Urbár - želiar - pasienky, poz. spol.

Spoločnosť Urbár - želiar - pasienky, poz. spol. bola založená 1. januára 0001

  • IČO 30231302
  • DIČ 2020541138
  • Sídlo Urbár - želiar - pasienky, poz. spol.
    1.mája 573 96601 HLINÍK NAD HRONOM
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)