Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Environmentálny fond

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
86 389 € 54 745 € 48 234 € 61 938 € 56 708 € 67 917 € 50 526 € 51 567 € 62 810 € 41 091 € 43 220 €
02
501
Spotreba materiálu
63 675 € 31 915 € 27 748 € 40 440 € 44 515 € 55 730 € 38 338 € 39 378 € 50 722 € 29 819 € 25 683 €
03
502
Spotreba energie
22 714 € 22 830 € 20 486 € 21 497 € 12 193 € 12 187 € 12 189 € 12 189 € 12 087 € 11 272 € 17 537 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
361 604 € 343 220 € 335 004 € 296 841 € 101 227 € 144 296 € 108 934 € 134 984 € 177 990 € 113 507 € 165 131 €
07
511
Opravy a udržiavanie
6 105 € 4 579 € 4 749 € 7 947 € 2 388 € 4 454 € 2 175 € 11 571 € 4 311 € 5 847 € 7 562 €
08
512
Cestovné
3 647 € 2 213 € 1 666 € 1 039 € 1 128 € 1 813 € 4 151 € 7 104 € 5 762 € 1 943 € 3 548 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 183 € 2 830 € 2 734 € 1 101 € 1 418 € 1 822 € 1 538 € 2 213 € 633 € 434 € 324 €
10
518
Ostatné služby
349 669 € 333 598 € 325 854 € 286 754 € 96 292 € 136 207 € 101 071 € 114 096 € 167 284 € 105 283 € 153 697 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 538 975 € 1 261 069 € 1 124 592 € 1 028 228 € 920 321 € 876 421 € 779 709 € 826 248 € 800 216 € 673 386 € 678 982 €
12
521
Mzdové náklady
1 083 501 € 883 497 € 795 016 € 720 219 € 640 859 € 605 774 € 542 264 € 582 127 € 553 712 € 467 321 € 494 106 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
376 519 € 311 256 € 275 164 € 253 675 € 225 070 € 215 565 € 186 190 € 190 449 € 179 709 € 154 016 € 140 997 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
23 073 € 19 067 € 18 227 € 19 783 € 21 479 € 20 128 € 17 606 € 22 702 € 25 030 € 22 651 € 23 876 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
55 882 € 47 250 € 36 185 € 34 551 € 32 912 € 34 953 € 33 650 € 30 970 € 41 765 € 29 398 € 20 002 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
83 701 € 44 129 € 39 414 € 33 535 € 27 242 € 1 694 576 € 25 189 € 139 766 € 46 187 € 40 317 € 27 430 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
83 701 € 44 129 € 39 414 € 33 535 € 27 242 € 1 694 576 € 25 189 € 139 766 € 46 187 € 40 317 € 27 430 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
166 € 870 933 € 62 222 042 € 45 979 933 € 25 346 533 € 20 395 603 € 32 935 477 € 38 081 202 € 39 742 684 € 50 979 682 € 73 526 797 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 169 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 350 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
40 364 € 18 006 € 80 638 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
166 € 870 933 € 62 221 879 € 45 978 583 € 25 346 533 € 20 355 239 € 32 917 471 € 38 000 011 € 39 742 684 € 50 979 682 € 73 526 797 €
28
549
Manká a škody
163 € 0 € 384 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 793 560 € 3 518 187 € 1 696 920 € 1 525 873 € 1 294 172 € 3 125 159 € 3 407 098 € 6 309 164 € 3 663 971 € 7 720 784 € 9 553 874 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 950 € 32 889 € 261 501 € 267 154 € 230 546 € 232 052 € 50 246 € 27 720 € 38 289 € 34 769 € 27 278 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 774 610 € 3 485 298 € 1 435 419 € 1 258 719 € 1 063 626 € 2 893 107 € 3 356 853 € 6 281 444 € 3 625 682 € 7 686 015 € 9 526 596 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 198 € 19 027 € 21 980 € 26 991 € 20 759 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 774 610 € 3 485 298 € 1 435 419 € 1 258 719 € 1 063 626 € 2 893 107 € 3 335 654 € 6 262 416 € 3 603 702 € 7 659 025 € 9 505 836 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
717 € 3 899 € 2 962 € 13 588 € 10 036 € 7 524 € 33 887 € 20 257 € 10 645 € 23 323 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 5 € 21 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
717 € 3 899 € 2 962 € 13 588 € 10 036 € 7 524 € 33 887 € 20 252 € 10 624 € 23 323 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
1 128 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
572
Škody
1 128 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
58 471 416 € 44 500 593 € 863 181 € 5 810 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
