Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Záchranná zdravotná služba Bratislava

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
2 010 962 € 1 781 160 € 2 743 274 € 2 626 651 € 2 442 045 € 1 583 856 € 1 735 215 € 1 671 058 € 1 996 685 € 879 889 € 905 854 €
02
501
Spotreba materiálu
1 864 632 € 1 619 370 € 2 581 665 € 2 421 554 € 2 235 710 € 1 381 773 € 1 520 347 € 1 489 940 € 1 889 848 € 746 025 € 781 127 €
03
502
Spotreba energie
146 330 € 161 790 € 161 609 € 205 098 € 206 335 € 202 083 € 214 868 € 181 118 € 106 836 € 133 864 € 124 727 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
3 043 300 € 2 930 588 € 3 904 054 € 3 865 297 € 2 754 713 € 2 087 575 € 1 657 704 € 1 524 316 € 1 546 226 € 470 463 € 622 344 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 338 972 € 1 264 311 € 2 099 295 € 1 444 795 € 887 060 € 533 513 € 376 985 € 249 517 € 141 705 € 81 261 € 56 447 €
08
512
Cestovné
1 129 € 1 386 € 1 468 € 3 175 € 2 752 € 2 106 € 7 658 € 12 489 € 5 014 € 2 882 € 2 079 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 261 € 1 283 € 1 949 € 1 090 € 1 489 € 2 094 € 762 € 4 006 € 758 € 597 € 443 €
10
518
Ostatné služby
1 700 939 € 1 663 607 € 1 801 342 € 2 416 236 € 1 863 412 € 1 549 862 € 1 272 299 € 1 258 305 € 1 398 749 € 385 723 € 563 375 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
15 915 530 € 13 441 562 € 12 253 053 € 11 250 685 € 10 370 927 € 9 721 852 € 11 109 394 € 11 289 788 € 9 462 142 € 3 719 486 € 3 689 761 €
12
521
Mzdové náklady
11 541 713 € 9 699 669 € 8 865 431 € 8 125 255 € 7 466 940 € 6 942 561 € 8 181 029 € 8 323 093 € 6 977 678 € 2 717 669 € 2 664 914 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 997 469 € 3 350 169 € 3 057 661 € 2 800 289 € 2 579 273 € 2 406 205 € 2 545 645 € 2 595 004 € 2 188 911 € 875 980 € 888 197 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
376 348 € 391 723 € 329 961 € 325 141 € 373 085 € 382 721 € 371 690 € 295 552 € 125 837 € 136 650 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
18 046 € 11 277 € 7 078 € 6 747 € 6 777 € 10 352 € 14 247 € 18 800 € 30 388 € 31 508 € 21 642 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
3 109 € 7 098 € 9 459 € 9 253 € 4 965 € 2 206 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
7 326 € 7 326 € 6 747 € 6 747 € 6 747 € 6 747 € 6 747 € 6 158 € 3 079 € 6 508 € 8 757 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
10 720 € 3 951 € 331 € 30 € 497 € 402 € 3 184 € 18 057 € 20 035 € 10 678 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
118 083 € 339 677 € 250 302 € 257 035 € 269 533 € 269 575 € 155 029 € 270 743 € 292 882 € 102 148 € 113 518 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 128 € 5 009 € 725 € 3 511 € 2 669 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
14 821 € 4 000 € 46 € 2 419 € 1 249 € 35 209 € 300 € 16 006 € 0 € 0 € 8 367 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 11 348 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
103 262 € 329 548 € 245 247 € 253 853 € 259 909 € 234 366 € 151 217 € 234 712 € 292 882 € 102 148 € 89 767 €
28
549
Manká a škody
37 € 8 376 € 0 € 17 356 € 0 € 0 € 4 037 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 885 871 € 1 507 795 € 959 997 € 1 973 123 € 3 075 013 € 4 061 101 € 3 285 143 € 3 376 208 € 2 698 683 € 452 539 € 853 379 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
465 871 € 511 060 € 959 997 € 1 423 123 € 2 770 914 € 3 821 007 € 2 626 313 € 2 641 813 € 2 200 001 € 452 539 € 533 926 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 420 000 € 996 735 € 550 000 € 304 100 € 240 094 € 658 830 € 734 396 € 498 681 € 0 € 319 454 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
