Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 614 590 € 1 734 373 € 1 884 424 € 1 925 000 € 1 968 883 € 1 894 858 € 1 842 468 € 2 095 541 € 2 005 797 € 1 843 380 € 2 055 974 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
844 291 € 997 884 € 988 824 € 1 108 675 € 1 257 403 € 1 067 944 € 1 072 162 € 1 178 887 € 1 081 867 € 1 188 412 € 1 122 964 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
842 166 € 995 759 € 987 124 € 1 108 675 € 1 257 403 € 1 067 944 € 1 072 162 € 1 178 887 € 1 081 867 € 1 188 412 € 1 122 964 €
012
A.II.1
Pozemky
414 737€ 403 281€ 394 690€ 380 771€ 301 006€ 126 954€ 87 047€ 67 279€ 65 945€ 47 890€ 37 163€
013
A.II.2
Stavby
221 389€ 256 308€ 292 714€ 331 523€ 371 145€ 416 425€ 471 939€ 528 992€ 463 631€ 455 403€ 513 450€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
194 445€ 319 410€ 270 877€ 346 338€ 507 369€ 421 961€ 374 868€ 436 696€ 530 106€ 574 757€ 528 995€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
23 158€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
11 595€ 16 760€ 17 802€ 16 668€ 22 174€ 23 664€ 23 057€ 122 762€ 21 481€ 28 997€ 28 006€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 041€ 33 375€ 55 709€ 78 043€ 100 377€ 704€ 1 886€ 4 682€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 874€ 79 479€ 10 668€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
897€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 125 € 2 125 € 1 700 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 125€ 2 125€ 1 700€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
756 367 € 736 401 € 895 537 € 816 222 € 705 474 € 825 250 € 769 858 € 916 114 € 921 725 € 651 555 € 924 597 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
591 873 € 475 422 € 464 593 € 544 983 € 484 786 € 542 162 € 485 819 € 350 915 € 616 848 € 425 601 € 439 007 €
032
B.I.1
Materiál
37 762€ 29 521€ 28 601€ 25 436€ 42 232€ 48 516€ 71 992€ 48 308€ 71 853€ 48 070€ 21 669€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
112 912€ 97 564€ 71 631€ 93 439€ 89 311€ 68 048€ 35 289€ 44 277€ 76 599€
034
B.I.3
Výrobky
310 762€ 254 505€ 241 262€ 280 584€ 195 522€ 287 867€ 266 083€ 136 680€ 350 470€ 204 712€ 252 572€
035
B.I.4
Zvieratá
93 265€ 92 782€ 114 796€ 128 709€ 140 906€ 137 731€ 109 785€ 121 650€ 117 517€ 121 402€ 111 715€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
37 172€ 1 050€ 8 303€ 16 815€ 16 815€ 2 670€ 409€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
163 450 € 255 540 € 430 292 € 243 974 € 207 806 € 184 411 € 158 568 € 317 919 € 265 483 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
151 936€ 238 547€ 158 623€ 236 846€ 186 805€ 181 871€ 158 723€ 317 919€ 265 483€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 907€ 16 772€ 267 140€ 6 702€ 20 741€ 2 176€ 4 287€ 18 516€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 607€ 221€ 4 529€ 426€ 260€ 364€ -155€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 044 € 5 439 € 652 € 27 265 € 12 882 € 98 677 € 125 471 € 247 280 € 39 394 € 33 159 € 195 819 €
056
B.IV.1
Peniaze
733€ 550€ 652€ 755€ 35€ 1 114€ 1 169€ 1 462€ 512€ 742€ 1 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
311€ 4 889€ 26 510€ 12 847€ 97 563€ 124 302€ 245 818€ 38 882€ 32 417€ 194 230€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 932 € 88 € 63 € 103 € 6 006 € 1 664 € 448 € 540 € 2 205 € 3 413 € 8 413 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
167€ 88€ 63€ 103€ 208€ 1 508€ 448€ 540€ 1 473€ 3 413€ 2 540€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 765€ 5 798€ 156€ 732€ 5 873€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 614 590 € 1 734 373 € 1 884 424 € 1 925 000 € 1 968 883 € 1 894 858 € 1 842 468 € 2 095 541 € 2 005 797 € 1 843 380 € 2 055 974 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
991 445 € 1 031 805 € 1 009 515 € 1 106 050 € 1 084 059 € 1 171 401 € 1 103 326 € 1 113 889 € 1 262 500 € 1 157 757 € 1 179 200 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
