Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GeWiS Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
96 690 850€ 91 683 063€ 109 425 444€ 115 662 707€ 103 665 470€ 83 384 358€ 66 403 838€ 60 964 533€ 49 165 418€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
171 912 888 € 139 778 764 € 156 592 656 € 177 658 653 € 157 085 908 € 118 927 008 € 70 438 027 € 68 335 092 € 47 934 895 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
95 140 930€ 90 091 372€ 107 558 033€ 113 114 263€ 100 314 159€ 80 553 852€ 65 287 381€ 59 346 658€ 48 050 771€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 549 920€ 1 591 691€ 1 867 411€ 2 548 444€ 3 351 311€ 2 830 506€ 1 116 457€ 725 208€ 309 084€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 458 590€ -1 926 032€ -142 864€ 1 574 214€ 460 381€ 36 060€ 401 068€ 2 488 591€ -2 243 698€
07
V.
Aktivácia
3 018 692€ 1 749 589€ 2 194 913€ 973 140€ 694 377€ 591 895€ 469 856€ 556 273€ 385 678€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 609 714€ 1 391 623€ 2 779 269€ 2 130 116€ 2 798 407€ 261 441€ 2 472 066€ 4 325 695€ 627 497€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
68 135 042€ 46 880 521€ 42 335 894€ 57 318 476€ 49 467 273€ 34 653 254€ 691 199€ 892 667€ 805 563€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
171 252 396 € 137 637 364 € 153 599 073 € 170 486 392 € 144 874 771 € 111 677 424 € 65 434 936 € 61 921 968 € 44 725 503 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 491 615€ 52 973 777€ 66 031 368€ 70 350 585€ 57 164 697€ 46 485 162€ 37 141 928€ 33 446 950€ 24 843 703€
13
C.
Opravné položky k zásobám
37 000€ 101 000€ 37 000€ -57 000€ -70 000€ 121 000€ 107 000€ 0€ 0€
14
D.
Služby
7 130 791€ 5 267 712€ 6 656 974€ 7 715 114€ 7 133 524€ 6 420 524€ 5 810 349€ 6 257 453€ 4 839 809€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 821 601 € 23 554 767 € 26 070 081 € 26 430 045 € 22 869 649 € 18 686 063 € 16 042 915 € 14 412 509 € 11 626 935 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 646 085€ 16 690 971€ 18 479 866€ 18 850 588€ 16 362 564€ 13 313 766€ 11 400 821€ 10 263 371€ 8 372 570€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 151 307€ 5 852 268€ 6 463 620€ 6 619 911€ 5 718 460€ 4 648 022€ 4 008 158€ 3 586 553€ 2 892 189€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 024 209€ 1 011 528€ 1 126 595€ 959 546€ 788 625€ 724 275€ 633 936€ 562 585€ 362 176€
20
F.
Dane a poplatky
169 124€ 143 573€ 112 045€ 112 779€ 110 164€ 105 410€ 95 883€ 96 412€ 96 548€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 177 034€ 9 372 121€ 9 750 375€ 8 349 754€ 6 725 401€ 5 395 721€ 3 691 128€ 3 218 466€ 2 417 731€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 143 034€ 9 372 121€ 9 750 375€ 8 349 754€ 6 725 401€ 5 395 721€ 3 691 128€ 3 218 466€ 2 417 731€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 342 857€ 1 321 755€ 2 441 500€ 2 090 247€ 2 674 922€ 246 543€ 2 261 344€ 4 172 983€ 557 962€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€ -32 000€ 32 000€ -15 516€ 6 799€ 17 322€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
67 082 374€ 44 902 659€ 42 499 730€ 55 494 868€ 48 298 414€ 34 185 001€ 299 905€ 310 396€ 325 493€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
660 492 € 2 141 400 € 2 993 583 € 7 172 261 € 12 211 137 € 7 249 584 € 5 003 091 € 6 413 124 € 3 209 392 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
33 508 726 € 33 164 131 € 38 752 151 € 40 201 362 € 40 592 007 € 30 985 627 € 24 215 485 € 23 412 327 € 16 818 323 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
857 € 751 € 27 291 € 38 919 € 2 997 € 40 001 € 32 516 € 27 566 € 12 783 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 8 € 0 € 3 € 2 € 2 € 1 021 € 7 418 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 8€ 0€ 3€ 2€ 2€ 1 021€ 7 418€
42
XII.
Kurzové zisky
843€ 746€ 27 283€ 38 919€ 2 994€ 39 937€ 32 514€ 26 545€ 5 365€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
259 592 € 411 824 € 582 322 € 675 792 € 646 951 € 642 992 € 595 401 € 465 237 € 403 091 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
214 854 € 349 299 € 456 164 € 474 112 € 461 733 € 517 583 € 506 098 € 416 465 € 367 670 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
39 889€ 64 577€ 74 499€ 40 649€ 28 237€ 56 980€ 104 149€ 4 851€ 5 017€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
174 965€ 284 722€ 381 665€ 433 463€ 433 496€ 460 603€ 401 949€ 411 614€ 362 653€
52
O.
Kurzové straty
2 971€ 1 684€ 9 919€ 47 468€ 76 386€ 22 411€ 13 816€ 6 747€ 6 954€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 984€ 4 347€ 7 115€ 10 175€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 767€ 60 841€ 116 239€ 154 212€ 108 832€ 101 014€ 71 140€ 34 910€ 18 292€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-258 735 € -411 073 € -555 031 € -636 873 € -643 954 € -602 991 € -562 885 € -437 671 € -390 308 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
401 757 € 1 730 327 € 2 438 552 € 6 535 388 € 11 567 183 € 6 646 593 € 4 440 206 € 5 975 453 € 2 819 084 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
77 215 € 338 597 € 532 185 € 1 407 584 € 2 514 076 € 1 470 107 € 989 106 € 1 404 192 € 621 523 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
90 452€ 403 202€ 555 919€ 1 392 487€ 2 544 005€ 1 521 394€ 1 048 100€ 1 377 824€ 668 301€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-13 237€ -64 605€ -23 734€ 15 097€ -29 929€ -51 287€ -58 994€ 26 368€ -46 778€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
324 542 € 1 391 730 € 1 906 367 € 5 127 804 € 9 053 107 € 5 176 486 € 3 451 100 € 4 571 261 € 2 197 561 €