Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Verejnoprospešné služby

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
239 522 € 202 801 € 193 093 € 175 356 € 199 057 € 173 109 € 169 372 € 165 380 € 138 011 € 133 122 € 164 840 €
02
501
Spotreba materiálu
193 281 € 164 251 € 150 652 € 137 558 € 145 382 € 123 497 € 123 857 € 115 222 € 97 370 € 85 293 € 123 946 €
03
502
Spotreba energie
46 241 € 38 550 € 42 441 € 37 798 € 53 675 € 49 612 € 45 515 € 50 158 € 40 641 € 47 829 € 40 894 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
176 958 € 164 988 € 198 615 € 170 440 € 199 269 € 158 115 € 177 273 € 182 255 € 170 864 € 176 817 € 153 961 €
07
511
Opravy a udržiavanie
13 660 € 9 090 € 9 491 € 10 218 € 20 077 € 8 756 € 7 308 € 14 259 € 12 382 € 6 260 € 5 908 €
08
512
Cestovné
0 € 0 € 0 € 1 602 € 13 846 € 9 363 € 6 311 € 12 883 € 13 343 €
10
518
Ostatné služby
163 298 € 155 898 € 189 124 € 160 222 € 179 192 € 147 758 € 156 119 € 158 633 € 152 171 € 157 674 € 134 710 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
587 887 € 519 163 € 415 202 € 357 283 € 328 447 € 304 972 € 313 569 € 323 909 € 311 107 € 314 759 € 317 037 €
12
521
Mzdové náklady
412 271 € 363 901 € 306 054 € 266 653 € 242 807 € 224 169 € 230 755 € 236 578 € 215 788 € 235 673 € 242 780 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
142 244 € 124 532 € 100 367 € 84 141 € 81 950 € 76 399 € 70 464 € 72 854 € 68 970 € 74 761 € 72 395 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
33 372 € 29 834 € 5 089 € 3 596 € 3 590 € 4 403 € 9 788 € 11 081 € 26 349 € 4 325 € 1 331 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
896 € 3 691 € 2 894 € 100 € 0 € 2 564 € 3 396 € 0 € 0 € 531 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
7 100 € 7 179 € 3 552 € 3 067 € 507 € 702 € 1 582 € 1 586 € 3 354 € 2 781 € 1 925 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
7 100 € 7 179 € 3 552 € 3 067 € 507 € 702 € 1 582 € 1 586 € 3 300 € 2 781 € 1 925 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 54 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 435 € 3 293 € 8 306 € 1 344 € 4 367 € 266 € 879 € 1 257 € 3 505 € 2 902 € 863 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
212 € 133 € 0 € 392 € 240 € 224 € 42 € 1 257 € 1 285 € 164 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
585 € 488 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 222 € 3 161 € 7 721 € 463 € 4 126 € 42 € 836 € 0 € 2 220 € 2 738 € 863 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
91 684 € 75 351 € 63 409 € 57 237 € 56 272 € 58 034 € 58 689 € 63 748 € 58 015 € 72 335 € 78 204 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
91 684 € 75 351 € 63 409 € 57 237 € 56 272 € 58 034 € 58 689 € 63 748 € 58 015 € 72 335 € 78 204 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 066 € 3 984 € 3 085 € 5 847 € 3 153 € 6 013 € 4 763 € 5 766 € 2 636 € 2 543 € 1 194 €
47
568
Ostatné finančné náklady
3 066 € 3 984 € 3 085 € 5 847 € 3 153 € 6 013 € 4 763 € 5 766 € 2 636 € 2 543 € 1 194 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
13 € 10 560 € 0 € 0 € 129 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
51
574
Tvorba rezerv
10 560 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
53
579
Tvorba opravných položiek
13 € 0 € 0 € 0 € 129 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 113 666 € 976 760 € 895 822 € 770 574 € 791 072 € 701 341 € 726 128 € 743 901 € 687 492 € 705 259 € 718 024 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
266 618 € 240 490 € 199 086 € 114 037 € 140 430 € 92 991 € 91 303 € 126 527 € 94 634 € 91 675 € 131 434 €
67
602
Tržby z predaja služieb
266 618 € 240 490 € 199 086 € 114 037 € 140 430 € 92 991 € 91 303 € 126 527 € 94 634 € 91 675 € 131 434 €
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 521 €
71
612
Zmena stavu polotovarov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 521 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 627 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 627 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
12 885 € 3 160 € 224 € 19 960 € 19 135 € 23 264 € 0 € 0 € 27 € 0 € 0 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 500 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 3 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 385 € 2 160 € 224 € 19 960 € 19 135 € 20 264 € 0 € 0 € 27 € 0 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
10 270 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 77 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
10 270 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 77 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 270 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 77 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 7 € 13 € 2 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 7 € 13 € 2 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
824 252 € 736 529 € 700 422 € 636 960 € 633 788 € 592 392 € 648 702 € 630 788 € 593 043 € 615 164 € 581 458 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
686 263 € 607 273 € 592 605 € 579 723 € 577 516 € 534 358 € 580 013 € 544 540 € 535 028 € 542 829 € 503 254 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
78 791 € 75 351 € 63 409 € 56 959 € 55 522 € 57 846 € 68 689 € 86 248 € 58 015 € 72 335 € 78 204 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
46 305 € 53 906 € 44 408 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 893 € 0 € 278 € 750 € 188 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 114 025 € 980 179 € 899 733 € 770 958 € 793 353 € 708 647 € 740 007 € 757 322 € 687 794 € 706 841 € 717 040 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
360 € 3 419 € 3 911 € 384 € 2 281 € 7 306 € 13 879 € 13 421 € 302 € 1 582 € -984 €
136
591
Splatná daň z príjmov
360 € 1 116 € 628 € 225 € 960 € 911 € 839 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
2 304 € 3 283 € 159 € 1 321 € 6 395 € 13 040 € 13 421 € 302 € 1 582 € -984 €