Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GeWiS Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
58 567 586 € 58 218 251 € 62 859 566 € 70 188 391 € 71 002 008 € 64 961 810 € 53 223 028 € 43 748 709 € 36 085 383 € 26 041 790 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 920 134 € 30 883 929 € 37 579 905 € 43 067 793 € 45 884 661 € 41 012 957 € 34 458 503 € 27 078 049 € 20 473 445 € 15 115 037 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 207 € 26 880 € 50 122 € 69 614 € 41 793 € 146 252 € 274 655 € 381 256 € 450 037 € 221 592 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
29 207€ 24 830€ 48 072€ 69 614€ 41 793€ 146 252€ 274 655€ 381 256€ 450 037€ 221 592€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 050€ 2 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 890 927 € 30 857 049 € 37 529 783 € 42 998 179 € 45 842 868 € 40 866 705 € 34 183 848 € 26 696 793 € 20 023 408 € 14 893 445 €
012
A.II.1
Pozemky
2 631 956€ 2 663 539€ 2 659 887€ 2 464 879€ 1 700 041€ 1 683 873€ 1 683 979€ 1 484 957€ 1 483 702€ 1 631 962€
013
A.II.2
Stavby
8 463 097€ 9 037 617€ 9 642 548€ 8 429 897€ 8 639 175€ 7 890 509€ 7 287 217€ 5 283 300€ 4 778 421€ 4 673 626€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 423 153€ 17 155 882€ 23 583 009€ 29 054 515€ 30 604 164€ 25 398 395€ 21 479 682€ 16 582 829€ 12 411 690€ 8 180 239€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 582 703€ 1 915 752€ 1 644 339€ 3 016 888€ 3 613 845€ 3 150 518€ 3 116 880€ 3 197 856€ 1 189 595€ 407 618€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
790 018€ 84 259€ 0€ 32 000€ 1 285 643€ 2 743 410€ 616 090€ 147 851€ 160 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 135 680 € 27 212 900 € 25 089 218 € 26 972 773 € 24 987 129 € 23 895 781 € 18 698 229 € 16 639 903 € 15 560 643 € 10 838 412 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 727 770 € 16 056 349 € 11 815 177 € 14 357 909 € 15 178 605 € 12 451 631 € 10 689 119 € 10 694 351 € 9 591 108 € 5 830 515 €
035
B.I.1
Materiál
10 731 450€ 9 406 967€ 6 610 979€ 7 227 807€ 7 896 280€ 6 750 197€ 5 448 252€ 5 489 519€ 4 787 324€ 3 514 177€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 504 433€ 3 003 716€ 2 046 498€ 3 656 832€ 3 101 127€ 3 136 909€ 2 837 804€ 2 627 738€ 2 500 696€ 1 371 188€
037
B.I.3
Výrobky
3 489 971€ 3 641 790€ 3 157 554€ 3 473 270€ 4 171 839€ 2 561 905€ 2 403 063€ 2 577 094€ 2 303 088€ 945 150€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 916€ 3 876€ 146€ 0€ 9 359€ 2 620€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 587 184 € 9 439 765 € 8 828 293 € 9 455 556 € 9 788 768 € 10 210 316 € 7 478 761 € 5 654 223 € 5 955 319 € 4 997 224 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 642 764 € 8 734 823 € 8 357 528 € 7 959 882 € 7 557 787 € 9 226 497 € 6 903 958 € 4 896 832 € 5 357 791 € 3 864 438 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
26 328€ 125 561€ 47 943€ 2 307 275€ 420 137€ 2 530 314€ 615 390€ 389 019€ 1 097 170€ 696 716€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 616 436€ 8 609 262€ 8 309 585€ 5 652 607€ 7 137 650€ 6 696 183€ 6 288 568€ 4 507 813€ 4 260 621€ 3 167 722€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
893 689€ 701 042€ 469 315€ 1 491 630€ 2 212 924€ 976 651€ 564 549€ 752 420€ 562 633€ 385 206€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50 731€ 3 900€ 1 450€ 4 044€ 18 057€ 7 168€ 10 254€ 4 971€ 34 895€ 747 580€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 820 726 € 1 716 786 € 4 445 748 € 3 159 308 € 19 756 € 1 233 834 € 530 349 € 291 329 € 14 216 € 10 673 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 116€ 7 266€ 19 019€ 11 964€ 15 342€ 11 898€ 15 608€ 18 204€ 9 483€ 5 189€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 810 610€ 1 709 520€ 4 426 729€ 3 147 344€ 4 414€ 1 221 936€ 514 741€ 273 125€ 4 733€ 5 484€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
511 772 € 121 422 € 190 443 € 147 825 € 130 218 € 53 072 € 66 296 € 30 757 € 51 295 € 88 341 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 687€ 15 519€ 14 096€ 20 360€ 19 427€ 5 721€ 4 618€ 2 910€ 5 761€ 15 750€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
70 495€ 75 931€ 71 355€ 55 329€ 40 189€ 31 626€ 33 659€ 22 572€ 25 646€ 69 498€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
435 590€ 29 972€ 104 992€ 72 136€ 70 602€ 15 725€ 28 019€ 5 275€ 19 888€ 3 093€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
