Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
159 096€ 140 567€ 137 414€ 120 030€ 124 216€ 114 784€ 122 903€ 135 295€ 130 862€ 144 219€ 124 973€ 154 007€ 189 347€ 209 340€ 183 155€
02
501
Spotreba materiálu
34 708€ 63 359€ 57 432€ 36 362€ 44 128€ 28 915€ 30 376€ 35 142€ 30 423€ 41 282€ 31 627€ 51 057€ 66 990€ 86 607€ 85 475€
03
502
Spotreba energie
124 387€ 77 208€ 79 982€ 83 668€ 80 089€ 85 869€ 92 527€ 100 153€ 100 439€ 102 937€ 93 346€ 102 950€ 122 357€ 122 733€ 97 680€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
163 587€ 195 898€ 123 863€ 234 276€ 76 883€ 145 930€ 101 170€ 104 745€ 92 929€ 88 043€ 102 293€ 96 934€ 84 322€ 60 585€ 58 640€
07
511
Opravy a udržiavanie
61 981€ 86 358€ 22 867€ 119 790€ 1 552€ 52 120€ 12 283€ 15 888€ 11 241€ 19 066€ 13 104€ 2 995€ 95€ 458€ 694€
08
512
Cestovné
258€ 17€ 155€ 357€ 301€ 272€ 26€ 52€ 39€ 486€ 309€ 536€ 774€ 494€
09
513
Náklady na reprezentáciu
524€ 160€ 227€ 385€ 297€ 222€ 81€ 447€ 500€ 529€ 541€ 741€
10
518
Ostatné služby
101 348€ 109 522€ 100 996€ 113 807€ 74 814€ 93 282€ 88 230€ 88 534€ 81 414€ 68 857€ 88 256€ 93 130€ 83 163€ 58 811€ 56 711€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
647 404€ 710 972€ 473 815€ 433 339€ 377 391€ 408 733€ 355 814€ 326 665€ 319 440€ 321 361€ 276 786€ 262 425€ 317 793€ 340 107€ 311 512€
12
521
Mzdové náklady
459 981€ 515 227€ 338 035€ 310 655€ 270 559€ 291 182€ 254 595€ 231 142€ 225 607€ 228 210€ 200 093€ 188 272€ 227 263€ 248 544€ 229 683€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
153 568€ 167 408€ 110 301€ 101 282€ 87 883€ 97 151€ 82 204€ 77 355€ 76 128€ 76 214€ 63 768€ 60 323€ 66 353€ 74 633€ 69 330€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 178€ 4 943€ 4 464€ 4 601€ 3 916€ 4 079€ 3 576€ 3 234€ 3 420€ 2 884€ 2 680€ 2 473€ 3 263€ 3 335€ 2 312€
15
527
Zákonné sociálne náklady
27 677€ 23 394€ 21 016€ 16 801€ 15 033€ 16 321€ 15 440€ 14 934€ 14 284€ 14 053€ 10 245€ 11 357€ 20 914€ 13 595€ 10 186€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 662€ 3 641€ 2 957€ 2 700€ 2 572€ 4 182€ 6 383€ 1 585€ 2 477€ 7 275€ 8 882€ 8 807€ 10 173€ 8 500€ 4 745€
18
531
Daň z motorových vozidiel
157€ 0€ 143€ 130€ 130€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
839€ 876€ 830€ 830€ 828€ 828€ 828€ 828€ 1 655€ 828€ 835€ 766€ 766€ 0€ 767€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 822€ 2 765€ 2 127€ 1 870€ 1 744€ 3 354€ 5 555€ 757€ 664€ 6 447€ 8 047€ 7 898€ 9 277€ 8 370€ 3 978€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
32 416€ 37 302€ 22 783€ 46 228€ 15 833€ 25 222€ 13 990€ 21 308€ 19 130€ 18 277€ 2 457€ 877€ 0€ 53€ 1 162€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 457€ 0€ 0€ 21€ 27€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 171€ 0€ 5€ 0€ 10€ 0€ 877€ 0€ 32€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
12 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
30 904€ 37 302€ 22 783€ 42 863€ 15 833€ 13 010€ 13 990€ 21 303€ 19 130€ 18 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 135€
28
549
Manká a škody
1 513€ 3 306€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
80 960€ 81 879€ 69 922€ 65 600€ 88 989€ 83 453€ 72 105€ 50 298€ 40 356€ 54 207€ 56 272€ 57 578€ 79 361€ 123 575€ 100 774€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
80 960€ 70 989€ 69 922€ 65 600€ 64 011€ 58 724€ 58 724€ 50 298€ 40 356€ 45 864€ 46 304€ 47 074€ 70 882€ 113 645€ 84 460€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 890€ 24 978€ 24 728€ 13 381€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 890€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
