Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 400 985 716€ 10 634 713 599€ 9 700 152 771€ 9 347 668 601€ 9 831 321 563€ 9 520 014 717€ 9 120 426 964€ 8 354 009 007€ 8 258 573 500€ 7 878 073 041€ 7 966 670 064€ 5 841 937 260€ 5 785 347 889€ 5 782 468 967€ 5 556 321 372€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 172 543 291€ 8 297 333 501€ 7 496 263 604€ 7 149 369 032€ 7 553 775 156€ 7 661 834 002€ 7 464 535 611€ 6 808 979 646€ 6 886 053 149€ 6 793 610 786€ 6 865 723 123€ 4 775 148 131€ 4 754 700 102€ 4 676 027 561€ 4 615 391 182€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
8 124 760€ 9 803 253€ 9 512 730€ 7 607 680€ 10 337 100€ 14 872 058€ 20 126 891€ 25 497 134€ 8 877 571€ 273 001€ 249 857€ 489 869€ 954 523€ 1 221 877€ 1 248 998€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 346€ 11 178€ 17 010€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
6 304 051€ 6 322 813€ 6 695 525€ 5 953 576€ 9 021 713€ 13 369 693€ 18 027 338€ 22 585 699€ 8 645 993€ 224 582€ 175 130€ 466 811€ 923 482€ 1 189 101€ 1 110 113€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
7 074€ 9 500€ 600€ 1 800€ 505 387€ 1 298 365€ 2 099 552€ 2 911 436€ 231 578€ 48 420€ 69 381€ 0€ 14 030€ 32 776€ 134 976€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 909€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 813 635€ 3 470 939€ 2 816 605€ 1 652 304€ 810 000€ 204 000€ 0€ 0€ 0€ 11 880€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 154 504 615€ 2 282 062 315€ 1 485 482 940€ 1 153 693 419€ 1 198 159 559€ 1 193 566 419€ 1 050 636 345€ 1 090 811 217€ 1 184 504 428€ 1 245 608 239€ 1 311 424 560€ 182 453 046€ 161 606 751€ 80 484 557€ 85 559 699€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 990 308€ 10 449 053€ 7 524 497€ 5 469 765€ 28 340 095€ 4 860 414€ 4 821 963€ 4 572 999€ 4 574 805€ 3 323 825€ 882 467€ 848 814€ 848 814€ 4 428 759€ 4 428 759€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 45 824€ 42 571€ 42 571€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 143 292 777€ 2 188 804 408€ 1 392 719 987€ 1 087 983 786€ 1 121 376 689€ 1 154 921 464€ 1 031 409 755€ 1 073 039 491€ 1 169 825 337€ 1 237 268 082€ 1 303 905 028€ 136 987 481€ 16 677 882€ 75 427 283€ 76 025 380€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 516 520€ 2 379 457€ 2 562 484€ 2 860 247€ 3 747 773€ 6 562 949€ 9 800 732€ 13 051 355€ 7 796 043€ 3 718 159€ 4 793 794€ 5 778 529€ 558 147€ 556 937€ 1 093 032€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
103 110€ 11 398€ 59 925€ 94 336€ 135 805€ 497€ 3 323€ 14 258€ 27 128€ 119 054€ 185 818€ 257 837€ 321 997€ 21 091€ 98 004€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
556 075€ 80 372 176€ 82 570 222€ 57 239 461€ 44 513 372€ 27 175 271€ 4 554 748€ 87 291€ 2 235 291€ 1 133 295€ 1 611 628€ 38 537 815€ 143 157 341€ 50 487€ 3 731 218€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 183 305€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 009 913 916€ 6 005 467 933€ 6 001 267 933€ 5 988 067 933€ 6 345 278 497€ 6 453 395 525€ 6 393 772 376€ 5 692 671 294€ 5 692 671 150€ 5 547 729 546€ 5 554 048 706€ 4 592 205 216€ 4 592 138 828€ 4 594 321 128€ 4 528 582 485€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 111 873 358€ 5 111 873 358€ 5 111 073 358€ 5 112 160 416€ 5 100 370 980€ 5 208 488 008€ 5 188 783 118€ 4 860 666 090€ 4 860 665 946€ 4 568 231 809€ 4 566 814 617€ 4 416 042 374€ 4 415 975 986€ 4 396 553 559€ 4 396 539 335€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
21 892 427€ 21 892 427€ 21 892 427€ 20 805 369€ 20 805 369€ 20 805 369€ 20 805 369€ 20 805 369€ 20 805 369€ 168 324 502€ 176 060 854€ 176 060 854€ 176 060 854€ 197 001 702€ 131 277 336€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
110 700€ 110 700€ 110 700€ 110 700€ 110 700€ 110 700€ 110 700€ 110 700€ 110 700€ 84 100€ 84 100€ 84 100€ 84 100€ 747 978€ 747 925€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 889€ 17 889€ 17 889€ 17 889€ 17 889€ 17 889€ 17 889€ 17 889€ 17 889€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
871 591 449€ 868 191 449€ 868 191 449€ 854 991 449€ 854 991 449€ 854 991 449€ 815 055 301€ 811 071 247€ 811 071 247€ 811 071 247€ 811 071 247€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
4 445 983€ 3 400 000€ 0€ 0€ 369 000 000€ 369 000 000€ 369 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 227 938 346€ 2 336 754 614€ 2 203 521 878€ 2 197 712 475€ 2 276 985 699€ 1 857 510 559€ 1 655 355 071€ 1 544 527 704€ 1 372 120 766€ 1 083 963 217€ 1 100 553 463€ 1 066 561 468€ 1 030 619 204€ 1 106 420 607€ 940 895 071€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 123 648 791€ 2 065 382 914€ 2 012 333 498€ 1 972 382 006€ 1 944 811 489€ 1 564 702 784€ 1 378 368 926€ 1 337 066 710€ 1 077 172 192€ 1 031 726 511€ 1 044 138 103€ 973 269 670€ 921 074 894€ 949 436 910€ 884 259 187€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
2 123 648 791€ 2 065 382 914€ 2 012 333 498€ 1 972 382 006€ 1 944 811 489€ 1 564 702 784€ 1 378 368 926€ 1 337 066 710€ 1 077 172 192€ 1 031 726 511€ 1 044 138 103€ 973 269 670€ 921 074 894€ 949 436 910€ 884 259 187€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 135 184€ 10 601 811€ 12 791 631€ 192 148€ 38 752€ 35 756€ 48 253€ 53 439€ 64 170€ 152 005€ 2 028 454€ 930 584€ 1 266€ 410 064€ 115 896€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 678€ 2 828€ 5 124€ 8 169€ 2 884€ 678€ 3 077€ 11 019€ 95 966€ 1 969 526€ 868 869€ 1 266€ 409 319€ 115 249€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 500€ 0€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 135 184€ 10 600 633€ 12 788 803€ 186 524€ 30 083€ 32 872€ 47 574€ 50 362€ 53 151€ 56 039€ 58 927€ 61 715€ 0€ 745€ 648€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
92 467 813€ 248 709 120€ 168 338 827€ 207 460 925€ 311 424 872€ 279 403 532€ 263 157 780€ 196 846 908€ 285 371 356€ 42 177 687€ 44 961 889€ 82 831 363€ 101 715 213€ 151 062 756€ 46 528 102€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
9 186€ 9 186€ 9 186€ 9 186€ 50 379€ 50 379€ 9 186€ 9 186€ 9 186€ 9 186€ 58 916€ 60 965€ 60 965€ 60 965€ 60 965€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
31 979 473€ 207 816 717€ 119 678 858€ 77 298 152€ 57 794 128€ 24 922 017€ 7 854 918€ 4 871 251€ 2 745€ 13 729€ 47 222€ 64 174€ 62 506€ 29 302 427€ 5 507 277€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 791€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112 425€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
12 611€ 57 556€ 296 366€ 23 263€ 34 464€ 8 708€ 1 653€ 59 822€ 85 264€ 187 312€ 2 832 676€ 8 481 569€ 8 487 584€ 8 740 477€ 8 956 688€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
55 715€ 29 457€ 500€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
60 409 036€ 40 796 204€ 48 353 904€ 130 130 274€ 253 545 852€ 254 422 379€ 255 291 973€ 191 906 599€ 285 274 023€ 41 967 460€ 42 023 074€ 74 224 654€ 92 991 732€ 112 958 888€ 32 003 171€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
8 686 557€ 12 060 769€ 10 057 923€ 17 677 396€ 20 710 585€ 13 368 487€ 13 780 113€ 10 560 647€ 9 513 049€ 9 907 014€ 9 425 018€ 9 529 850€ 7 827 831€ 5 510 876€ 9 991 885€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 410€ 1 098€ 626€ 1 440€ 1 428€ 847€ 228€ 37 996€ 43 512€ 50 512€ 53 718€ 44 380€ 59 076€ 6 758€ 6 272€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
