Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pôdohospodárska platobná agentúra

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
751 837€ 478 026€ 1 110 851€ 1 352 512€ 899 645€ 776 414€ 460 473€ 647 295€ 639 964€ 941 945€ 2 281 435€ 21 586 540€ 17 494 245€ 29 070 037€ 1 303 733€
02
501
Spotreba materiálu
560 220€ 354 668€ 912 224€ 817 840€ 745 188€ 632 360€ 199 169€ 356 662€ 332 537€ 513 180€ 710 499€ 668 024€ 582 384€ 1 218 861€ 804 742€
03
502
Spotreba energie
184 250€ 116 773€ 192 210€ 173 535€ 145 095€ 132 163€ 252 602€ 274 111€ 281 660€ 410 213€ 387 336€ 331 540€ 376 768€ 422 697€ 498 991€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
7 367€ 6 586€ 6 416€ 10 116€ 9 362€ 11 890€ 8 702€ 16 522€ 25 766€ 18 551€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
351 021€ 1 183 599€ 20 586 976€ 16 535 093€ 27 428 479€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
7 616 495€ 6 595 126€ 7 409 929€ 9 201 305€ 9 487 947€ 7 506 084€ 3 954 328€ 4 540 069€ 5 851 374€ 4 806 434€ 4 877 662€ 4 858 659€ 8 521 265€ 7 167 417€ 5 665 795€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 896€ 13 814€ 74 283€ 187 533€ 60 243€ 44 731€ 13 832€ 17 547€ 22 855€ 2 066 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
112 209€ 61 434€ 68 707€ 141 963€ 133 091€ 106 467€ 89 544€ 103 039€ 107 037€ 98 573€ 135 061€ 121 905€ 115 940€ 126 355€ 141 384€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 040€ 6 672€ 2 183€ 2 996€ 3 277€ 1 519€ 2 024€ 2 773€ 2 873€ 3 786€ 3 562€ 4 759€ 4 310€ 3 681€ 4 705€
10
518
Ostatné služby
7 468 350€ 6 513 206€ 7 264 757€ 8 868 814€ 9 291 337€ 7 353 368€ 3 848 928€ 4 416 711€ 5 718 610€ 2 637 636€ 4 739 039€ 4 731 996€ 8 401 015€ 7 037 381€ 5 519 706€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
21 147 418€ 18 923 963€ 16 511 273€ 15 274 222€ 14 381 779€ 13 457 621€ 12 580 521€ 12 590 812€ 10 993 589€ 10 868 703€ 10 505 625€ 10 147 872€ 10 164 463€ 8 584 643€ 7 734 349€
12
521
Mzdové náklady
14 486 834€ 12 714 404€ 11 374 432€ 10 616 795€ 9 979 184€ 9 223 334€ 8 561 100€ 8 758 264€ 7 542 599€ 7 682 218€ 7 466 307€ 7 237 369€ 7 452 046€ 6 058 769€ 5 462 883€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 254 174€ 4 443 009€ 3 965 821€ 3 624 173€ 3 485 434€ 3 257 434€ 3 001 033€ 3 049 461€ 2 655 090€ 2 610 231€ 2 578 091€ 2 524 910€ 2 195 254€ 2 044 739€ 1 988 314€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
249 862€ 226 144€ 218 947€ 217 099€ 205 025€ 186 105€ 150 242€ 156 373€ 148 533€ 140 230€ 182 002€ 181 890€ 194 127€ 194 569€ 137 323€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 115 356€ 1 445 979€ 932 317€ 801 687€ 698 407€ 719 118€ 779 427€ 620 476€ 647 367€ 436 024€ 279 225€ 203 702€ 323 035€ 286 566€ 145 829€
16
528
Ostatné sociálne náklady
41 192€ 94 427€ 19 756€ 14 469€ 13 729€ 71 630€ 88 719€ 6 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 695€ 8 302€ 8 933€ 12 741€ 6 573€ 16 645€ 16 633€ 21 501€ 7 056€ 17 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
76€ 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 620€ 8 302€ 8 933€ 12 741€ 6 573€ 16 455€ 16 633€ 21 501€ 7 056€ 17 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
985 997€ 2 066 121€ 1 704 877€ 1 758 418€ 2 226 816€ 364 870€ 869 219€ 16 717€ 120 033€ 22 046€ 0€ 3 000€ 50 106€ 0€ 96 296€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 93 756€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
448 593€ 850 403€ 1 466 967€ 940 318€ 2 156€ 195 361€ 3 117€ 10 919€ 10 461€ 22 045€ 0€ 3 000€ 46 607€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 814€ 1 164 843€ 231 032€ 575 413€ 2 140 195€ 95 085€ 858 485€ 109 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