24 978€ 24 728€ 13 381€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 466€ 6 484€ 9 026€ 4 747€ 6 588€ 4 970€ 113€ 113€ 110€ 134€ 201€ 190€ 181€ 150€ 2 519€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 466€ 6 484€ 9 026€ 4 747€ 6 588€ 4 970€ 113€ 113€ 110€ 134€ 201€ 190€ 180€ 148€ 2 519€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
638 838€ 739 695€ 575 756€ 612 339€ 533 064€ 562 598€ 534 412€ 574 369€ 581 523€ 602 843€ 613 750€ 533 683€ 650 008€ 689 181€ 584 979€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
579 436€ 671 346€ 512 609€ 554 857€ 525 067€ 545 313€ 497 458€ 522 141€ 533 285€ 508 227€ 529 257€ 475 385€ 585 046€ 656 760€ 584 979€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
59 401€ 67 349€ 63 147€ 57 481€ 7 998€ 17 285€ 36 954€ 52 228€ 48 238€ 94 617€ 84 493€ 58 298€ 64 962€ 32 421€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 732 428€ 1 916 436€ 1 415 537€ 1 519 260€ 1 225 538€ 1 349 871€ 1 206 891€ 1 214 377€ 1 186 828€ 1 236 358€ 1 185 613€ 1 114 501€ 1 331 184€ 1 431 492€ 1 247 485€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
151€ 489 090€ 546 658€ 557 335€ 553 924€ 571 527€ 567 265€ 588 350€ 535 771€ 614 815€ 649 011€ 628 049€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
151€ 489 090€ 546 658€ 557 335€ 553 924€ 571 527€ 567 265€ 588 350€ 535 771€ 614 815€ 649 011€ 628 049€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
642 495€ 822 983€ 576 420€ 594 693€ 40 142€ 16 659€ 0€ 9 546€ 0€ 0€ 3 051€ 836€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 957€ 0€ 0€ 0€ 2 397€ 747€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 654€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
642 495€ 822 983€ 576 420€ 594 693€ 34 185€ 16 659€ 0€ 9 546€ 0€ 0€ 0€ 89€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
10 890€ 12 042€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
10 890€ 12 042€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 890€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 5€ 5€ 4€ 2€ 2€ 4€ 4€ 5€ 10€ 24€ 12€ 22€ 7€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4€ 5€ 5€ 4€ 2€ 2€ 4€ 4€ 5€ 10€ 24€ 12€ 22€ 7€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 082 050€ 1 082 720€ 829 698€ 924 787€ 712 171€ 785 081€ 679 300€ 640 171€ 608 447€ 639 779€ 625 573€ 596 966€ 688 327€ 762 876€ 653 752€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 001 090€ 1 003 634€ 754 556€ 859 187€ 648 160€ 726 357€ 620 576€ 586 422€ 568 091€ 593 916€ 576 812€ 549 892€ 617 445€ 639 300€ 577 325€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
47 932€ 37 961€ 36 894€ 32 572€ 30 983€ 25 696€ 25 696€ 43 671€ 40 356€ 45 864€ 48 760€ 47 074€ 70 882€ 113 645€ 72 011€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 098€ 5 219€ 445€ 0€ 0€ 0€ 9 930€ 4 415€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
33 028€ 33 028€ 33 028€ 33 028€ 33 028€ 33 028€ 33 028€ 9 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 735 586€ 1 905 707€ 1 406 122€ 1 519 485€ 1 241 406€ 1 360 442€ 1 236 637€ 1 194 098€ 1 188 321€ 1 217 018€ 1 233 982€ 1 141 241€ 1 313 084€ 1 431 275€ 1 282 644€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 158€ -10 729€ -9 414€ 225€ 15 868€ 10 571€ 29 746€ -20 279€ 1 493€ -19 340€ 48 368€ 26 740€ -18 100€ -217€ 35 159€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 1€ 297€ 389€ 2€ 69€ 275€ 1 044€ 52€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 158€ -10 730€ -9 415€ 224€ 15 868€ 10 570€ 29 745€ -20 279€ 1 196€ -19 729€ 48 366€ 26 671€ -18 374€ -1 260€ 35 107€