Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
556 109 840 € 355 407 810 € 278 691 303 € 237 703 576 € 158 826 734 € 140 065 560 € 116 995 557 € 105 224 378 € 100 413 645 € 104 802 614 € 105 227 326 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 178 035 € 7 264 288 € 12 196 034 € 14 444 902 € 17 313 799 € 16 501 456 € 22 526 892 € 19 334 477 € 21 570 092 € 19 851 618 € 8 665 204 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
3 112 € 8 812 € 31 466 € 282 122 € 441 583 € 609 780 € 819 145 € 10 222 € 20 642 € 31 238 € 37 668 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
16 955 € 261 911 € 441 583 € 609 780 € 819 145 € 10 222 € 20 642 € 31 238 € 37 668 €
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
3 112 € 8 812 € 14 512 € 20 212 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
21 034 € 32 059 € 15 949 € 26 650 € 46 940 € 34 022 € 52 069 € 68 106 € 40 027 € 29 993 € 54 572 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
9 976 € 18 304 € 24 899 € 33 083 € 2 583 € 2 895 € 3 205 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 803 € 6 115 € 6 178 € 10 936 € 13 497 € 11 157 € 12 201 € 9 637 € 14 880 € 16 843 € 29 915 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
18 230 € 25 944 € 9 771 € 15 714 € 23 467 € 4 561 € 14 969 € 25 385 € 22 564 € 10 256 € 21 452 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
6 153 890 € 7 223 417 € 12 148 619 € 14 136 129 € 16 825 276 € 15 857 654 € 21 655 677 € 19 256 149 € 21 509 422 € 19 790 387 € 8 572 964 €
030
6.
Ostatné pôžičky
(067) -
(096AÚ))
6 153 890 € 7 223 417 € 12 148 619 € 14 136 129 € 16 825 276 € 15 857 654 € 21 655 677 € 19 256 149 € 21 509 422 € 19 790 387 € 8 572 964 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
549 928 443 € 348 139 509 € 266 492 368 € 223 258 071 € 141 510 646 € 123 562 679 € 94 467 232 € 85 885 254 € 78 838 948 € 84 947 784 € 96 559 245 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
268 € 201 € 72 € 270 € 289 € 239 € 264 € 227 € 3 077 € 81 € 89 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
268 € 201 € 72 € 270 € 289 € 239 € 264 € 227 € 3 077 € 81 € 89 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 243 618 € 902 416 € 1 069 451 € 1 437 640 € 363 182 € 444 751 € 1 734 564 € 563 507 € 2 490 160 € 856 962 € 460 071 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
174 € 0 € 0 € 332 € 107 € 0 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
330 € 3 € 845 € 3 495 € 3 709 € 2 729 € 1 056 € 86 € 0 € 0 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
504 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 243 288 € 902 239 € 1 068 605 € 1 433 641 € 359 473 € 442 022 € 1 733 508 € 563 421 € 2 489 828 € 856 855 € 460 071 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
548 684 557 € 347 236 892 € 265 422 846 € 221 820 161 € 141 147 176 € 123 117 690 € 92 732 404 € 85 321 520 € 76 345 711 € 84 090 741 € 96 099 084 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
434 € 274 € 382 € 404 € 419 € 28 € 176 € 168 € 387 € 543 € 94 €
087
2.
Ceniny
(213))
3 681 € 3 480 € 4 012 € 356 € 1 908 € 4 692 € 308 € 36 € 6 778 € 2 800 € 2 964 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
548 680 443 € 347 233 138 € 265 418 451 € 221 819 401 € 141 144 849 € 123 112 970 € 92 731 920 € 85 321 316 € 76 338 545 € 84 087 398 € 96 096 026 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 361 € 4 013 € 2 901 € 603 € 2 289 € 1 425 € 1 433 € 4 647 € 4 604 € 3 213 € 2 877 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 361 € 4 013 € 2 901 € 603 € 2 289 € 1 425 € 1 433 € 4 647 € 4 604 € 3 213 € 2 877 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
556 109 840 € 355 407 810 € 278 691 303 € 237 703 576 € 158 826 734 € 140 065 560 € 116 995 557 € 105 224 378 € 100 413 645 € 104 802 614 € 105 227 326 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
555 826 953 € 354 242 968 € 278 482 643 € 237 475 258 € 157 871 263 € 139 797 193 € 116 787 567 € 105 105 982 € 99 644 418 € 99 900 513 € 104 204 329 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
555 826 953 € 354 242 968 € 278 482 643 € 237 475 258 € 157 871 263 € 139 797 193 € 116 787 567 € 105 105 982 € 99 644 418 € 99 900 513 € 104 204 329 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
354 242 968 € 265 767 046 € 237 475 258 € 157 871 263 € 139 797 193 € 116 787 703 € 105 105 982 € 99 787 809 € 99 902 380 € 102 110 375 € 44 076 464 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
201 583 985 € 88 475 922 € 41 007 386 € 79 603 994 € 18 074 071 € 23 009 490 € 11 681 585 € 5 318 172 € -257 962 € -2 209 862 € 60 127 865 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
211 598 € 1 053 993 € 147 246 € 139 471 € 878 680 € 226 743 € 106 441 € 118 396 € 716 522 € 4 858 427 € 1 022 997 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
19 675 € 21 198 € 19 027 € 21 980 € 26 991 € 20 759 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
19 675 € 21 198 € 19 027 € 21 980 € 26 991 € 20 759 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 0 € 29 084 € 0 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 0 € 29 084 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
26 682 € 897 703 € 24 571 € 25 357 € 793 243 € 119 940 € 4 157 € 33 704 € 634 003 € 4 747 638 € 955 941 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
24 674 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 008 € 1 413 € 0 € 0 € 0 € 2 € 27 € 1 270 € 1 893 € 1 729 € 2 320 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
896 290 € 24 571 € 25 357 € 793 243 € 119 938 € 4 130 € 32 434 € 632 110 € 4 745 909 € 953 621 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
184 916 € 156 291 € 122 675 € 114 114 € 85 436 € 87 128 € 81 086 € 65 665 € 60 540 € 54 715 € 46 296 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
41 203 € 35 477 € 37 019 € 40 289 € 14 014 € 21 071 € 9 226 € 5 587 € 7 879 € 14 518 € 5 463 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
391 € 6 716 € 3 631 € 50 € 4 640 € 0 € 0 € 721 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
27 176 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
62 918 € 62 390 € 41 717 € 39 469 € 37 870 € 32 400 € 36 556 € 27 857 € 29 926 € 21 523 € 21 444 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
5 416 € 5 416 € 3 611 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
41 961 € 39 980 € 31 867 € 27 481 € 26 581 € 22 655 € 23 267 € 19 090 € 17 030 € 14 872 € 14 562 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
11 267 € 11 727 € 8 441 € 6 876 € 6 972 € 5 586 € 6 570 € 4 880 € 5 704 € 3 802 € 4 107 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
71 288 € 110 848 € 61 414 € 88 847 € 76 791 € 41 625 € 101 549 € 0 € 52 704 € 43 674 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
71 288 € 110 848 € 61 414 € 88 847 € 76 791 € 41 625 € 101 549 € 0 € 52 704 € 43 674 € 0 €