Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Námestovo

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
76 656€ 98 993€ 125 391€ 133 367€ 116 446€ 88 388€ 105 005€ 119 804€ 137 271€ 239 378€ 158 765€ 196 068€ 149 258€ 178 106€
02
501
Spotreba materiálu
56 779€ 84 139€ 103 368€ 113 641€ 97 223€ 72 001€ 85 119€ 104 654€ 119 190€ 217 081€ 144 674€ 183 834€ 138 354€ 159 583€
03
502
Spotreba energie
13 386€ 10 633€ 13 792€ 14 106€ 14 380€ 13 262€ 15 931€ 11 668€ 15 958€ 19 598€ 14 091€ 12 234€ 10 904€ 18 523€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
6 491€ 4 221€ 8 231€ 5 620€ 4 843€ 3 125€ 3 954€ 3 482€ 2 123€ 2 699€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
31 457€ 61 424€ 189 116€ 57 664€ 50 922€ 66 174€ 56 801€ 72 083€ 44 166€ 126 482€ 46 106€ 101 851€ 224 348€ 141 797€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 981€ 7 600€ 35 348€ 11 653€ 7 837€ 7 462€ 2 890€ 3 634€ 8 417€ 11 143€ 4 164€ 16 395€ 35 735€ 36 470€
08
512
Cestovné
656€ 623€ 671€ 689€ 824€ 1 031€ 711€ 459€ 606€ 1 417€ 3 370€ 3 807€ 4 241€ 3 064€
09
513
Náklady na reprezentáciu
305€ 63€ 477€ 553€ 463€ 618€ 448€ 609€ 655€ 702€ 453€ 440€ 332€ 251€
10
518
Ostatné služby
25 515€ 53 138€ 152 621€ 44 769€ 41 799€ 57 063€ 52 753€ 67 381€ 34 488€ 113 220€ 38 119€ 81 209€ 184 040€ 102 012€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
549 775€ 575 192€ 504 362€ 438 616€ 442 987€ 390 168€ 381 443€ 405 959€ 409 938€ 419 900€ 380 663€ 363 444€ 312 770€ 279 305€
12
521
Mzdové náklady
386 698€ 405 476€ 354 877€ 304 500€ 313 231€ 274 582€ 266 902€ 284 567€ 286 454€ 297 667€ 275 632€ 260 878€ 222 727€ 199 555€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
133 734€ 137 982€ 121 399€ 102 947€ 104 784€ 93 029€ 90 166€ 96 755€ 97 693€ 94 434€ 88 396€ 84 361€ 73 015€ 66 698€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 951€ 9 263€ 8 144€ 6 669€ 5 170€ 5 712€ 5 887€ 6 190€ 6 424€ 6 328€ 6 235€ 5 926€ 5 209€ 5 035€
15
527
Zákonné sociálne náklady
20 392€ 22 471€ 19 943€ 24 500€ 19 802€ 16 845€ 18 488€ 18 447€ 19 368€ 21 471€ 10 400€ 12 279€ 11 819€ 8 017€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 184€ 4 206€ 28 611€ 45 338€ 51 661€ 50 204€ 66 811€ 63 513€ 66 291€ 74 207€ 73 571€ 74 430€ 16 038€ 69 153€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 198€ 1 134€ 2 042€ 2 498€ 4 017€ 3 865€ 4 960€ 5 073€ 4 993€ 3 839€ 3 567€ 3 242€ 3 242€ 2 183€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 810€ 1 210€ 1 210€ 1 210€ 1 211€ 1 208€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 176€ 1 262€ 24 759€ 41 030€ 45 834€ 44 529€ 60 041€ 56 630€ 59 488€ 69 158€ 68 794€ 69 978€ 11 585€ 65 762€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
29 638€ 33 737€ 55 672€ 35 207€ 26 578€ 31 544€ 27 777€ 36 979€ 24 422€ 56 873€ 43 172€ 40 592€ 58 427€ 46 867€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
380€ 40€ 291€ 67€ 31€ 263€ 151€ 513€ 319€ 3 296€ 1 843€ 4 391€ 2 756€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 187€ 0€ 866€ 67€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 2 791€ 0€ 5 610€ 11 523€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29 100€ 33 731€ 55 633€ 34 916€ 26 511€ 31 504€ 27 514€ 34 037€ 23 909€ 50 945€ 28 166€ 38 746€ 53 170€ 43 978€
28
549
Manká a škody
152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
210 706€ 196 706€ 233 689€ 238 710€ 205 406€ 223 641€ 254 708€ 270 460€ 301 116€ 312 862€ 345 536€ 386 874€ 172 443€ 215 852€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
130 129€ 118 545€ 151 413€ 156 997€ 117 979€ 132 545€ 140 960€ 168 430€ 175 498€ 159 747€ 202 991€ 219 635€ 146 335€ 118 158€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
80 577€ 78 161€ 82 276€ 81 713€ 87 428€ 91 096€ 113 748€ 102 030€ 125 619€ 153 115€ 142 545€ 167 239€ 26 108€ 97 694€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
55 339€ 48 870€ 49 206€ 49 298€ 56 774€ 58 567€ 76 153€ 70 463€ 86 654€ 89 293€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 238€ 29 030€ 32 158€ 31 859€ 29 222€ 29 681€ 35 482€ 30 533€ 38 964€ 58 617€ 142 490€ 143 739€ 26 108€ 97 694€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 261€ 912€ 556€ 1 432€ 2 848€ 0€ 1 034€ 1€ 5 205€ 55€ 23 500€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
