Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
33 367 603€ 29 269 555€ 24 760 104€ 24 344 270€ 22 524 032€ 22 114 217€ 23 266 957€ 24 065 752€ 25 477 387€ 25 844 588€ 18 735 676€ 18 112 903€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
19 432 850€ 18 392 941€ 16 541 402€ 16 483 311€ 15 750 544€ 16 682 441€ 17 389 904€ 18 573 645€ 19 887 789€ 20 010 377€ 13 392 274€ 13 067 462€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
620 696€ 172 861€ 167 693€ 95 069€ 69 719€ 50 000€ 48 751€ 85 183€ 52 461€ 46 403€ 68 004€ 57 111€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
620 696€ 172 861€ 166 901€ 94 121€ 69 719€ 50 000€ 48 751€ 85 183€ 52 461€ 46 403€ 38 854€ 57 111€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
792€ 948€ 0€ 0€ 0€ 29 150€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
18 812 154€ 18 220 080€ 16 373 709€ 16 388 242€ 15 680 825€ 16 632 441€ 17 341 153€ 18 488 462€ 19 835 328€ 19 963 974€ 13 324 270€ 13 010 351€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 285 648€ 1 285 648€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 444 158€ 1 455 197€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€ 59 509€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
13 135 608€ 12 990 842€ 12 961 659€ 13 067 637€ 13 027 817€ 13 273 992€ 13 530 232€ 13 748 874€ 14 005 148€ 10 022 017€ 8 815 094€ 9 010 031€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
3 184 564€ 3 325 235€ 1 816 883€ 1 737 696€ 1 098 427€ 1 806 655€ 2 256 817€ 3 131 974€ 4 150 747€ 3 292 042€ 1 698 260€ 2 331 011€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
13 123€ 17 758€ 1 204€ 2 584€ 3 964€ 1 177€ 3 487€ 19 626€ 33 641€ 41 758€ 61 265€ 88 959€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€ 46 950€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 086 752€ 494 138€ 43 346€ 29 708€ 37 371€ 95 175€ 5 057 540€ 1 195 654€ 17 300€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 3 380€ 1 395€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
13 910 983€ 10 857 471€ 7 810 451€ 7 845 666€ 6 751 936€ 5 416 103€ 5 871 016€ 5 489 443€ 5 578 245€ 5 831 782€ 5 335 855€ 5 037 512€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 627 241€ 1 454 205€ 1 349 665€ 950 482€ 802 011€ 757 890€ 807 418€ 925 203€ 886 896€ 571 725€ 572 269€ 528 415€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 406 240€ 1 247 810€ 1 148 499€ 950 482€ 802 011€ 757 890€ 807 418€ 925 203€ 886 896€ 571 725€ 572 269€ 528 415€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
221 001€ 206 395€ 201 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
5 641 689€ 7 278 328€ 6 079 949€ 5 194 403€ 5 527 148€ 4 014 637€ 4 199 857€ 4 474 999€ 4 115 749€ 4 464 607€ 3 603 173€ 3 568 502€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
5 138 211€ 6 731 906€ 5 965 774€ 5 051 561€ 5 368 253€ 3 965 021€ 4 167 436€ 4 459 231€ 4 105 985€ 4 455 020€ 3 593 793€ 3 563 025€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
9 659€ 9 515€ 9 515€ 9 515€ 9 545€ 9 515€ 9 515€ 9 515€ 9 515€ 8 786€ 8 786€ 4 867€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
333 644€ 530 577€ 87 549€ 120 000€ 111 310€ 0€ 0€ 0€ 400€ 407€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
599€ 906€ 666€ 428€ 530€ 809€ 3 195€ 6 068€ 250€ 250€ 193€ 203€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
147 930€ 236€ 20 043€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
1 486€ 1 128€ 437€ 12 620€ 13 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
10 160€ 4 297€ 16 008€ 12 663€ 17 466€ 26 672€ 5 894€ 185€ 0€ 550€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
6 642 053€ 2 124 938€ 380 837€ 1 700 782€ 422 776€ 643 576€ 863 741€ 89 241€ 575 600€ 795 450€ 1 160 412€ 940 595€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 197€ 1 945€ 2 108€ 481€ 294€ 448€ 476€ 301€ 355€ 446€ 482€ 332€
087
2.
