Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
17 412 134€ 19 538 275€ 17 029 621€ 13 449 562€ 12 267 135€ 11 411 460€ 10 217 236€ 10 552 006€ 10 590 059€ 10 251 244€ 9 124 259€ 8 984 613€ 8 161 411€
02
501
Spotreba materiálu
13 819 737€ 15 511 770€ 13 471 396€ 11 389 658€ 11 618 791€ 10 699 854€ 9 475 125€ 9 681 852€ 9 671 628€ 9 321 684€ 8 220 072€ 7 977 929€ 7 140 261€
03
502
Spotreba energie
689 039€ 768 462€ 710 760€ 671 448€ 648 344€ 711 605€ 742 110€ 870 154€ 918 431€ 929 560€ 904 187€ 1 006 684€ 1 021 149€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 903 358€ 3 258 043€ 2 847 464€ 1 388 455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 792 424€ 1 835 967€ 1 608 431€ 1 549 063€ 1 561 608€ 1 720 735€ 1 576 856€ 1 530 336€ 1 672 424€ 1 767 678€ 1 637 384€ 1 630 205€ 1 471 471€
07
511
Opravy a udržiavanie
529 144€ 626 312€ 525 963€ 608 808€ 689 018€ 828 592€ 734 322€ 620 274€ 787 074€ 766 135€ 741 845€ 636 036€ 594 237€
08
512
Cestovné
7 611€ 27 307€ 26 932€ 19 767€ 20 654€ 33 161€ 26 449€ 28 508€ 37 903€ 33 666€ 31 564€ 28 088€ 30 258€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 655€ 3 869€ 764€ 363€ 294€ 222€ 328€ 337€ 398€ 298€ 278€ 237€ 216€
10
518
Ostatné služby
1 254 014€ 1 178 479€ 1 054 772€ 920 124€ 851 641€ 858 761€ 815 758€ 881 217€ 847 049€ 967 579€ 863 696€ 965 843€ 846 761€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
34 780 466€ 30 745 181€ 25 055 842€ 22 250 230€ 21 564 903€ 20 431 814€ 19 810 650€ 19 273 807€ 18 823 512€ 16 297 342€ 16 139 435€ 15 141 388€ 14 819 837€
12
521
Mzdové náklady
25 037 925€ 22 174 298€ 18 067 229€ 16 004 215€ 15 510 385€ 14 798 494€ 14 328 575€ 14 087 012€ 13 709 303€ 11 820 275€ 11 819 056€ 11 104 505€ 10 850 635€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 749 303€ 7 730 290€ 6 293 604€ 5 592 927€ 5 442 303€ 5 228 901€ 5 035 868€ 4 909 058€ 4 736 288€ 4 137 210€ 4 007 435€ 3 755 659€ 3 673 937€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
131 592€ 126 151€ 111 215€ 105 640€ 99 892€ 97 873€ 98 029€ 98 163€ 99 888€ 100 816€ 112 856€ 109 846€ 102 685€
15
527
Zákonné sociálne náklady
861 646€ 711 825€ 583 794€ 547 449€ 512 323€ 306 547€ 348 178€ 179 574€ 278 032€ 239 041€ 200 089€ 136 145€ 162 503€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 616€ 0€ 0€ 0€ 35 234€ 30 076€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
48 559€ 46 431€ 77 318€ 79 783€ 53 028€ 99 558€ 52 915€ 56 249€ 37 485€ 30 766€ 31 561€ 31 403€ 24 495€
18
531
Daň z motorových vozidiel
2 045€ 1 706€ 2 597€ 2 210€ 2 361€ 2 426€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
32 745€ 32 745€ 39 425€ 39 425€ 39 425€ 39 425€ 39 425€ 39 425€ 34 457€ 26 277€ 26 277€ 26 277€ 21 043€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 814€ 13 685€ 37 893€ 40 357€ 13 603€ 60 132€ 13 490€ 14 778€ 1 322€ 1 892€ 3 073€ 2 765€ 1 026€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
62 848€ 14 975€ 375 603€ 48 899€ 66 926€ 86 659€ 12 950€ 17 048€ 39 534€ 64 089€ 43 641€ 66 605€ 43 318€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
330 084€ 7 515€ 184€ 0€ 0€ 0€ 20 319€ 1 933€
23
542
Predaný materiál
7 182€ 1 134€ 2 795€ 5 086€ 9 699€ 6 777€ 3 700€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 855€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
28€ 17€ 12 047€ 710€ 0€ 0€ 0€ 302€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 270€ 9 367€ 34 973€ 32 089€ 9 243€ 12 334€ 1 450€ 3 820€ 175€ 0€ 4 300€ 4 760€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 322€ 175€ 10€ 4 973€ 0€ 23 770€ 14€ 410€ 110€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
43 114€ 3 958€ 7 733€ 11 529€ 27 097€ 66 705€ 7 080€ 7 923€ 39 355€ 40 016€ 39 324€ 38 208€ 38 780€
28
549
Manká a škody
6 960€ 489€ 195€ 1 151€ 658€ 4€ 303€ 3€ 2 606€ 1 640€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 654 864€ 1 286 633€ 842 367€ 773 284€ 955 249€ 1 221 680€ 1 215 354€ 1 577 894€ 1 846 024€ 1 969 329€ 1 491 505€ 1 451 245€ 1 531 969€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 203 148€ 1 263 511€ 833 992€ 765 211€ 952 272€ 1 221 680€ 1 215 354€ 1 283 612€ 1 557 278€ 1 588 842€ 1 249 380€ 1 214 284€ 1 291 929€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
451 715€ 23 123€ 8 375€ 8 073€ 2 977€ 294 282€ 288 746€ 380 487€ 242 125€ 236 961€ 240 040€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 754€ 11 771€ 8 375€ 8 073€ 2 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
438 961€ 11 351€ 294 282€ 288 746€ 245 065€ 233 232€ 215 830€ 240 040€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 135 422€ 8 893€ 21 132€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
