Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
130 030 € 59 508 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
127 330 € 56 808 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
19 019 € 14 270 €
036
B.I.5
Tovar
19 019€ 14 270€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
95 444 € 25 268 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
89 660€ 25 268€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 784€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
12 867 € 17 270 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 949€ 4 042€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 918€ 13 228€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 700 € 2 700 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 700€ 2 700€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
130 030 € 59 508 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-118 299 € -123 833 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-123 834 € -122 208 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-123 834€ -122 208€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 535 € -1 625 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
248 329 € 183 341 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
133 407 € 101 234 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
133 407€ 101 234€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
114 922 € 82 107 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
102 330€ 68 800€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 386€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 870€ 5 262€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 336€ 3 126€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 919€