Ceniny
(213))
13€ 987€ 980€ 992€ 1 113€ 918€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
6 640 844€ 2 122 992€ 378 729€ 1 700 300€ 422 483€ 643 128€ 863 265€ 87 952€ 574 264€ 794 013€ 1 158 818€ 939 344€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
23 769€ 19 143€ 408 252€ 15 292€ 21 552€ 15 673€ 6 037€ 2 665€ 11 353€ 2 429€ 7 547€ 7 929€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
23 769€ 19 143€ 16 252€ 15 292€ 21 552€ 15 673€ 6 037€ 2 665€ 11 353€ 2 429€ 7 547€ 7 929€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
392 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
33 367 603€ 29 269 555€ 24 760 104€ 24 344 270€ 22 524 032€ 22 114 217€ 23 266 957€ 24 065 752€ 25 477 387€ 25 844 588€ 18 735 676€ 18 112 903€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 821 332€ 7 419 843€ 6 466 890€ 7 001 417€ 7 575 490€ 8 696 554€ 10 025 038€ 11 507 470€ 14 498 721€ 14 153 827€ 14 338 440€ 14 322 253€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
975 553€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 662 081€ 662 081€ 653 716€ 618 245€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
975 553€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 22 600€ 662 081€ 662 081€ 653 716€ 618 245€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
4 845 779€ 7 397 243€ 6 444 290€ 6 978 817€ 7 552 890€ 8 673 955€ 10 002 438€ 11 484 870€ 13 836 640€ 13 491 746€ 13 684 724€ 13 704 008€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 444 290€ 6 444 290€ 7 041 066€ 7 553 517€ 8 499 056€ 10 002 438€ 11 484 870€ 14 476 121€ 13 491 746€ 13 676 359€ 13 676 359€ 13 668 537€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-1 598 511€ 952 954€ -596 776€ -574 700€ -946 166€ -1 328 484€ -1 482 432€ -2 991 250€ 344 894€ -184 613€ 8 365€ 35 471€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
27 450 387€ 21 721 457€ 18 146 672€ 17 203 936€ 14 790 383€ 13 260 606€ 13 164 914€ 12 547 110€ 10 911 449€ 11 596 074€ 4 274 053€ 3 664 954€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
72 847€ 58 100€ 57 798€ 255 950€ 218 153€ 294 282€ 288 746€ 245 065€ 233 232€ 215 830€ 240 040€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
61 076€ 49 724€ 49 724€ 112 973€ 113 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
11 771€ 8 375€ 8 073€ 142 977€ 104 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
294 282€ 288 746€ 245 065€ 233 232€ 215 830€ 240 040€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
10 830 841€ 7 019 113€ 5 410 074€ 5 601 252€ 4 937 973€ 5 672 669€ 6 438 500€ 7 286 716€ 8 384 198€ 8 153 640€ 1 702 512€ 1 477 770€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
10 830 841€ 7 019 113€ 5 410 074€ 5 601 252€ 4 937 973€ 5 672 669€ 6 438 500€ 7 286 716€ 8 384 198€ 8 153 640€ 1 702 512€ 1 477 770€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
31 895€ 15 983€ 14 288€ 16 279€ 19 999€ 10 180€ 12 171€ 7 810€ 2 596€ 7 731€ 3 451€ 658€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
31 895€ 15 983€ 14 288€ 16 279€ 19 999€ 10 180€ 12 171€ 7 810€ 2 596€ 7 731€ 3 451€ 658€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
16 514 804€ 14 628 261€ 12 664 512€ 11 330 455€ 9 614 258€ 7 577 758€ 6 419 961€ 4 963 837€ 2 279 590€ 3 201 471€ 2 352 260€ 1 946 487€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
11 667 227€ 12 245 284€ 10 782 233€ 9 525 972€ 7 896 356€ 5 971 188€ 4 705 506€ 3 088 389€ 938 345€ 1 830 823€ 1 068 786€ 417 403€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
44 772€ 156 088€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
1 128€ 21€ 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
147€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 275 510€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
2 142 439€ 71 432€ 26 670€ 26 358€ 28 874€ 19 705€ 75 860€ 955 924€ 747 875€ 785 988€ 736 188€ 691 683€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 416 906€ 1 184 137€ 998 050€ 967 087€ 919 033€ 865 277€ 872 933€ 0€ 0€ 0€ 727€ 22 997€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
1 366€ 1 862€ 1 828€ 1 622€ 2 244€ 16€ 0€ 541€ 260€ 260€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
947 027€ 793 494€ 670 644€ 652 996€ 623 409€ 587 765€ 593 282€ 609 746€ 487 844€ 493 541€ 463 964€ 450 709€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
69 461€ 127 688€ 13 405€ 1 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
253 313€ 196 995€ 154 523€ 147 364€ 137 624€ 125 576€ 125 844€ 141 199€ 96 222€ 90 579€ 79 635€ 87 925€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
15 790€ 7 369€ 3 138€ 2 264€ 418€ 47€ 163€ 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
14 000€ 5 000€ 5 100€ 8 200€ 1 600€ 11 600€ 9 304€ 0€ 2 700€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
95 884€ 128 255€ 146 542€ 138 916€ 158 159€ 157 057€ 77 005€ 11 172€ 67 217€ 94 687€ 123 183€ 125 696€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
95 884€ 128 255€ 146 542€ 138 916€ 158 159€ 157 057€ 77 005€ 11 172€ 67 217€ 94 687€ 123 183€ 125 696€