Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná akreditačná služba

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 508 288 € 1 392 005 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 914 € 18 478 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
12 914 € 18 478 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 970 € 15 044 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 944 € 3 435 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 423 379 € 1 317 595 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
315 € 1 193 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
315 € 1 193 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
208 969 € 107 808 €
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
208 941 € 98 678 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
28 € 9 130 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 214 094 € 1 208 594 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
905 € 9 828 €
087
2.
Ceniny
(213))
2 224 € 3 153 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 210 965 € 1 195 613 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
71 995 € 55 932 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 048 € 2 769 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
69 947 € 53 163 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 508 288 € 1 392 005 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 306 890 € 1 221 930 €
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
1 187 981 € 1 168 111 €
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
1 187 981 € 1 168 111 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
118 909 € 53 819 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
33 949 € 33 949 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
84 960 € 19 870 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
201 398 € 170 075 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
53 069 € 40 397 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
53 069 € 40 397 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
8 275 € 7 929 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
7 865 € 7 644 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
410 € 285 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
140 054 € 121 749 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
7 357 € 4 155 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
1 059 € 822 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
63 453 € 58 572 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
9 € 624 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
29 469 € 29 844 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
12 897 € 11 946 €
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
25 810 € 15 785 €