893 591 € 928 857 € 928 857 € 866 937 € 632 974 € 669 352 € 632 798 € 711 475 € 637 205 € 707 618 € 700 603 €
069
A.I.1
Základné imanie
893 591€ 928 857€ 928 857€ 866 937€ 632 974€ 669 352€ 632 798€ 711 475€ 637 205€ 707 618€ 700 603€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
83 370 € 85 198 € 79 520 € 74 057 € 292 552 € 292 270 € 294 580 € 314 808 € 300 633 € 356 845 € 385 483 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 081€ 59 082€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
24 288€ 26 116€ 20 438€ 14 975€ 233 471€ 233 188€ 235 498€ 255 726€ 241 551€ 297 763€ 326 401€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
73 294 € 73 294 € 73 294 € 73 294 € 73 294 € 93 114 € 89 449 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
73 294€ 73 294€ 73 294€ 73 294€ 73 294€ 93 114€ 89 449€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 484 € 17 750 € 1 138 € 165 056 € 85 239 € 136 485 € 102 654 € 14 312 € 251 368 € 180 € 3 665 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
604 990 € 668 184 € 810 612 € 725 345 € 760 169 € 684 371 € 695 597 € 929 440 € 675 720 € 578 151 € 710 833 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
22 480 € 32 191 € 22 457 € 20 024 € 22 897 € 23 917 € 18 220 € 15 287 € 17 806 € 18 361 € 16 956 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 480€ 30 691€ 20 957€ 18 524€ 21 397€ 22 517€ 16 820€ 13 887€ 17 806€ 18 361€ 16 956€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 400€ 1 400€ 1 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
265 212 € 311 825 € 289 690 € 300 247 € 324 963 € 345 192 € 371 778 € 409 683 € 404 099 € 360 677 € 442 403 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 111€ 23 768€ 12 967€ 14 552€ 7 505€ 9 288€ 28 834€ 12 465€ 8 753€ 21 631€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
263 712€ 298 414€ 260 589€ 274 123€ 287 181€ 302 274€ 315 560€ 340 422€ 359 782€ 334 842€ 403 690€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 500€ 2 300€ 5 333€ 13 157€ 23 230€ 35 413€ 46 930€ 40 427€ 31 852€ 17 082€ 17 082€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
288 842 € 209 060 € 295 007 € 336 440 € 297 907 € 315 262 € 305 599 € 219 299 € 253 815 € 199 113 € 251 474 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
151 721€ 73 840€ 141 606€ 103 673€ 132 287€ 108 733€ 110 248€ 70 100€ 88 060€ 81 884€ 99 647€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
77 689€ 78 701€ 114 890€ 167 426€ 123 652€ 111 817€ 127 944€ 80 409€ 84 270€ 74 663€ 67 890€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 633€ 3 400€ 1 231€ 2 786€ 3 848€ 3 301€ 2 478€ 941€ 1 141€ 649€ 633€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 640€ 17 280€ 16 505€ 15 168€ 19 654€ 22 047€ 16 957€ 16 609€ 13 931€ 12 324€ 15 194€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 891€ 4 898€ 6 884€ 33 562€ 4 366€ 34 804€ 47 221€ 50 637€ 65 686€ 28 542€ 54 787€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 268€ 30 941€ 13 891€ 13 825€ 14 100€ 34 560€ 751€ 603€ 727€ 1 051€ 13 323€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
285 171€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
28 456 € 115 108 € 203 458 € 68 634 € 114 402 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
22 866€ 68 634€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
28 456€ 115 108€ 203 458€ 45 768€ 45 768€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
18 155 € 34 384 € 64 297 € 93 605 € 124 655 € 39 086 € 43 545 € 52 212 € 67 577 € 107 472 € 165 941 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
303€ 47€ 645€ 1 110€ 105€ 292€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 944€ 18 154€ 34 384€ 63 995€ 53 549€ 67 383€ 107 472€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 211€ 16 230€ 29 610€ 29 610€ 124 608€ 38 441€ 43 545€ 51 102€ 13 923€ 40 089€ 58 177€