Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Občianski liberáli - v likvidácii

2017 2016
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
185€ 344€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
185€ 344€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
185€ 344€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
185€ 344€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-3 465€ 14€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
14€ 14€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-3 479€ 0€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 650€ 330€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
150€ 330€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
150€ 330€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 500€ 0€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
3 500€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
185€ 344€