547€ 399€ 423€ 334€ 339€ 331€ 1 331€ 1 978€ 13 926€ 17 391€ 21 837€ 22 925€ 12 786€ 591€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 3 167€ 6 296€ 9 807€ 8 370€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 29€ 0€ 2€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
547€ 370€ 423€ 334€ 339€ 329€ 1 323€ 1 978€ 10 754€ 11 096€ 12 030€ 14 555€ 12 785€ 591€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 70€ 0€ 133€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 70€ 0€ 133€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
902 964€ 970 658€ 1 137 264€ 949 236€ 894 338€ 850 449€ 893 874€ 970 776€ 997 141€ 1 247 094€ 1 069 650€ 1 186 254€ 946 070€ 931 804€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
243 802€ 244 895€ 241 181€ 252 807€ 302 764€ 242 891€ 311 599€ 297 546€ 406 511€ 446 119€ 405 785€ 394 213€ 116 742€ 283 513€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
240 612€ 241 447€ 231 642€ 246 244€ 297 316€ 239 272€ 306 404€ 293 499€ 404 026€ 443 357€ 405 785€ 394 213€ 116 742€ 283 513€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 190€ 3 448€ 9 538€ 6 563€ 5 448€ 3 619€ 5 195€ 4 047€ 2 485€ 2 761€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
703€ 139€ 182€ 517€ 2 141€ 1 539€ 206€ 437€ 1 040€ 1 830€ 5 144€ 3 300€ 7 246€ 3 499€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 833€ 0€ 840€ 0€ 266€
85
642
Tržby z predaja materiálu
579€ 70€ 312€ 630€ 191€ 57€ 323€ 1 040€ 992€ 4 852€ 2 445€ 5 027€ 3 185€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
124€ 139€ 112€ 205€ 1 510€ 1 348€ 150€ 114€ 0€ 4€ 292€ 15€ 2 219€ 48€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
53 402€ 49 134€ 51 946€ 50 385€ 61 642€ 68 303€ 86 342€ 83 873€ 19 828€ 25 240€ 41 780€ 10 843€ 23 857€ 64 505€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
53 402€ 49 134€ 51 946€ 50 385€ 61 642€ 68 303€ 86 342€ 83 873€ 19 828€ 25 240€ 41 780€ 10 843€ 23 857€ 64 505€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
52 979€ 48 221€ 49 226€ 50 042€ 59 297€ 61 352€ 83 043€ 72 540€ 3 169€ 3 010€ 5 999€ 0€ 11 640€ 64 505€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
423€ 800€ 2 500€ 150€ 2 345€ 6 817€ 0€ 8 410€ 16 465€ 16 273€ 18 358€ 10 843€ 12 217€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 113€ 220€ 193€ 0€ 134€ 3 299€ 2 924€ 193€ 5 957€ 17 423€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 53€ 1 182€ 952€ 566€ 2 781€ 3 896€ 2 255€ 1 582€ 2 104€ 2 183€ 963€ 1 150€ 2 365€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 53€ 1 182€ 952€ 566€ 2 781€ 3 896€ 2 255€ 1 568€ 2 103€ 1 874€ 953€ 1 148€ 2 365€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 309€ 10€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 937€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 937€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
620 967€ 697 067€ 762 287€ 715 475€ 540 303€ 546 306€ 516 907€ 650 317€ 589 235€ 747 376€ 573 403€ 1 008 938€ 812 320€ 637 189€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
560 772€ 642 552€ 715 725€ 670 440€ 522 993€ 529 679€ 500 088€ 617 803€ 553 769€ 710 874€ 482 097€ 906 180€ 709 852€ 551 138€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
60 194€ 54 514€ 46 562€ 45 035€ 17 309€ 16 627€ 16 819€ 32 514€ 35 466€ 36 502€ 91 306€ 102 758€ 102 468€ 86 051€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
918 874€ 991 288€ 1 056 778€ 1 020 136€ 907 414€ 861 820€ 918 951€ 1 034 429€ 1 018 196€ 1 222 668€ 1 028 295€ 1 418 257€ 961 315€ 997 008€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
15 910€ 20 630€ -80 487€ 70 901€ 13 076€ 11 371€ 25 077€ 63 653€ 21 056€ -24 427€ -41 355€ 232 003€ 15 245€ 65 204€
136
591
Splatná daň z príjmov
14 519€ 11 662€ 8 317€ 12 906€ 11 472€ 2 512€ 5 380€ 14 475€ 9 345€ 12 706€ 1 777€ 2 074€ 1 875€ 2 011€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 392€ 8 968€ -88 804€ 57 995€ 1 604€ 8 859€ 19 697€ 48 949€ 11 711€ -37 132€ -43 132€ 229 929€ 13 370€ 63 193€