534 590€ 50 875€ 6 878€ 242 686€ 84 465€ 73 286€ 7 617€ 5 690€ 0€ 1€ 0€ 0€ 3 499€ 0€ 2 540€
28
549
Manká a škody
1 137€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
13 074 844€ 2 341 393€ 14 196 847€ 10 008 215€ 2 315 268€ 8 524 375€ 8 425 476€ 1 781 016€ 7 236 997€ 2 047 093€ 7 102 320€ 1 653 806€ 2 227 077€ 2 269 197€ 2 139 558€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 924 883€ 1 782 238€ 1 595 674€ 1 905 644€ 1 916 190€ 2 213 672€ 2 162 723€ 1 781 016€ 1 252 143€ 1 016 078€ 1 172 328€ 1 224 194€ 1 776 905€ 1 933 486€ 1 841 557€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 149 960€ 559 155€ 12 601 174€ 8 102 571€ 399 078€ 6 310 703€ 6 262 753€ 5 984 854€ 1 031 015€ 5 929 992€ 429 612€ 450 172€ 335 711€ 298 001€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
972 858€ 80 472€ 729 168€ 5 619 362€ 6 231 160€ 454 575€ 514 299€ 429 612€ 450 172€ 335 711€ 298 001€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 177 102€ 478 683€ 12 601 174€ 7 373 403€ 399 078€ 691 341€ 31 593€ 5 984 854€ 576 440€ 5 415 693€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
31 457€ 43 696€ 27 998€ 34 274€ 31 453€ 24 750€ 41€ 37 557€ 108 741€ 236 121€ 332 946€ 1 262 992€ 909 756€ 5 497 653€ 2 024 673€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
21 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
19€ 31€ 71€ 9€ 36€ 3€ 8€ 73€ 55€ 13€ 90€ 313€ 2 179€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
31 438€ 43 696€ 27 998€ 34 244€ 31 382€ 24 740€ 5€ 37 554€ 108 733€ 214 439€ 332 891€ 1 262 979€ 909 666€ 5 497 341€ 2 022 493€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
375 016 400€ 498 953 877€ 658 411 465€ 720 445 234€ 653 625 622€ 592 448 618€ 534 653 189€ 628 173 504€ 1 085 139 419€ 1 100 659 741€ 1 284 127 684€ 1 404 478 156€ 1 445 173 100€ 1 384 611 192€ 1 031 307 182€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 280 109€ 6 009 236€ 1 540 482€ 1 409 564€ 1 321 362€ 1 331 374€ 579 046 184€ 590 500 918€ 700 991 511€ 788 856 840€ 830 183 260€ 851 923 770€ 632 150 245€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
373 794 286€ 498 003 267€ 655 099 903€ 714 452 439€ 652 098 905€ 591 104 174€ 533 242 566€ 626 997 348€ 505 978 704€ 510 158 823€ 583 135 841€ 615 621 316€ 612 915 955€ 532 687 421€ 389 497 992€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 222 114€ 950 610€ 31 454€ -16 441€ -13 765€ -65 120€ 89 261€ -155 218€ 114 531€ 332€ 0€ 2 073 884€ 0€ 9 658 945€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
418 631 143€ 529 410 504€ 699 382 174€ 758 086 921€ 682 975 104€ 623 119 376€ 560 959 880€ 647 808 472€ 1 110 097 172€ 1 119 599 105€ 1 309 227 671€ 1 443 991 025€ 1 484 540 012€ 1 437 200 139€ 1 050 271 586€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
66 650€ 366 693€ 0€ 15 267 850€ 18 618 167€ 11 464 986€ 8 782€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
66 650€ 0€ 0€ 0€ 186€ 8 782€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
366 693€ 0€ 15 267 850€ 18 618 167€ 11 464 800€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
331€ 618€ 497€ 166€ 2 814€ 2 036€ 2 830€ 1 490€ 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
331€ 618€ 497€ 166€ 2 814€ 2 036€ 2 830€ 1 490€ 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 704 069€ 2 990 386€ 4 660 452€ 4 899 744€ 3 855 995€ 9 994 838€ 5 871 938€ 12 523 619€ 1 425 920€ 20 882 195€ 9 178 659€ 47 992€ 37 763€ 1 798€ 4 019€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 354€ 48 681€ 23 350€ 13 724€ 160€ 6 531€ 3 140€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 304€ 3 042€ 13 577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
