Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Jelšovce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 347 046 € 1 513 200 € 1 407 572 € 1 723 962 € 1 716 444 € 1 901 453 € 1 861 933 € 1 701 136 € 2 003 259 € 1 452 536 € 1 366 675 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 272 003€ 1 487 446€ 1 472 590€ 1 638 697€ 1 774 561€ 1 805 231€ 1 741 987€ 1 810 446€ 1 825 045€ 1 408 115€ 1 419 241€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
71 771€ 17 161€ -75 043€ 76 991€ -67 946€ 82 490€ 108 786€ -241 979€ 167 055€ -39 807€ -90 654€
07
II.3
Aktivácia
3 272€ 8 593€ 10 025€ 8 274€ 9 829€ 13 732€ 11 160€ 132 669€ 11 159€ 84 228€ 38 088€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
974 230 € 1 000 951 € 955 323 € 1 058 725 € 1 089 882 € 1 250 508 € 1 206 535 € 1 153 370 € 1 138 312 € 950 007 € 967 933 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
708 983€ 711 632€ 650 996€ 790 041€ 823 798€ 917 596€ 952 454€ 913 091€ 956 696€ 727 394€ 757 349€
10
B.2
Služby
265 247€ 289 319€ 304 327€ 268 684€ 266 084€ 332 912€ 254 081€ 240 279€ 181 616€ 222 613€ 210 584€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
372 816 € 512 249 € 452 249 € 665 237 € 626 562 € 650 945 € 655 398 € 547 766 € 864 947 € 502 529 € 398 742 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
605 466 € 599 885 € 477 359 € 497 835 € 491 554 € 588 538 € 523 093 € 473 582 € 463 372 € 423 151 € 433 695 €
13
C.1
Mzdové náklady
426 481€ 434 592€ 340 338€ 356 836€ 346 125€ 396 691€ 372 556€ 327 215€ 325 676€ 299 131€ 309 183€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
150 666€ 153 721€ 126 227€ 130 907€ 130 368€ 149 268€ 139 018€ 123 310€ 122 276€ 111 033€ 115 223€
16
C.4
Sociálne náklady
28 319€ 11 572€ 10 794€ 10 092€ 15 061€ 42 579€ 11 519€ 23 057€ 15 420€ 12 987€ 9 289€
17
D
Dane a poplatky
35 047€ 30 705€ 33 089€ 31 177€ 36 357€ 24 547€ 29 285€ 32 429€ 32 770€ 29 033€ 33 159€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
176 640€ 226 574€ 255 497€ 252 763€ 257 869€ 222 315€ 212 968€ 270 010€ 285 755€ 335 624€ 261 193€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 779€ 21 300€ 14 334€ 49 453€ 65 996€ 61 287€ 35 495€ 31 982€ 40 954€ 33 106€ 68 851€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 991€ 4 098€ 3 239€ 27 723€ 44 204€ 39 069€ 11 927€ 13 388€ 18 452€ 14 088€ 40 690€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 087€ 5 391€ 16 477€ 734€ 7 698€ -7 189€ 23 737€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
519 362€ 409 398€ 355 220€ 372 576€ 305 138€ 370 990€ 285 162€ 269 171€ 279 364€ 304 838€ 351 270€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 500€ 44 612€ 44 264€ 43 448€ 49 531€ 38 040€ 54 454€ 36 184€ 4 304€ 4 693€ 5 642€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 226 € 31 682 € 8 355 € 217 843 € 117 447 € 170 713 € 136 630 € 30 515 € 356 875 € 33 884 € 44 484 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 7€ 4 734€ 46€ 48€ 33€ 27€ 74€
39
N
Nákladové úroky
1 401€ 1 663€ 1 374€ 3 523€ 2 262€ 1 956€ 1 461€ 1 352€ 507€
41
O
Kurzové straty
1€ 75€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 912€ 6 060€ 3 370€ 1 909€ 3 602€ 1 619€ 555€ 2 054€ 45 350€ 36 242€ 38 283€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 314 € -7 723 € -4 744 € -5 430 € -5 932 € 3 115 € -2 465 € -3 467 € -45 317 € -37 567 € -38 715 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 912 € 23 959 € 3 611 € 212 413 € 111 515 € 173 828 € 134 165 € 27 048 € 311 558 € -3 683 € 5 769 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 428 € 6 209 € 2 473 € 47 357 € 26 276 € 37 343 € 31 511 € 12 736 € 60 190 € 2 104 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 227€ 9 242€ 10 298€ 57 430€ 38 459€ 48 860€ 25 008€ 4 161€ 45 420€ 4 296€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-799€ -3 033€ -7 825€ -10 073€ -12 183€ -11 517€ 6 503€ 8 575€ 14 770€ -2 192€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 484 € 17 750 € 1 138 € 165 056 € 85 239 € 136 485 € 102 654 € 14 312 € 251 368 € -3 683 € 3 665 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 863€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
3 863 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
3 863 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 912 € 23 959 € 3 611 € 212 413 € 111 515 € 173 828 € 134 165 € 27 048 € 311 558 € 180 € 5 769 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 484 € 17 750 € 1 138 € 165 056 € 85 239 € 136 485 € 102 654 € 14 312 € 251 368 € 180 € 3 665 €