Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVÁ DREVINA s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 398 € 60 000 € 7 976 € 79 861 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
65 335€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
60 000€ 6 792€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 398€ 1 184€ 14 526€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 486 € 552 118 € 15 974 € 273 541 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32€
14
D.
Služby
8 359€ 15 488€ 8 406€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
102 561 €
16
E.1.
Mzdové náklady
70 519€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 967€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 556€
19
E.4.
Sociálne náklady
519€
20
F.
Dane a poplatky
6 587€ 4 310€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 289€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 289€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
378 529€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 486€ 158 643€ 486€ 128 943€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 088 € -492 118 € -7 998 € -193 680 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-8 359 € -15 488 € 56 897 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 234 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
234€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
84 € 74 € 131 € 67 680 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
67 509 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
67 509€
52
O.
Kurzové straty
3€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 74€ 131€ 168€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 € -73 € -131 € -67 446 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €