Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pôdohospodárska platobná agentúra

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
97 000 905 € 90 515 817 € 89 126 937 € 88 320 789 € 84 426 407 € 93 491 867 € 116 466 313 € 98 724 478 € 97 059 483 € 93 337 395 € 106 779 246 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 320 197 € 3 726 039 € 5 024 792 € 6 024 670 € 4 325 828 € 3 251 192 € 2 250 105 € 1 735 722 € 2 705 235 € 3 722 232 € 4 002 217 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
3 576 333 € 2 643 211 € 3 967 157 € 4 379 867 € 3 132 672 € 2 098 506 € 1 738 505 € 1 471 133 € 2 133 389 € 2 741 702 € 2 254 133 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
3 576 333 € 2 643 211 € 3 967 157 € 4 280 378 € 2 062 373 € 1 254 596 € 1 436 215 € 1 457 724 € 2 063 832 € 2 329 655 € 1 948 189 €
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
15 909 € 111 370 € 206 830 € 302 290 € 13 409 € 69 557 € 412 047 € 305 944 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
83 580 € 958 930 € 637 080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
743 864 € 1 082 828 € 1 057 635 € 1 644 803 € 1 193 156 € 1 152 686 € 511 600 € 264 589 € 571 846 € 980 529 € 1 748 084 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
509 429 € 767 652 € 625 211 € 1 067 149 € 1 023 811 € 611 628 € 135 339 € 250 464 € 540 323 € 924 711 € 1 533 629 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
234 435 € 315 177 € 432 425 € 577 654 € 169 344 € 271 842 € 374 340 € 11 203 € 26 963 € 54 309 € 209 132 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
918 € 1 920 € 2 922 € 3 924 € 0 € 0 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0 € 0 € 635 € 1 509 € 3 056 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
268 297 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 267 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
92 327 148 € 86 482 106 € 84 077 215 € 82 296 119 € 80 100 579 € 90 240 676 € 114 216 208 € 96 988 756 € 94 354 248 € 89 615 163 € 102 777 029 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
358 365 € 357 728 € 358 056 € 8 570 € 12 € 8 434 € 12 102 € 12 303 € 17 279 578 € 14 945 262 € 27 836 273 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
7 344 € 6 707 € 7 035 € 8 570 € 12 € 8 434 € 12 102 € 12 303 € 15 494 € 43 384 € 407 794 €
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
351 021 € 351 021 € 351 021 € 0 € 0 € 17 264 084 € 14 901 878 € 27 428 479 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
849 922 € 934 826 € 1 019 730 € 1 788 521 € 1 750 336 € 2 052 729 € 32 156 734 € 0 € 0 € 0 € 0 €
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356))
849 922 € 934 826 € 1 019 730 € 1 104 633 € 1 709 417 € 2 039 291 € 3 980 848 € 0 € 0 € 0 € 0 €
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom
(358))
40 919 € 13 438 € 28 175 886 € 0 € 0 € 0 € 0 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
683 888 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
127 247 € 3 906 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
127 247 € 3 906 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
20 319 878 € 18 290 804 € 16 149 648 € 13 999 731 € 9 865 137 € 19 585 060 € 13 795 457 € 27 708 754 € 20 709 295 € 13 638 877 € 9 694 578 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
5 459 341 € 5 459 341 € 0 € 0 € 0 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
5 966 910 € 5 099 010 € 3 794 537 € 82 837 € 1 582 897 € 1 584 527 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
468 € 468 € 468 € 468 € 136 € 136 € 136 € 314 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
604 € 91 € 137 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
869 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
617 € 377 € 253 € 0 € 1 900 € 0 € 75 903 € 35 632 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
14 351 747 € 13 190 457 € 12 354 722 € 13 916 425 € 8 281 772 € 18 000 065 € 8 335 648 € 22 247 377 € 20 709 159 € 13 562 837 € 9 658 632 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
70 671 736 € 66 894 842 € 66 549 781 € 66 499 297 € 68 485 094 € 68 594 452 € 68 251 915 € 69 267 699 € 56 365 375 € 61 031 023 € 65 246 178 €
087
2.
