Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROMONTEC DOO ĆUPRIJA

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Návratnosť aktív (ROA)
N/A N/A N/A N/A -157,7 % -116,9 % N/A
Celková zadlženosť
1 884,6 % 1 884,6 % 1 884,6 % 1 884,6 % 1 884,6 % 649,4 % N/A
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A
Čistý dlh
N/A
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A