3 959 255€ 225 874€ 693 339€ 85 323€ 73 294€ 81 777€ 9 715€ 69 183€ 13 847 605€ 2 338€ 8 660€ 4 341€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
15 542€ 15 542€ 8 904€ 8 300€ 8 300€ 10 652€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 14 649€ 3 459€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 28 650€ 322 018€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
82 443€ 66 123€ 83 461€ 84 661€ 32 805€ 148 707€ 33 179€ 32 353€ 24 363€ 28 137€ 21 724€ 57 547€ 37 631€ 29 453€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
119 656€ 119 860€ 97 513€ 88 432€ 70 987€ 66 789€ 61 596€ 68 838€ 74 371€ 85 697€ 83 378€ 73 891€ 68 479€ 71 915€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
93 063 170€ 82 182 952€ 67 011 198€ 67 820 187€ 50 761 465€ 48 390 180€ 44 840 371€ 43 704 498€ 42 844 652€ 37 530 542€ 58 191 783€ 40 668 020€ 42 173 069€ 42 383 093€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 008 631€ 4 676 292€ -6 721 272€ 6 289 013€ -6 260 953€ -5 397 210€ -3 717 060€ -191 609€ 162 672€ -4 925 182€ 14 183 056€ -2 564 458€ -4 748 779€ -2 175 590€
136
591
Splatná daň z príjmov
137 671€ 104 647€ 132 981€ 157 960€ 141 898€ 125 118€ 144 970€ 165 181€ 156 631€ 130 370€ 141 024€ 150 366€ 153 364€ 223 800€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
1 650€ 0€ 0€ 961€ 0€ 6 324€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 146 302€ 4 571 645€ -6 854 253€ 6 131 053€ -6 402 851€ -5 522 329€ -3 862 029€ -358 439€ 6 041€ -5 055 552€ 14 042 032€ -2 715 785€ -4 902 144€ -2 405 713€