Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
37 353 887€ 10 093 432€ 12 315 864€ 14 996 235€ 22 622 501€ 20 059 564€ 19 239 503€ 13 653 936€ 9 155 963€ 562 671€ 547 414€ 527 843€ 638 949€ 1 318 396€ 686 929€ 781 129€
02
501
Spotreba materiálu
29 434 670€ 5 267 399€ 8 803 216€ 11 702 750€ 19 467 957€ 17 285 805€ 16 511 477€ 10 820 539€ 5 942 515€ 441 918€ 343 604€ 277 629€ 409 787€ 1 018 151€ 427 972€ 528 036€
03
502
Spotreba energie
7 919 216€ 4 826 033€ 3 512 648€ 3 293 486€ 3 154 544€ 2 773 759€ 2 728 026€ 2 833 397€ 3 213 448€ 120 752€ 203 810€ 250 214€ 229 163€ 282 654€ 243 298€ 237 843€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 17 591€ 15 658€ 15 250€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
18 409 358€ 20 240 202€ 24 936 001€ 24 753 749€ 23 339 995€ 26 069 763€ 26 508 273€ 28 311 241€ 24 377 469€ 6 861 126€ 5 582 596€ 9 274 373€ 7 351 684€ 15 277 049€ 6 891 810€ 8 204 777€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 105 309€ 1 790 443€ 2 447 024€ 2 240 694€ 2 392 300€ 2 181 237€ 2 171 741€ 1 331 776€ 4 812 904€ 1 009 288€ 1 653 524€ 1 477 411€ 921 190€ 1 045 776€ 1 228 215€ 1 399 638€
08
512
Cestovné
886 059€ 658 857€ 272 814€ 338 082€ 884 157€ 831 716€ 751 070€ 657 566€ 718 547€ 156 217€ 161 492€ 123 919€ 91 418€ 148 855€ 115 413€ 208 099€
09
513
Náklady na reprezentáciu
54 649€ 40 567€ 25 236€ 26 135€ 33 325€ 31 578€ 34 232€ 27 956€ 51 171€ 13 023€ 5 931€ 25 646€ 30 478€ 24 470€ 23 089€ 38 138€
10
518
Ostatné služby
15 363 340€ 17 750 334€ 22 190 928€ 22 148 837€ 20 030 214€ 23 025 233€ 23 551 231€ 26 293 943€ 18 794 847€ 5 682 598€ 3 761 649€ 7 647 397€ 6 308 598€ 14 057 948€ 5 525 093€ 6 558 903€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
209 250 620€ 182 290 240€ 179 792 655€ 172 587 978€ 158 491 722€ 146 755 509€ 137 053 261€ 128 324 798€ 119 448 220€ 7 461 669€ 6 702 919€ 6 026 858€ 5 740 428€ 5 706 805€ 5 626 473€ 5 481 108€
12
521
Mzdové náklady
143 401 763€ 124 234 756€ 124 218 997€ 118 479 403€ 109 494 567€ 101 980 671€ 95 228 858€ 88 957 296€ 82 280 386€ 5 256 970€ 4 742 898€ 4 209 287€ 4 044 027€ 4 041 984€ 4 060 019€ 3 928 026€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
49 707 705€ 43 379 109€ 42 927 975€ 41 020 079€ 37 798 122€ 35 216 690€ 32 987 862€ 30 878 863€ 28 650 567€ 1 810 439€ 1 658 393€ 1 428 524€ 1 383 699€ 1 312 960€ 1 328 159€ 1 315 017€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 727 055€ 2 681 665€ 2 732 645€ 2 807 180€ 2 779 835€ 1 684 928€ 1 619 697€ 1 530 960€ 1 099 692€ 26 950€ 23 314€ 20 925€ 18 805€ 1 542€ 19 486€ 20 340€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 795 420€ 11 086 910€ 9 537 608€ 10 003 886€ 8 259 612€ 7 651 997€ 6 979 476€ 6 674 853€ 7 099 545€ 324 110€ 255 744€ 289 864€ 264 403€ 340 223€ 213 484€ 213 115€
16
528
Ostatné sociálne náklady
618 677€ 907 800€ 375 430€ 277 430€ 159 586€ 221 224€ 237 368€ 282 826€ 318 029€ 43 200€ 22 570€ 78 259€ 29 495€ 10 096€ 5 324€ 4 611€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
506 087€ 441 431€ 442 893€ 429 382€ 363 938€ 367 770€ 356 002€ 362 633€ 355 762€ 20 077€ 21 923€ 16 206€ 14 917€ 14 978€ 17 970€ 14 697€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
209 834€ 197 994€ 202 109€ 199 755€ 155 060€ 160 380€ 162 544€ 178 966€ 174 313€ 6 833€ 9 705€ 3 710€ 2 696€ 2 696€ 2 696€ 3 308€
20
538
Ostatné dane a poplatky
296 253€ 243 437€ 240 784€ 229 628€ 208 878€ 207 390€ 193 458€ 183 667€ 181 449€ 13 244€ 12 219€ 12 496€ 12 221€ 12 282€ 15 274€ 11 389€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 296 591 847€ 1 842 567 594€ 1 839 183 041€ 1 584 514 012€ 1 306 957 033€ 1 196 933 688€ 1 167 481 615€ 1 166 037 482€ 1 210 961 560€ 24 081 758€ 4 109 270€ 1 223 234€ 96 735€ 14 639 265€ 17 286 264€ 23 937 533€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
594 997€ 203€ 528€ 2 506€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
178€ 27€ 73€ 56€ 23€ 77€ 63€ 35€ 216€ 90€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
124€ 73€ 50€ 176€ 61€ 234€ 15€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
205€ 290 904€ 1 564 070€ 2 340€ 151 272€ 28 734€ 2 159 260€ 184 799€ 11 828€ 751€ 3 564€ 17 301€ 0€ 0€ 3 685€
26
546
Odpis pohľadávky
7 567 560€ 6 691 000€ 7 163 944€ 8 363 565€ 3 193 537€ 5 313 067€ 11 043 112€ 9 189 132€ 20 794 134€ 23 761 351€ 4 084 270€ 807 156€ 1 992€ 194€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 289 023 777€ 1 834 987 665€ 1 830 452 975€ 1 576 147 688€ 1 303 599 572€ 1 191 588 456€ 1 154 278 603€ 1 156 659 962€ 1 190 153 012€ 288 306€ 23 570€ 412 452€ 75 586€ 14 635 574€ 17 286 031€ 23 930 648€
28
549
Manká a škody
181€ 2 776€ 1 798€ 217€ 12 580€ 2 787€ 384€ 3 497€ 76€ 31 351€ 1 430€ 0€ 1 821€ 3 281€ 144€ 3 201€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
18 598 714€ 12 529 838€ 10 786 169€ 9 827 488€ 8 972 546€ 8 965 138€ 10 929 849€ 12 846 765€ 9 967 154€ 1 343 757€ 1 010 944€ 1 903 102€ 1 306 109€ 1 234 974€ 1 049 142€ 989 279€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 883 840€ 4 632 379€ 6 707 312€ 6 492 598€ 5 971 471€ 6 159 565€ 8 031 824€ 9 770 628€ 5 287 216€ 922 084€ 715 172€ 1 623 200€ 1 044 549€ 965 863€ 809 958€ 759 698€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
13 714 874€ 7 897 459€ 4 078 856€ 3 334 890€ 3 001 074€ 2 805 573€ 2 898 024€ 3 076 136€ 4 679 938€ 421 673€ 295 772€ 279 902€ 261 560€ 269 111€ 239 185€ 229 581€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
280 620€ 318 483€ 389 701€ 197 415€ 95 142€ 74 536€ 76 366€ 186 034€ 248 901€ 6 525€ 287 025€ 271 015€ 258 450€ 268 511€ 238 816€ 228 808€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 434 254€ 7 578 976€ 3 689 155€ 3 137 475€ 2 905 933€ 2 731 037€ 2 821 658€ 2 890 102€ 4 431 036€ 415 148€ 8 748€ 8 888€ 3 110€ 600€ 369€ 773€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 353€ 193 957€ 241 289€ 231 101€ 211 314€ 207 846€ 204 208€ 233 658€ 297 067€ 14 461€ 14 115€ 14 101€ 23 594€ 42 511€ 16 002€ 25 804€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
193€ 11€ 25€ 275€ 884€ 1 497€ 1 938€ 1 104€ 308€ 12€ 9€ 23€ 119€ 349€ 349€ 2 272€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 160€ 193 946€ 241 264€ 230 826€ 210 430€ 206 349€ 202 270€ 232 553€ 296 759€ 14 449€ 14 107€ 14 078€ 23 475€ 42 162€ 15 653€ 23 532€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 174 491€ 32 535 813€ 17 209 949€ 10 085 171€ 11 064 941€ 8 907 838€ 8 643 684€ 10 833 634€ 13 184 174€ 692 154€ 316 557€ 715 957€ 299 201€ 321 384€ 559 205€ 413 888€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
27 239€ 247 194€ 658 357€ 833 560€ 145 465€ 32 146€ 30 755€ 0€ 2 296€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
7 579 017€ 10 885 040€ 11 613 344€ 6 074 809€ 7 530 328€ 7 040 688€ 7 165 531€ 8 893 639€ 8 707 336€ 244 529€ 312 723€ 681 851€ 295 868€ 316 055€ 558 817€ 408 130€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-6 431 766€ 21 403 578€ 4 938 248€ 3 176 802€ 3 534 613€ 1 867 150€ 1 478 153€ 1 939 995€ 4 331 374€ 415 479€ 3 834€ 3 351€ 3 332€ 3 033€ 388€ 5 758€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 581 889 357€ 2 100 892 505€ 2 084 907 860€ 1 817 425 116€ 1 532 023 990€ 1 408 267 116€ 1 370 416 428€ 1 360 604 146€ 1 387 747 369€ 41 037 673€ 18 305 740€ 19 701 674€ 15 471 616€ 38 555 361€ 32 133 795€ 39 848 217€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 12€ 114 229€ 108 464€ 106 519€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 12€ 95 133€ 92 357€ 90 461€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 19 095€ 16 107€ 16 058€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
4 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
4 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
18 981 904€ 44 960 489€ 27 569 482€ 15 635 710€ 15 737 313€ 14 068 097€ 13 387 742€ 13 013 402€ 13 587 582€ 1 029 322€ 319 339€ 685 049€ 229 263€ 208 507€ 318 049€ 301 035€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
408 175€ 3 834€ 1 010€ 285€ 828€ 291€ 140 001€ 0€ 1 333€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
66€ 363€ 27€ 5€ 56€ 23€ 77€ 102€ 1€ 63€ 35€ 216€ 90€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
69 738€ 23 372€ 13 000€ 23 720€ 96 320€ 22 830€ 17 473€ 13 360€ 125 188€ 1 200€ 0€ 97€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 495 458€ 1 655 259€ 2 001 567€ 2 105 824€ 2 582 745€ 2 279 923€ 2 221 403€ 2 433 935€ 2 891 586€ 10 644€ 746€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2 312€ 10 325€ 9 584€ 3 171€ 5 621€ 3 068€ 2 226€ 3 126€ 1 618€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
17 414 330€ 42 862 996€ 25 541 496€ 13 501 957€ 13 052 622€ 11 761 935€ 11 145 790€ 10 562 614€ 10 429 086€ 1 029 321€ 308 695€ 683 041€ 227 895€ 208 195€ 317 959€ 301 035€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 945 141€ 7 456 084€ 7 830 411€ 9 160 448€ 4 196 341€ 5 905 451€ 12 058 648€ 10 812 990€ 22 328 358€ 24 111 530€ 4 355 285€ 1 068 766€ 341 657€ 240 155€ 361 042€ 162 687€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 945 141€ 7 456 084€ 7 830 411€ 9 160 448€ 4 196 341€ 5 905 451€ 12 058 648€ 10 812 990€ 22 328 358€ 24 111 530€ 4 355 285€ 1 068 766€ 341 657€ 240 155€ 361 042€ 162 687€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
