Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
53 463€ 60 686€ 40 732€ 60 060€ 39 827€ 48 650€ 53 427€ 49 833€ 29 209€ 67 267€ 34 009€ 45 809€ 46 721€ 50 971€ 66 852€ 40 433€
02
501
Spotreba materiálu
24 061€ 39 747€ 25 011€ 44 858€ 23 767€ 32 339€ 35 455€ 34 699€ 12 464€ 47 936€ 11 876€ 24 254€ 26 701€ 33 236€ 45 537€ 23 519€
03
502
Spotreba energie
29 402€ 20 939€ 15 722€ 15 201€ 16 060€ 16 312€ 17 972€ 15 134€ 16 745€ 19 331€ 22 132€ 21 555€ 20 019€ 17 736€ 21 315€ 16 914€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
712 845€ 694 004€ 683 888€ 678 361€ 887 373€ 604 774€ 565 229€ 537 422€ 502 191€ 511 678€ 527 776€ 500 240€ 467 119€ 476 272€ 453 448€ 471 910€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 460€ 15 438€ 22 171€ 16 563€ 17 239€ 319 362€ 309 117€ 298 449€ 307 377€ 319 723€ 316 565€ 285 379€ 284 363€ 260 622€ 240 053€ 303 152€
08
512
Cestovné
2 957€ 4 031€ 10€ 645€ 12 917€ 13 231€ 12 582€ 6 673€ 12 308€ 19 199€ 18 951€ 11 919€ 16 823€ 6 864€ 6 190€ 5 576€
09
513
Náklady na reprezentáciu
40 683€ 2 525€ 1 287€ 2 210€ 5 290€ 28 113€ 3 386€ 2 200€ 2 614€ 1 267€ 1 653€ 1 606€ 1 266€ 1 535€ 1 291€ 898€
10
518
Ostatné služby
656 745€ 672 009€ 660 419€ 658 942€ 851 927€ 244 067€ 240 145€ 230 100€ 179 892€ 171 490€ 190 607€ 201 335€ 164 667€ 207 251€ 205 914€ 162 283€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 414 946€ 1 249 883€ 1 136 903€ 1 100 995€ 1 064 394€ 951 124€ 837 418€ 828 792€ 732 743€ 655 499€ 615 610€ 611 217€ 537 356€ 534 176€ 520 748€ 503 915€
12
521
Mzdové náklady
1 016 613€ 895 841€ 807 604€ 790 188€ 766 972€ 697 263€ 609 901€ 608 070€ 540 581€ 481 440€ 450 056€ 457 104€ 397 801€ 403 064€ 392 342€ 382 541€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
348 328€ 310 038€ 279 028€ 270 541€ 256 662€ 235 113€ 210 653€ 198 484€ 177 294€ 160 535€ 151 800€ 140 805€ 126 943€ 125 559€ 123 395€ 116 189€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
19 350€ 17 784€ 16 254€ 15 984€ 12 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
30 655€ 26 220€ 34 017€ 24 281€ 28 160€ 18 747€ 16 865€ 22 239€ 14 868€ 13 523€ 13 755€ 13 308€ 12 611€ 5 553€ 5 012€ 5 185€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
733€ 895€ 412€ 505€ 372€ 243€ 223€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
733€ 895€ 412€ 505€ 372€ 243€ 223€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
8 218€ 32 720€ 86 364€ 122 128€ 142 567€ 158 410€ 142 528€ 212 368€ 275 091€ 233 721€ 233 876€ 214 323€ 152 612€ 163 901€ 144 858€ 352 377€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 218€ 32 720€ 86 364€ 122 128€ 138 712€ 158 410€ 142 528€ 212 368€ 275 091€ 233 721€ 222 564€ 188 941€ 130 598€ 148 134€ 129 548€ 340 337€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 855€ 11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 855€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
626€ 2 144€ 1 338€ 1 337€ 1 839€ 1 295€ 1 326€ 1 268€ 1 289€ 1 273€ 1 321€ 1 267€ 711€ 1 355€ 1 223€ 3 139€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
545€ 765€ 649€ 0€ 25€ 29€ 14€ 24€ 15€ 90€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
81€ 1 379€ 1 338€ 1 337€ 1 190€ 1 295€ 1 326€ 1 268€ 1 289€ 1 273€ 1 296€ 1 238€ 697€ 1 331€ 1 208€ 3 049€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
148€ 688€ 1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
148€ 688€ 1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 192 340€ 2 041 020€ 1 949 637€ 1 963 385€ 2 137 521€ 1 764 497€ 1 600 150€ 1 629 684€ 1 540 522€ 1 469 438€ 1 412 592€ 1 372 855€ 1 204 519€ 1 226 675€ 1 187 202€ 1 371 774€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 749€ 1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 749€ 1 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 855€ 11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€ 10 473€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 855€ 11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€ 10 473€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 313€ 25 382€ 22 014€ 15 766€ 15 310€ 12 039€ 10 473€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 855€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
583€ 2€ 19€ 6€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
583€ 2€ 19€ 6€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 200 735€ 2 096 775€ 1 915 741€ 1 979 721€ 2 148 838€ 1 766 515€ 1 598 497€ 1 635 032€ 1 540 870€ 1 461 641€ 1 418 838€ 1 344 208€ 1 185 025€ 1 217 615€ 1 231 684€ 1 315 692€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 192 517€ 2 063 576€ 1 828 898€ 1 857 593€ 2 010 126€ 1 608 105€ 1 455 969€ 1 422 664€ 1 265 779€ 1 227 920€ 1 196 274€ 1 155 267€ 1 054 427€ 1 069 481€ 1 102 136€ 975 355€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
8 218€ 32 720€ 86 364€ 122 128€ 138 712€ 158 410€ 142 528€ 212 368€ 275 091€ 233 721€ 222 564€ 188 941€ 130 598€ 148 134€ 129 548€ 340 337€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
479€ 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 201 318€ 2 097 524€ 1 915 741€ 1 983 576€ 2 149 987€ 1 766 515€ 1 598 497€ 1 635 032€ 1 540 870€ 1 472 954€ 1 444 220€ 1 366 224€ 1 200 811€ 1 232 932€ 1 243 724€ 1 326 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
8 978€ 56 504€ -33 896€ 20 191€ 12 466€ 2 019€ -1 653€ 5 349€ 347€ 3 516€ 31 628€ -6 632€ -3 708€ 6 257€ 56 522€ -45 608€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 978€ 56 504€ -33 896€ 20 191€ 12 466€ 2 019€ -1 653€ 5 349€ 347€ 3 516€ 31 628€ -6 632€ -3 708€ 6 257€ 56 522€ -45 608€