58 567 586 € 58 218 251 € 62 859 566 € 70 188 391 € 71 002 008 € 64 961 810 € 53 223 028 € 43 748 709 € 36 085 383 € 26 041 790 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 814 510 € 31 837 250 € 31 512 708 € 30 120 977 € 29 314 609 € 25 936 805 € 19 081 259 € 13 903 808 € 10 449 407 € 5 873 239 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -965 € -4 264 € -9 171 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -965€ -4 264€ -9 171€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
29 637 250 € 29 312 708 € 27 920 978 € 26 014 610 € 21 986 805 € 14 683 698 € 11 704 773 € 8 253 673 € 3 682 410 € 1 484 849 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 637 250€ 29 312 708€ 27 920 978€ 26 014 610€ 21 986 805€ 14 683 698€ 11 704 773€ 8 253 673€ 3 682 410€ 1 484 849€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 022 740 € 324 542 € 1 391 730 € 1 906 367 € 5 127 804 € 9 053 107 € 5 176 486 € 3 451 100 € 4 571 261 € 2 197 561 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 720 647 € 26 356 948 € 31 300 121 € 39 907 650 € 41 600 952 € 38 900 275 € 33 936 490 € 29 815 358 € 25 501 519 € 20 064 715 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
204 760 € 388 716 € 1 164 753 € 1 943 464 € 2 512 550 € 2 763 005 € 2 619 855 € 4 195 567 € 4 407 299 € 2 972 294 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
43 861€ 92 111€ 205 081€ 135 390€ 13 951€ 17 591€ 26 774€ 5 219€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 340€ 167 232€ 817 062€ 1 600 859€ 2 267 649€ 2 529 561€ 2 347 299€ 3 893 552€ 4 046 973€ 2 633 429€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 466€ 11 758€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
153 559€ 129 373€ 142 610€ 207 215€ 230 950€ 215 853€ 245 782€ 296 796€ 354 860€ 327 107€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
224 000 € 349 000 € 290 000 € 299 000 € 275 000 € 265 700 € 252 300 € 214 810 € 183 941 € 160 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
224 000€ 349 000€ 290 000€ 299 000€ 275 000€ 265 700€ 252 300€ 214 810€ 183 941€ 160 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 322 813€ 7 706 620€ 10 815 347€ 12 574 641€ 13 511 501€ 11 239 468€ 10 072 106€ 6 789 570€ 4 785 173€ 3 667 218€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 999 749 € 12 249 980 € 11 140 700 € 16 860 850 € 14 997 590 € 16 445 725 € 15 179 374 € 14 179 842 € 14 068 567 € 10 235 470 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 152 484 € 5 777 834 € 4 561 119 € 4 711 775 € 6 133 670 € 5 972 525 € 3 417 239 € 2 825 611 € 6 568 284 € 6 513 378 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 8 199€ 216 489€ 130 366€ 92 520€ 286 579€ 441 228€ 367 030€ 4 166 474€ 5 228 036€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 152 484€ 5 769 635€ 4 344 630€ 4 581 409€ 6 041 150€ 5 685 946€ 2 976 011€ 2 458 581€ 2 401 810€ 1 285 342€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 704 926€ 3 945 374€ 4 000 000€ 9 000 000€ 5 400 000€ 5 500 000€ 8 138 000€ 7 998 093€ 3 824 850€ 1 500 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 133 885€ 1 072 677€ 1 020 457€ 1 177 482€ 1 186 717€ 1 101 709€ 892 207€ 755 594€ 704 501€ 578 434€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
693 881€ 659 738€ 637 533€ 754 179€ 768 197€ 710 255€ 562 732€ 477 873€ 435 554€ 354 897€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
139 421€ 134 368€ 128 302€ 167 685€ 172 342€ 1 250 102€ 591 195€ 96 759€ 822 987€ 270 914€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 238€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
175 152€ 659 989€ 793 289€ 1 049 729€ 1 336 664€ 1 911 134€ 1 578 001€ 2 024 674€ 1 712 391€ 1 017 847€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
569 456 € 619 660 € 347 722 € 377 411 € 367 436 € 375 830 € 159 281 € 115 622 € 78 946 € 48 135 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
363 456€ 448 160€ 209 947€ 229 383€ 228 936€ 253 030€ 141 927€ 99 116€ 77 887€ 48 135€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
206 000€ 171 500€ 137 775€ 148 028€ 138 500€ 122 800€ 17 354€ 16 506€ 1 059€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 399 869€ 5 042 972€ 7 541 599€ 6 892 209€ 7 685 111€ 4 481 613€ 2 931 490€ 4 319 947€ 1 977 593€ 2 981 598€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 960 075€ 2 251 764€ 3 328 934€ 2 722 084€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
32 429 € 24 053 € 46 737 € 159 764 € 86 447 € 124 730 € 205 279 € 29 543 € 134 457 € 103 836 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
32 429€ 24 053€ 46 737€ 159 764€ 86 447€ 124 730€ 205 279€ 29 543€ 134 457€ 103 836€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€