8 685 148€ 12 059 671€ 10 057 297€ 17 675 956€ 20 709 157€ 13 367 640€ 13 779 885€ 10 522 651€ 9 469 537€ 9 856 502€ 9 371 300€ 9 485 470€ 7 768 755€ 5 504 118€ 9 985 613€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
504 079€ 625 484€ 367 290€ 587 094€ 560 709€ 670 156€ 536 283€ 501 657€ 399 585€ 499 038€ 393 478€ 227 661€ 28 582€ 20 799€ 35 119€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
504 079€ 625 484€ 367 290€ 587 094€ 560 709€ 670 156€ 536 283€ 501 657€ 399 585€ 499 038€ 393 478€ 227 661€ 28 582€ 20 799€ 35 119€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 400 985 716€ 10 634 713 599€ 9 700 152 771€ 9 347 668 601€ 9 831 321 563€ 9 520 014 717€ 9 120 426 964€ 8 354 009 007€ 8 258 573 500€ 7 878 073 041€ 7 966 670 064€ 5 841 937 260€ 5 785 347 889€ 5 782 468 967€ 5 556 321 372€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 882 449 175€ 5 727 736 517€ 5 428 862 258€ 5 379 458 964€ 5 825 482 563€ 5 915 808 549€ 5 564 340 919€ 5 355 294 307€ 5 382 368 847€ 5 228 211 953€ 856 123 221€ -169 929 475€ 61 299 283€ 39 966 573€ -13 090 058€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63 556 339€ 63 556 339€ 65 738 639€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 63 556 339€ 63 556 339€ 65 738 639€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
876 037 432€ 871 591 449€ 868 191 449€ 854 991 449€ 854 991 449€ 854 991 449€ 815 055 301€ 811 071 247€ 811 071 247€ 811 071 247€ 811 071 247€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
876 037 432€ 871 591 449€ 868 191 449€ 854 991 449€ 854 991 449€ 854 991 449€ 815 055 301€ 811 071 247€ 811 071 247€ 811 071 247€ 811 071 247€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
5 006 411 744€ 4 856 145 068€ 4 560 670 809€ 4 524 467 515€ 4 970 491 114€ 5 060 817 100€ 4 749 285 618€ 4 544 223 060€ 4 571 297 601€ 4 417 140 706€ 45 051 974€ -233 485 814€ -2 257 057€ -25 772 066€ -13 090 058€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 856 692 700€ 4 560 670 809€ 4 521 160 193€ 4 782 939 336€ 5 032 963 124€ 4 866 688 347€ 4 446 816 345€ 4 571 297 745€ 4 565 179 903€ 4 565 818 164€ -19 090 844€ -2 257 057€ -26 012 547€ -1 108 290€ -10 741 335€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
149 719 043€ 295 474 259€ 39 510 616€ -258 471 821€ -62 472 010€ 194 128 753€ 302 469 273€ -27 074 684€ 6 117 698€ -148 677 459€ 64 142 818€ -231 228 758€ 23 755 491€ -24 663 776€ -2 348 723€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 796 299 286€ 3 101 312 914€ 3 137 978 074€ 3 089 786 573€ 3 100 169 127€ 2 671 289 362€ 2 717 394 918€ 2 127 225 799€ 1 932 056 172€ 1 651 373 083€ 7 110 546 843€ 6 011 866 735€ 5 724 048 606€ 5 742 502 394€ 5 569 411 430€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
5 954 658€ 80 099 693€ 144 239 102€ 140 859 294€ 178 050 498€ 201 579 964€ 176 195 454€ 164 695 212€ 153 939 539€ 125 294 939€ 70 457 627€ 636 764€ 718 910€ 333 305€ 395 691€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
131 829 492€ 134 154 539€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
64 486 063€ 65 869 581€ 37 675 592€ 66 613 253€ 34 386 516€ 32 865 720€ 19 785 000€ 125 294 939€ 70 457 627€ 636 764€ 718 910€ 333 305€ 395 691€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
5 954 658€ 80 099 693€ 79 753 039€ 74 989 713€ 140 374 906€ 134 966 711€ 141 808 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 669 143 343€ 2 821 564 107€ 2 551 251 737€ 2 469 779 195€ 2 569 694 448€ 2 130 885 797€ 2 003 308 961€ 1 790 818 111€ 1 624 137 749€ 1 333 513 186€ 6 935 064 333€ 5 769 061 753€ 5 610 097 467€ 5 707 524 520€ 5 543 985 224€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
