Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Bratislava'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Medzinárodná konferencia Slovak Retail Summit 2012,konanej 17-18.4.2012 4 044 € prenájom priestorov,tlmočenie,výroba konferenčných zložiek
Organizačno-technické zabezpečenie konferencie "Intraco -Special 2012 a Európsky deň obchodu, konanej 6.11.2012 5 518,4 € technické zabezpečenie konferencie,prenájom miestností,audiovizuálnej techniky
Spolu 9 562,4 €
Výrok auditora

Podľa môjho stanoviska, účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných sôvislostiach prevdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Zväz obchodu a cestovného ruchu SR k 31.12.2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Ing. Ján Kysucký, číslo licencie 318, Bratislava, 18.3.2013