58 471 416 € 44 500 593 € 863 181 € 5 810 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
63 335 812 € 50 593 592 € 66 334 413 € 48 929 309 € 33 569 791 € 26 314 008 € 37 314 458 € 45 576 816 € 44 514 114 € 59 579 412 € 84 018 756 €
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
257 004 268 € 113 569 435 € 97 027 621 € 116 103 555 € 49 314 320 € 44 731 294 € 45 249 824 € 36 155 994 € 36 839 206 € 39 849 031 € 42 211 916 €
82
633
Výnosy z poplatkov
257 004 268 € 113 569 435 € 97 027 621 € 116 103 555 € 49 314 320 € 44 731 294 € 45 249 824 € 36 155 994 € 36 839 206 € 39 849 031 € 42 211 916 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
3 176 710 € 21 909 543 € 1 052 730 € 1 655 322 € 880 505 € 996 861 € 1 892 022 € 1 195 944 € 999 488 € 4 068 779 € 18 492 507 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 624 435 € 1 556 951 € 991 697 € 1 605 225 € 824 173 € 990 518 € 1 891 787 € 1 195 316 € 998 782 € 4 051 116 € 18 492 101 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
33 653 € 72 247 € 60 971 € 50 095 € 56 330 € 5 854 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
489 € 0 € 0 € 60 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 518 622 € 20 274 234 € 62 € 2 € 2 € 234 € 628 € 646 € 17 663 € 406 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
3 094 347 € 428 507 € 721 675 € 520 382 € 1 157 638 € 1 399 880 € 1 538 722 € 4 085 192 € 5 854 519 € 9 526 596 € 7 153 858 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 385 207 € 428 507 € 721 675 € 520 382 € 1 157 638 € 1 399 880 € 1 538 722 € 4 085 192 € 5 854 519 € 9 526 596 € 7 153 858 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
19 675 € 21 198 € 19 027 € 21 980 € 21 259 € 20 759 € 17 807 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 385 207 € 428 507 € 721 675 € 520 382 € 1 137 963 € 1 378 681 € 1 519 695 € 4 063 212 € 5 833 260 € 9 505 836 € 7 136 052 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
709 140 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
709 140 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
172 617 € 130 284 € 199 249 € 251 832 € 275 680 € 280 725 € 319 541 € 955 625 € 554 819 € 623 322 € 76 287 986 €
102
662
Úroky
50 776 € 36 540 € 68 044 € 100 061 € 75 319 € 83 431 € 105 634 € 702 868 € 228 584 € 337 231 € 1 106 455 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 5 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
108 095 € 88 442 € 127 020 € 151 258 € 189 393 € 187 020 € 194 427 € 223 833 € 205 863 € 172 296 € 137 360 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
13 746 € 5 302 € 4 186 € 513 € 10 969 € 10 273 € 19 481 € 28 923 € 120 372 € 113 790 € 75 044 171 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
4 658 € 475 € 0 € 1 458 € 0 € 0 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
463 € 0 € 1 458 € 0 € 0 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
4 658 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
1 481 621 € 3 034 027 € 8 345 614 € 10 020 391 € 37 916 € 1 930 331 € 15 729 € 8 500 775 € 8 121 € 3 301 822 € 353 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 996 950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
8 000 000 € 9 999 243 € 1 900 000 € 0 € 8 492 878 € 0 € 3 301 223 € 0 €
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 621 € 37 077 € 345 614 € 21 148 € 37 916 € 30 331 € 15 729 € 7 897 € 8 121 € 598 € 353 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 479 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
264 929 563 € 139 076 454 € 107 347 364 € 128 551 482 € 51 666 059 € 49 339 090 € 49 015 839 € 50 894 989 € 44 256 152 € 57 369 550 € 144 146 621 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
201 593 751 € 88 482 862 € 41 012 952 € 79 622 173 € 18 096 268 € 23 025 083 € 11 701 381 € 5 318 172 € -257 962 € -2 209 862 € 60 127 865 €
136
591
Splatná daň z príjmov
9 765 € 6 940 € 5 566 € 18 179 € 22 198 € 15 593 € 19 795 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
201 583 985 € 88 475 922 € 41 007 386 € 79 603 994 € 18 074 071 € 23 009 490 € 11 681 585 € 5 318 172 € -257 962 € -2 209 862 € 60 127 865 €