56 891€ 36 418€ 38 378€ 35 151€ 30 630€ 30 600€ 20 542€ 27 206€ 1 567€ 1 552€ 1 514€ 156€ 57€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
11€ 137€ 51€ 47€ 113€ 41€
43
563
Kurzové straty
0€ 3€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 43€ 16€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
56 891€ 36 415€ 38 376€ 35 150€ 30 630€ 30 600€ 20 531€ 27 205€ 1 429€ 1 493€ 1 467€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
56 808 185€ 53 503 880€ 45 027 560€ 38 185 971€ 36 499 480€ 35 002 506€ 32 906 503€ 33 034 546€ 33 010 605€ 30 382 000€ 28 469 298€ 27 305 615€ 26 052 558€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
46 413 366€ 46 044 788€ 41 724 369€ 36 823 266€ 35 199 867€ 33 235 749€ 29 978 054€ 29 874 863€ 28 031 539€ 26 128 038€ 26 432 916€ 26 068 230€ 24 965 985€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
43 257 498€ 42 437 125€ 38 564 162€ 35 278 079€ 35 199 867€ 33 235 749€ 29 978 054€ 29 874 863€ 28 031 539€ 26 128 038€ 26 432 916€ 26 068 230€ 24 965 985€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 155 869€ 3 607 663€ 3 160 207€ 1 545 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
190 356€ 200 916€ 184 740€ 185 625€ 181 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
190 356€ 200 916€ 184 740€ 185 625€ 181 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
231 275€ 4 986 194€ 3 914 155€ 211 584€ 72 003€ 51 444€ 514 886€ 512 367€ 582 405€ 696 311€ 799 154€ 589 133€ 504 821€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 595€ 250€ 1 781 200€ 12 096€ 13 785€ 4 100€ 591€ 0€ 0€ 17€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
9 287€ 3 366€ 4 967€ 5 996€ 10 111€ 6 790€ 3 701€ 989€ 964€ 1 017€ 2 196€ 552€ 2 525€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
189€ 21€ 582€ 1 325€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
435€ 6 157€ 118€ 120€ 24€ 22€ 362€ 0€ 705€ 34€ 5 765€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
36€ 263€ 187€ 189€ 146€ 267€ 1 005€ 0€ 0€ 100€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
218 205€ 4 982 541€ 2 127 269€ 198 663€ 48 164€ 30 532€ 506 793€ 511 357€ 579 484€ 695 294€ 796 253€ 588 430€ 496 532€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
12 523€ 8 375€ 8 073€ 143 912€ 510€ 469€ 294 545€ 293 406€ 245 926€ 256 369€ 218 058€ 240 040€ 243 807€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
12 523€ 8 375€ 8 073€ 143 912€ 510€ 469€ 294 545€ 293 406€ 245 926€ 256 369€ 218 058€ 240 040€ 243 807€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 771€ 8 073€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 375€ 142 977€ 294 282€ 288 746€ 245 065€ 233 232€ 215 830€ 240 040€ 243 807€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
752€ 934€ 510€ 469€ 264€ 4 660€ 861€ 23 137€ 2 228€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 32€ 173€ 130€ 380€ 642€ 834€ 1 657€ 1 551€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
32€ 173€ 130€ 380€ 642€ 833€ 1 611€ 1 551€
103
663
Kurzové zisky
2€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
20 000€ 2 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
20 000€ 2 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 808 635€ 735 030€ 297 127€ 245 714€ 460 054€ 777 213€ 788 062€ 871 347€ 1 159 105€ 3 645 534€ 833 724€ 414 920€ 371 864€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 862 115€ 15 262€ 0€ 93 254€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 575 488€ 656 960€ 241 368€ 193 404€ 405 721€ 734 696€ 765 831€ 848 216€ 1 095 858€ 1 101 336€ 798 103€ 376 132€ 353 874€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
242 985€ 0€ 2 444 762€ 500€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
3 455€ 2 290€ 0€ 0€ 2 700€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
97 949€ 21 656€ 15 156€ 15 223€ 22 065€ 13 944€ 418€ 14 566€ 57 946€ 133€ 300€ 21 991€ 17 991€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
26 643€ 38 862€ 40 603€ 37 087€ 32 268€ 28 573€ 21 813€ 8 565€ 5 301€ 6 050€ 32 121€ 16 797€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
50 656 156€ 51 975 305€ 46 128 465€ 37 610 101€ 35 934 330€ 34 064 907€ 31 578 019€ 31 552 114€ 30 019 355€ 30 726 894€ 28 284 685€ 27 313 979€ 26 088 029€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-6 152 029€ -1 528 575€ 1 100 904€ -575 870€ -565 150€ -937 598€ -1 328 484€ -1 482 432€ -2 991 250€ 344 894€ -184 613€ 8 365€ 35 471€
136
591
Splatná daň z príjmov
30 789€ 69 936€ 147 951€ 20 906€ 9 550€ 8 568€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-6 182 818€ -1 598 511€ 952 954€ -596 776€ -574 700€ -946 166€ -1 328 484€ -1 482 432€ -2 991 250€ 344 894€ -184 613€ 8 365€ 35 471€