Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PYROKOM spol. s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 015 781 € 862 909 € 667 837 € 587 726 € 548 929 € 530 354 € 416 624 € 341 407 € 329 300 € 270 839 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
633 839€ 478 214€ 425 867€ 396 484€ 361 442€ 325 972€ 250 484€ 190 844€ 180 604€ 139 688€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
381 942€ 348 043€ 235 449€ 186 620€ 185 164€ 165 080€ 165 742€ 149 782€ 146 779€ 131 147€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
929€ 2 206€ 3 879€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
31 083€ 2 083€ 38 400€ 667€ 1 917€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 640€ 4 315€ 743€ 240€ 902€ 398€ 114€ 4€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
770 068 € 622 932 € 531 744 € 474 621 € 449 642 € 437 689 € 365 832 € 306 662 € 297 830 € 246 356 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
356 029€ 276 347€ 254 083€ 231 545€ 220 870€ 205 251€ 161 584€ 125 368€ 116 441€ 93 467€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
34 204€ 26 103€ 27 816€ 29 220€ 26 972€ 19 596€ 19 968€ 25 147€ 21 812€ 21 541€
11
C.
Služby
90 578€ 88 421€ 74 357€ 59 115€ 53 932€ 52 458€ 48 284€ 41 938€ 47 505€ 34 644€
12
D.
Osobné náklady
198 823€ 169 309€ 117 028€ 93 864€ 87 067€ 95 288€ 93 814€ 78 650€ 77 515€ 67 127€
13
E.
Dane a poplatky
3 220€ 3 034€ 2 628€ 2 816€ 2 861€ 2 479€ 2 460€ 2 465€ 2 760€ 2 470€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
76 424€ 53 511€ 50 756€ 52 604€ 54 064€ 43 224€ 36 511€ 30 512€ 26 941€ 24 644€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 960€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
696€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 094€ 6 207€ 5 076€ 5 457€ 3 876€ 5 433€ 3 211€ 2 582€ 4 856€ 2 463€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
245 713 € 239 977 € 136 093 € 113 105 € 99 287 € 92 665 € 50 792 € 34 745 € 31 470 € 24 483 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
534 970 € 436 315 € 307 266 € 267 103 € 244 832 € 213 747 € 186 390 € 148 173 € 141 625 € 121 183 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 8 € 3 € 36 € 8 € 126 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
12€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 3€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 6€ 24€ 7€ 126€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 078 € 1 055 € 349 € 515 € 916 € 2 012 € 1 276 € 2 393 € 2 912 € 3 684 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
56€ 107€ 265€ 1 510€ 905€ 1 979€ 2 350€ 3 044€
32
N.
Kurzové straty
9€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 022€ 948€ 349€ 506€ 651€ 502€ 371€ 414€ 562€ 640€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 078 € -1 055 € -348 € -507 € -913 € -1 976 € -1 276 € -2 385 € -2 786 € -3 684 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
244 635 € 238 922 € 135 745 € 112 598 € 98 374 € 90 689 € 49 516 € 32 360 € 28 684 € 20 799 €
36
P.
Daň z príjmov
52 997€ 51 168€ 29 309€ 24 627€ 20 310€ 17 681€ 13 002€ 8 465€ 7 115€ 5 304€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
191 638 € 187 754 € 106 436 € 87 971 € 78 064 € 73 008 € 36 514 € 23 895 € 21 569 € 15 495 €