Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
438 811€ 367 128€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
203 972€ 153 735€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
234 839 € 213 393 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
245 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
245€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
123 392 € 111 162 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 271€ 20 928€
10
B.2
Služby
100 121€ 90 234€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
111 447 € 102 476 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
104 768 € 102 755 €
13
C.1
Mzdové náklady
75 681€ 75 611€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 207€ 24 560€
16
C.4
Sociálne náklady
2 880€ 2 584€
17
D
Dane a poplatky
1 021€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
543€ 19€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
373€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 849 € -1 282 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
7€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
349€ 344€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-354 € -343 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 495 € -1 625 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 535 € -1 625 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 495 € -1 625 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 535 € -1 625 €