Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 191 169€ 1 224 423€ 959 954€ 916 771€ 998 368€ 1 043 191€ 1 238 326€ 1 133 774€ 1 231 886€
02
502
Spotreba energie
1 015 153€ 1 382 087€ 1 210 469€ 1 211 220€ 1 159 032€ 1 271 228€ 1 296 711€ 1 542 636€ 1 649 413€
03
504
Predaný tovar
7 011€ 7 598€ 22 069€ 17 036€ 13 006€ 5 776€ 112€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 572 458€ 1 716 421€ 1 883 777€ 1 441 049€ 839 543€ 1 566 700€ 949 428€ 1 172 039€ 3 377 820€
05
512
Cestovné
88 702€ 590 249€ 497 840€ 393 422€ 367 202€ 401 755€ 369 135€ 379 818€ 292 564€
06
513
Náklady na reprezentáciu
15 836€ 36 359€ 40 379€ 41 999€ 22 060€ 25 007€ 15 646€ 16 259€ 18 891€
07
518
Ostatné služby
943 362€ 1 289 210€ 1 297 761€ 1 354 603€ 1 160 682€ 1 324 563€ 923 309€ 1 193 531€ 1 386 577€
08
521
Mzdové náklady
15 153 334€ 14 942 443€ 13 897 237€ 13 596 339€ 13 298 649€ 13 107 776€ 13 772 159€ 12 918 398€ 12 646 505€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 219 561€ 5 117 031€ 4 779 565€ 4 700 103€ 4 524 299€ 4 419 761€ 4 674 767€ 4 420 912€ 4 020 526€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
114 023€ 104 624€ 89 722€ 79 971€ 69 106€ 59 696€ 56 522€ 54 722€ 50 193€
11
527
Zákonné sociálne náklady
750 617€ 706 974€ 693 501€ 611 972€ 544 056€ 536 650€ 558 582€ 493 147€ 466 715€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 456€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
54€ 131€ 156€ 153€ 199€ 136€ 16€ 15€ 114€
14
532
Daň z nehnuteľností
88 486€ 66 545€ 62 461€ 66 135€ 62 349€ 62 349€ 69 736€ 66 155€ 66 155€
15
538
Ostatné dane a poplatky
59 292€ 64 039€ 81 214€ 63 447€ 62 912€ 63 724€ 62 205€ 62 636€ 59 797€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
121€ 10€ 28€ 0€ 0€ 0€ 256€ 2 534€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 118€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
247€ 271€ 326€ 1 742€ 201€ 322€ 216€ 401€ 387€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 61 863€ 641 661€ 2 496€ 6 309€ 4 087€ 3 327€ 4 606€
24
549
Iné ostatné náklady
1 599 510€ 1 798 656€ 1 970 845€ 2 001 509€ 2 096 077€ 2 409 318€ 2 267 437€ 2 372 921€ 2 603 925€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
950 393€ 1 208 584€ 1 850 776€ 2 296 539€ 2 804 602€ 2 954 134€ 2 780 589€ 2 149 018€ 1 808 463€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
108 485€ 0€ 0€ 806 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 501 973€ 1 144 980€ 1 151 249€ 775 650€ 2 002 859€ 2 263 241€ 1 767 128€ 2 186 057€ 2 740 334€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 35 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 487€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
72 104€ 52 655€ 51 907€ 52 721€ 46 788€ 46 404€ 52 045€ 62 660€ 55 210€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
30 451 891€ 31 488 448€ 30 603 099€ 31 070 662€ 30 074 486€ 31 568 068€ 30 858 412€ 30 285 021€ 32 480 079€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 641 125€ 2 024 334€ 2 071 673€ 1 948 227€ 1 903 219€ 1 919 544€ 1 919 837€ 2 031 938€ 2 061 590€
41
604
Tržby za predaný tovar
16 740€ 15 426€ 32 828€ 15 800€ 12 410€ 9 883€ 201€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
55 944€ 114 770€ 86 739€ 103 577€ 92 876€ 97 079€ 94 398€ 102 687€ 95 063€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 881€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
177€ 171€ 158€ 156€ 144€ 135€ 252€ 245€ 506€
54
645
Kurzové zisky
222€ 301€ 891€ 319€ 4€ 24€ 11€ 202€ 119€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 749 867€ 1 743 133€ 1 860 229€ 1 811 642€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 362 426€ 2 194 160€ 2 048 946€ 2 108 016€ 3 727 328€ 4 166 749€ 4 036 467€ 4 353 211€ 4 640 334€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
140 300€ 950€ 600€ 669 990€ 708€ 0€ 0€ 0€ 1 540€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
197 440€ 200 174€ 194 383€ 261 326€ 182 909€ 188 722€ 101 452€ 154 387€ 308 508€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
104 456€ 153 059€ 128 822€ 118 150€ 108 627€ 134 524€ 108 908€ 93 732€ 82 416€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
25 954 204€ 25 350 168€ 24 062 032€ 23 715 767€ 24 947 407€ 25 400 139€ 25 066 058€ 24 189 305€ 25 902 468€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
31 222 902€ 31 796 646€ 30 487 300€ 30 752 969€ 30 975 632€ 31 925 679€ 31 327 583€ 30 925 706€ 33 092 543€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
771 011€ 308 198€ -115 799€ -317 693€ 901 146€ 357 610€ 469 171€ 640 685€ 612 464€
76
591
Daň z príjmov
28 093€ 24 205€ 29 625€ 27 039€ 22 990€ 26 357€ 9 073€ 15 652€ 15 656€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
742 917€ 283 994€ -145 424€ -344 732€ 878 156€ 331 254€ 460 099€ 625 033€ 596 808€