129 676€ 101 164€ 129 586€ 140 142€ 87 779€ 75 319€ 129 874€ 260 663€ 213 465€ 287 025€ 271 015€ 258 450€ 268 511€ 238 816€ 228 808€ 162 687€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 815 465€ 7 354 920€ 7 700 825€ 9 020 306€ 4 108 563€ 5 830 133€ 11 928 773€ 10 552 327€ 22 114 892€ 23 824 505€ 4 084 270€ 810 317€ 73 146€ 1 339€ 132 234€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
172€ 96€ 1 186€ 743€ 3€ 7€ 7€ 31€ 228€ 49€ 116€ 229€ 6€ 98€ 160€ 146€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
17€ 24€ 6€ 0€ 0€ 16€ 198€ 0€ 0€ 1€ 5€ 98€ 160€ 146€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
155€ 73€ 1 181€ 743€ 3€ 7€ 7€ 15€ 30€ 48€ 116€ 229€ 1€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 555 490 181€ 2 047 482 843€ 2 045 684 274€ 1 799 978 371€ 1 509 134 901€ 1 391 801 558€ 1 343 885 203€ 1 336 423 569€ 1 348 137 652€ 15 928 572€ 13 776 266€ 18 334 982€ 16 642 704€ 36 435 194€ 30 063 551€ 39 028 639€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 550 418 195€ 2 041 816 392€ 2 037 795 551€ 1 792 413 146€ 1 503 152 867€ 1 385 580 151€ 1 335 813 132€ 1 326 644 479€ 1 342 474 142€ 14 828 552€ 12 803 325€ 16 355 526€ 15 381 607€ 35 358 988€ 29 005 729€ 37 940 335€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
4 880 078€ 5 219 350€ 6 697 840€ 6 484 723€ 5 972 280€ 6 215 432€ 8 030 823€ 9 637 011€ 5 272 066€ 922 639€ 715 172€ 1 623 200€ 1 045 000€ 965 863€ 816 255€ 829 596€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
96 626€ 429 441€ 1 177 150€ 1 062 016€ 4 708€ 9 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
146€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
84 032€ 6 936€ 4 058€ 8 811€ 21 875€ 135 935€ 368 084€ 171 369€ 248 545€ 349 100€ 216 098€ 110 343€ 241 568€ 258 708€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
11 250€ 9 375€ 5 625€ 5 625€ 5 625€ 2 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 371€ 4 997€ 22 010€ 1 303€ 7 156€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 350€ 4 050€ 4 050€ 4 130€ 3 631€ 1 001€ 1 001€ 1 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 583 417 398€ 2 099 899 512€ 2 081 085 353€ 1 824 779 657€ 1 529 068 558€ 1 411 775 113€ 1 369 331 600€ 1 360 249 992€ 1 384 053 820€ 41 069 472€ 18 451 006€ 20 089 026€ 17 213 641€ 36 998 183€ 30 851 266€ 39 599 027€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 528 042€ -992 993€ -3 822 507€ 7 354 540€ -2 955 432€ 3 507 996€ -1 084 828€ -354 154€ -3 693 549€ 31 799€ 145 266€ 387 353€ 1 742 026€ -1 557 178€ -1 282 528€ -249 190€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 528 042€ -992 993€ -3 822 507€ 7 354 540€ -2 955 432€ 3 507 996€ -1 084 828€ -354 154€ -3 693 549€ 31 799€ 145 266€ 387 353€ 1 742 026€ -1 557 178€ -1 282 528€ -249 190€