Ceniny
(213))
33 076 € 46 423 € 10 584 € 115 004 € 61 188 € 33 024 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
70 638 660 € 66 848 419 € 66 539 197 € 66 384 293 € 68 423 906 € 68 561 428 € 68 251 915 € 69 267 699 € 56 365 375 € 61 031 023 € 65 246 178 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
353 559 € 307 671 € 24 930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
353 559 € 307 671 € 24 930 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
97 000 905 € 90 515 817 € 89 126 937 € 88 320 789 € 84 426 407 € 93 491 867 € 116 466 313 € 98 724 478 € 97 059 483 € 93 337 395 € 106 779 246 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
70 906 169 € 63 391 144 € 66 303 276 € 73 691 316 € 71 141 105 € 78 574 115 € 103 204 278 € 74 224 217 € 76 066 982 € 72 323 144 € 91 602 933 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
70 906 169 € 63 391 144 € 66 303 276 € 73 691 316 € 71 141 105 € 78 574 115 € 103 204 278 € 74 224 217 € 76 066 982 € 72 323 144 € 91 602 933 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
63 391 144 € 63 634 359 € 70 736 490 € 71 081 693 € 78 575 679 € 63 242 272 € 73 975 797 € 76 066 982 € 72 323 144 € 91 602 932 € 96 545 603 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
7 515 025 € -243 215 € -4 433 214 € 2 609 623 € -7 434 574 € 15 331 843 € 29 228 482 € -1 842 765 € 3 743 838 € -19 279 788 € -4 942 671 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
26 094 736 € 27 124 673 € 22 823 661 € 14 629 473 € 13 285 303 € 14 917 752 € 13 262 035 € 24 364 295 € 20 992 502 € 21 014 251 € 15 176 313 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
6 164 883 € 11 830 098 € 6 231 160 € 500 374 € 520 316 € 468 567 € 450 172 € 6 399 € 5 164 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
6 210 735 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
20 425 € 500 374 € 520 316 € 468 567 € 450 172 € 6 399 € 5 164 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
6 164 883 € 11 830 098 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
10 872 186 € 9 575 179 € 9 563 467 € 7 697 798 € 6 758 958 € 5 902 846 € 2 862 596 € 16 571 179 € 16 701 019 € 15 410 249 € 13 661 163 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
564 272 € 581 943 € 662 416 € 573 155 € 728 373 € 613 842 € 613 969 € 14 835 457 € 13 995 784 € 11 688 017 € 9 658 945 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
5 221 529 € 4 655 248 € 6 038 905 € 7 124 643 € 6 030 584 € 5 289 004 € 2 248 627 € 1 735 722 € 2 705 235 € 3 722 232 € 4 002 218 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
5 086 385 € 4 337 988 € 2 862 146 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
195 466 € 209 957 € 5 807 € 10 727 € 11 569 € 11 172 € 2 608 € 10 919 € 44 701 € 33 320 € 22 557 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
106 € 14 596 € 5 807 € 10 727 € 11 569 € 11 172 € 2 608 € 10 919 € 44 701 € 33 320 € 22 557 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
195 361 € 195 361 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
8 862 201 € 5 509 439 € 7 023 227 € 6 920 948 € 6 514 776 € 8 503 361 € 9 876 514 € 7 313 630 € 3 796 610 € 5 564 284 € 1 487 429 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 191 386 € 4 799 008 € 4 838 443 € 4 746 846 € 4 989 933 € 4 506 491 € 4 506 491 € 3 322 893 € 512 842 € 500 547 € 350 255 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 702 582 € 710 431 € 892 612 € 741 522 € 1 524 843 € 3 079 025 € 4 237 338 € 1 524 649 € 1 440 928 € 4 271 339 € 1 125 238 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 044 989 € 697 174 € 767 553 € 495 559 € 618 418 € 328 493 € 469 752 € 441 163 € 0 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
3 990 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
713 057 € 473 353 € 524 606 € 344 010 € 401 742 € 463 369 € 285 299 € 291 252 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
206 198 € 121 645 € 140 421 € 78 275 € 112 525 € 133 868 € 68 329 € 59 984 € 59 €
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0 € 0 € 636 231 € 0 € 11 877 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 1 540 358 € 383 229 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0 € 135 967 € 0 € 0 € 0 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 135 967 € 0 € 0 € 0 €