61 236€ 160 593€ 1 983 329€ 732 636€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 610 175€ 2 990 386€ 4 660 452€ 4 899 744€ 3 855 995€ 9 994 838€ 5 823 257€ 12 497 227€ 1 251 751€ 18 885 143€ 8 445 863€ 41 461€ 34 623€ 1 798€ 4 019€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 428 794€ 10 808 007€ 11 775 487€ 738 474€ 7 864 466€ 115 510€ 1 075 112€ 694 893€ 480 277€ 462 550€ 411 217€ 6 399€ 334 476€ 292 836€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 428 794€ 10 808 007€ 11 775 487€ 738 474€ 7 864 466€ 115 510€ 1 075 112€ 694 893€ 480 277€ 462 550€ 411 217€ 6 399€ 334 476€ 292 836€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
988 110€ 5 460 447€ 525 966€ 5 665 215€ 20 425€ 454 575€ 474 518€ 462 550€ 411 217€ 6 399€ 334 476€ 292 836€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 440 684€ 5 347 561€ 11 249 521€ 738 474€ 2 199 252€ 95 085€ 1 075 112€ 240 318€ 5 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
9 735€ 398€ 2 015€ 717€ 109€ 3 093€ 5 723€ 4 459€ 118 834€ 276 554€ 341 915€ 1 433 527€ 1 291 641€ 7 189 447€ 3 017 928€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
21 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 1€ 2€ 16 372€ 1 404€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
9 735€ 398€ 2 015€ 717€ 109€ 3 093€ 5 723€ 4 459€ 118 834€ 255 537€ 341 915€ 1 433 527€ 1 291 639€ 7 173 075€ 3 016 523€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
235€ 142€ 605€ 1 008€ 392€ 463€ 173€ 76€ 0€ 466€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
235€ 142€ 605€ 1 008€ 392€ 463€ 173€ 76€ 0€ 466€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
403 743 954€ 524 956 689€ 685 009 348€ 744 715 018€ 678 765 737€ 612 760 293€ 549 570 601€ 637 888 355€ 1 100 422 874€ 1 113 291 592€ 1 328 473 029€ 1 424 987 208€ 1 468 329 879€ 1 398 929 644€ 1 042 005 350€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
30 035 925€ 27 076 906€ 29 119 776€ 31 705 257€ 25 918 031€ 22 112 645€ 16 754 421€ 18 144 372€ 591 277 973€ 597 712 049€ 738 251 291€ 799 826 070€ 854 492 364€ 842 420 822€ 606 552 941€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 924 883€ 1 782 238€ 1 595 674€ 1 814 669€ 1 916 171€ 2 213 672€ 2 163 680€ 1 781 016€ 1 252 143€ 1 016 078€ 891 874€ 1 224 194€ 1 776 905€ 1 933 486€ 1 937 854€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
371 783 146€ 496 097 545€ 654 293 899€ 711 195 092€ 650 931 534€ 586 677 575€ 528 896 099€ 616 206 566€ 505 121 262€ 509 821 833€ 585 251 695€ 620 126 732€ 610 304 209€ 536 235 582€ 399 447 495€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 756 401€ 1 756 401€ 1 756 401€ 2 771 496€ 4 741 632€ 4 078 168€ 3 810 212€ 1 756 401€ 18 339 754€ 34 067 061€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
413 953 534€ 538 756 333€ 701 447 941€ 750 721 417€ 690 490 129€ 622 876 161€ 556 526 666€ 650 418 096€ 1 102 662 597€ 1 134 930 948€ 1 338 456 153€ 1 442 148 260€ 1 488 283 850€ 1 417 920 351€ 1 045 328 915€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 677 609€ 9 345 829€ 2 065 767€ -7 365 504€ 7 515 025€ -243 215€ -4 433 214€ 2 609 623€ -7 434 574€ 15 331 843€ 29 228 482€ -1 842 765€ 3 743 838€ -19 279 788€ -4 942 671€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 677 609€ 9 345 829€ 2 065 767€ -7 365 504€ 7 515 025€ -243 215€ -4 433 214€ 2 609 623€ -7 434 574€ 15 331 843€ 29 228 482€ -1 842 765€ 3 743 838€ -19 279 788€ -4 942 671€