Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
959 954 € 916 771 € 998 368 € 1 043 191 € 1 238 326 € 1 133 774 € 1 231 886 €
02
502
Spotreba energie
1 210 469 € 1 211 220 € 1 159 032 € 1 271 228 € 1 296 711 € 1 542 636 € 1 649 413 €
03
504
Predaný tovar
22 069 € 17 036 € 13 006 € 5 776 € 112 € 0 € 0 €
04
511
Opravy a udržiavanie
1 883 777 € 1 441 049 € 839 543 € 1 566 700 € 949 428 € 1 172 039 € 3 377 820 €
05
512
Cestovné
497 840 € 393 422 € 367 202 € 401 755 € 369 135 € 379 818 € 292 564 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
40 379 € 41 999 € 22 060 € 25 007 € 15 646 € 16 259 € 18 891 €
07
518
Ostatné služby
1 297 761 € 1 354 603 € 1 160 682 € 1 324 563 € 923 309 € 1 193 531 € 1 386 577 €
08
521
Mzdové náklady
13 897 237 € 13 596 339 € 13 298 649 € 13 107 776 € 13 772 159 € 12 918 398 € 12 646 505 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 779 565 € 4 700 103 € 4 524 299 € 4 419 761 € 4 674 767 € 4 420 912 € 4 020 526 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
89 722 € 79 971 € 69 106 € 59 696 € 56 522 € 54 722 € 50 193 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
693 501 € 611 972 € 544 056 € 536 650 € 558 582 € 493 147 € 466 715 €
12
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 456 € 0 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
156 € 153 € 199 € 136 € 16 € 15 € 114 €
14
532
Daň z nehnuteľností
62 461 € 66 135 € 62 349 € 62 349 € 69 736 € 66 155 € 66 155 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
81 214 € 63 447 € 62 912 € 63 724 € 62 205 € 62 636 € 59 797 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
28 € 0 € 0 € 0 € 256 € 2 534 € 0 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 0 € 0 € 30 € 0 € 118 € 0 €
20
545
Kurzové straty
326 € 1 742 € 201 € 322 € 216 € 401 € 387 €
23
548
Manká a škody
61 863 € 641 661 € 2 496 € 6 309 € 4 087 € 3 327 € 4 606 €
24
549
Iné ostatné náklady
1 970 845 € 2 001 509 € 2 096 077 € 2 409 318 € 2 267 437 € 2 372 921 € 2 603 925 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 850 776 € 2 296 539 € 2 804 602 € 2 954 134 € 2 780 589 € 2 149 018 € 1 808 463 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 806 621 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
1 151 249 € 775 650 € 2 002 859 € 2 263 241 € 1 767 128 € 2 186 057 € 2 740 334 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 51 487 € 0 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
51 907 € 52 721 € 46 788 € 46 404 € 52 045 € 62 660 € 55 210 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
30 603 099 € 31 070 662 € 30 074 486 € 31 568 068 € 30 858 412 € 30 285 021 € 32 480 079 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
2 071 673 € 1 948 227 € 1 903 219 € 1 919 544 € 1 919 837 € 2 031 938 € 2 061 590 €
41
604
Tržby za predaný tovar
32 828 € 15 800 € 12 410 € 9 883 € 201 € 0 € 0 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
86 739 € 103 577 € 92 876 € 97 079 € 94 398 € 102 687 € 95 063 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0 € 0 € 0 € 8 881 € 0 € 0 € 0 €
53
644
Úroky
158 € 156 € 144 € 135 € 252 € 245 € 506 €
54
645
Kurzové zisky
891 € 319 € 4 € 24 € 11 € 202 € 119 €
57
648
Zákonné poplatky
1 860 229 € 1 811 642 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
2 048 946 € 2 108 016 € 3 727 328 € 4 166 749 € 4 036 467 € 4 353 211 € 4 640 334 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
600 € 669 990 € 708 € 0 € 0 € 0 € 1 540 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
194 383 € 261 326 € 182 909 € 188 722 € 101 452 € 154 387 € 308 508 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
128 822 € 118 150 € 108 627 € 134 524 € 108 908 € 93 732 € 82 416 €
73
691
Dotácie
24 062 032 € 23 715 767 € 24 947 407 € 25 400 139 € 25 066 058 € 24 189 305 € 25 902 468 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
30 487 300 € 30 752 969 € 30 975 632 € 31 925 679 € 31 327 583 € 30 925 706 € 33 092 543 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-115 799 € -317 693 € 901 146 € 357 610 € 469 171 € 640 685 € 612 464 €
76
591
Daň z príjmov
29 625 € 27 039 € 22 990 € 26 357 € 9 073 € 15 652 € 15 656 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-145 424 € -344 732 € 878 156 € 331 254 € 460 099 € 625 033 € 596 808 €