36 178 721€ 50 616 307€ 59 405 231€ 128 728 584€ 252 844 632€ 252 635 289€ 252 631 334€ 191 835 205€ 285 263 453€ 42 142 019€ 49 180 664€ 82 704 515€ 101 487 191€ 121 699 302€ 40 959 860€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 632 964 622€ 2 770 947 800€ 2 491 846 506€ 2 341 050 612€ 2 316 849 816€ 1 878 250 508€ 1 630 677 627€ 1 598 982 906€ 1 338 874 296€ 1 291 371 167€ 6 885 883 669€ 5 686 357 238€ 5 508 610 276€ 5 585 825 219€ 5 503 025 364€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
120 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
148 746€ 5 503 666€ 2 946 791€ 5 266 878€ 106 965 632€ 107 982 015€ 108 836 839€ 11 838 426€ 9 734 464€ 8 602 819€ 8 488 615€ 8 469 903€ 6 269 129€ 4 693 289€ 22 151 079€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
148 746€ 128 680€ 129 333€ 108 179€ 87 216€ 60 874€ 33 790€ 24 510€ 14 737€ 20 229€ 2 721€ 66 697€ 59 508€ 47 567€ 45 704€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 374 986€ 2 817 458€ 5 158 699€ 106 878 415€ 107 921 141€ 108 803 049€ 11 813 916€ 9 719 727€ 8 582 590€ 8 485 895€ 8 403 206€ 6 209 621€ 4 645 722€ 22 105 375€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
121 052 540€ 194 145 448€ 439 540 445€ 473 881 205€ 245 458 550€ 230 841 587€ 429 053 664€ 159 874 050€ 144 244 421€ 183 962 139€ 96 536 268€ 233 698 315€ 106 963 100€ 29 951 280€ 2 879 437€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
64 193 118€ 64 445 915€ 78 231 551€ 69 275 609€ 65 196 289€ 64 617 765€ 60 171 616€ 60 829 372€ 59 972 493€ 58 085 278€ 810 562€ 247 942€ 105 477 655€ 29 154 615€ 2 878 486€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 749 099€ 1 060 090€ 262 025€ 189 807€ 162 992€ 130 269€ 80 601€ 201 447€ 169 196€ 53 210€ 4 468 849€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
118 253€ 4 952€ 27 646€ 327 101€ 858€ 161 212€ 250 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
50 967 847€ 124 311 016€ 293 380 170€ 354 428 751€ 1 282 000€ 761 379€ 526 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
129 056 639€ 129 056 639€ 247 992 553€ 8 992 553€ 8 992 553€ 8 992 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 751 582€ 1 466 556€ 1 344 927€ 1 233 966€ 1 107 744€ 972 306€ 951 161€ 603 486€ 868 232€ 547 311€ 584 453€ 1 269 892€ 435 988€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 127€ 12 089€ 7 523€ 7 130€ 6 411€ 1 984€ 3 867€ 3 399€ 4 702€ 4 529€ 6 516€ 1 037€ 12 333€ 205€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 208 161€ 1 008 425€ 909 077€ 858 151€ 764 354€ 662 247€ 628 785€ 416 665€ 580 910€ 588 871€ 381 004€ 153 222€ 266 015€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
381 270€ 315 425€ 288 816€ 259 894€ 233 525€ 197 072€ 189 895€ 106 257€ 173 685€ 213 525€ 105 573€ 60 548€ 81 583€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
360€ 8 415€ 669€ 31 032€ 17 855€ 52 369€ 785€ 746€ 759€ 746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 746€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
680 722€ 1 512 564€ 1 066 772€ 8 731 971€ 9 514 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
64 021 269€ 38 537 793€ 38 115 631€ 34 389 557€ 118 346 687€ 89 599 250€ 73 979 612€ 115 202 823€ 89 901 874€ 232 372 081€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 722 237 254€ 1 805 664 169€ 1 133 312 439€ 878 423 064€ 905 669 873€ 932 916 806€ 838 691 128€ 871 488 900€ 944 148 480€ 998 488 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 722 237 254€ 1 805 664 169€ 1 133 312 439€ 878 423 064€ 905 669 873€ 932 916 806€ 838 691 128€ 871 488 900€ 944 148 480€ 998 488 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€