Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Demokrati Slovenska

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 678€ 4 165€ 5 208€ 21 892€ 3 344€ 3€ 2€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 678€ 4 165€ 5 208€ 21 892€ 3 344€ 3€ 2€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
36€ 42€ 0€ 4€ 1€ 3€ 2€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 643€ 4 123€ 5 208€ 21 888€ 3 343€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
33€ 30€ 34€ 29€ 4€ 0€ 11€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
33€ 30€ 34€ 29€ 4€ 0€ 11€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 711€ 4 196€ 5 242€ 21 921€ 3 348€ 3€ 13€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-491 909€ -490 668€ -489 396€ -475 936€ -498 458€ -511 616€ -494 215€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-490 668€ -489 397€ -475 936€ -498 458€ -511 616€ -494 215€ -494 011€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-1 241€ -1 271€ -13 460€ 22 522€ 13 158€ -17 401€ -204€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
494 620€ 494 864€ 494 638€ 497 857€ 501 806€ 511 619€ 494 228€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
449 125€ 449 245€ 449 124€ 451 176€ 449 125€ 449 125€ 449 125€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
445 806€ 445 926€ 445 805€ 447 857€ 445 806€ 445 806€ 445 806€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
45 495€ 45 619€ 45 514€ 46 681€ 52 681€ 62 494€ 45 103€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
45 495€ 45 619€ 45 514€ 46 681€ 52 681€ 62 494€ 45 103€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 711€ 4 196€ 5 242€ 21 921€ 3 348€ 3€ 13€