304 100 € 240 094 € 311 528 € 422 811 € 223 385 € 0 € 206 493 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 420 000 € 996 735 € 550 000 € 347 302 € 32 000 € 275 296 € 0 € 0 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 272 € 0 € 0 € 15 023 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 279 312 € 0 € 0 € 97 938 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 163 € 689 € 968 € 997 € 845 € 802 € 889 € 12 731 € 1 243 € 2 968 € 1 090 €
42
562
Úroky
67 € 16 € 1 € 26 € 0 € 0 € 0 € 0 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 2 € 721 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 096 € 689 € 953 € 996 € 843 € 802 € 863 € 12 731 € 1 243 € 2 966 € 369 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
22 992 958 € 20 012 748 € 20 118 726 € 19 980 536 € 18 919 854 € 17 735 114 € 17 957 620 € 18 163 644 € 16 028 248 € 5 659 002 € 6 207 588 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
21 730 006 € 19 690 178 € 19 502 995 € 18 847 426 € 17 807 110 € 16 215 896 € 16 964 035 € 17 289 090 € 15 324 961 € 5 074 061 € 4 829 524 €
67
602
Tržby z predaja služieb
21 730 006 € 19 690 178 € 19 502 995 € 18 847 426 € 16 215 896 € 16 964 035 € 17 289 090 € 15 324 961 € 5 074 061 € 4 829 524 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
124 707 € 205 415 € 236 102 € 260 189 € 278 798 € 915 167 € 459 139 € 769 968 € 278 036 € 185 239 € 77 656 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 514 € 12 601 € 6 277 € 294 875 € 400 € 0 € 6 491 € 163 616 € 2 549 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 249 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
396 € 3 200 € 6 € 126 € 683 € 1 332 € 0 € 279 312 € 0 € 445 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
124 311 € 202 215 € 219 583 € 247 462 € 271 837 € 618 960 € 458 739 € 490 656 € 271 544 € 20 929 € 75 107 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
996 735 € 150 000 € 704 100 € 670 916 € 467 658 € 425 356 € 358 515 € 7 102 € 151 686 € 276 398 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
996 735 € 150 000 € 704 100 € 670 916 € 467 658 € 425 356 € 358 515 € 7 102 € 151 686 € 276 398 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
150 000 € 704 100 € 248 464 € 303 158 € 402 843 € 223 385 € 7 102 € 147 639 € 167 586 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
996 735 € 422 452 € 164 500 € 22 513 € 135 000 € 0 € 0 € 0 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 130 € 0 € 4 046 € 108 813 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
333 € 143 € 64 € 122 € 422 € 3 467 € 1 033 € 849 € 424 € 344 € 759 €
102
662
Úroky
333 € 143 € 64 € 122 € 190 € 208 € 536 € 613 € 424 € 333 € 665 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 11 € 94 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
232 € 3 259 € 497 € 236 € 0 € 0 € 0 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
220 066 € 195 984 € 190 616 € 189 543 € 189 865 € 206 383 € 196 558 € 197 558 € 195 730 € 252 090 € 492 547 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
220 066 € 195 984 € 190 616 € 189 543 € 189 865 € 200 383 € 195 558 € 195 558 € 195 530 € 251 990 € 492 547 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 000 € 1 000 € 2 000 € 200 € 100 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
23 071 847 € 20 091 721 € 20 079 778 € 20 001 379 € 18 947 110 € 17 808 571 € 18 046 121 € 18 615 980 € 15 806 254 € 5 663 418 € 5 676 884 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
78 889 € 78 973 € -38 947 € 20 844 € 27 256 € 73 457 € 88 501 € 452 336 € -221 995 € 4 417 € -530 704 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 82 € 82 € 5 478 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
78 889 € 78 973 € -38 947 € 20 844 € 27 256 € 73 457 € 88 501 € 452 336 € -222 077 € 4 334 € -536 182 €