Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
198 607 € 175 773 € 116 094 € 123 518 € 162 018 € 122 991 € 88 867 € 102 361 € 108 157 € 192 356 € 351 408 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
40 448 € 48 764 € 27 371 € 50 100 € 73 316 € 51 636 € 18 576 € 13 604 € 28 518 € 61 470 € 107 976 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
2 016 € 3 327 € 6 957 € 10 587 € 14 217 € 0 € 320 € 3 529 € 10 105 € 19 800 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
2 016 € 3 327 € 6 957 € 10 587 € 14 217 € 0 € 320 € 3 529 € 10 105 € 19 800 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
38 432 € 48 764 € 24 044 € 43 143 € 62 729 € 37 419 € 18 576 € 13 284 € 24 989 € 51 365 € 88 176 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 776 € 864 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
16 427 € 19 214 € 24 044 € 40 520 € 57 242 € 29 069 € 7 364 € 13 284 € 20 250 € 40 679 € 72 231 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
22 005 € 29 550 € 2 623 € 5 486 € 8 349 € 11 212 € 0 € 4 739 € 9 910 € 15 081 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
108 584 € 83 823 € 87 135 € 70 659 € 86 082 € 69 034 € 68 528 € 86 939 € 79 640 € 130 886 € 243 432 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 499 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 499 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
34 018 € 14 282 € 25 307 € 12 602 € 29 111 € 5 783 € 5 635 € 24 536 € 19 628 € 68 577 € 190 635 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
33 865 € 14 063 € 25 136 € 12 476 € 28 976 € 5 641 € 5 476 € 24 419 € 19 562 € 68 438 € 190 534 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
153 € 219 € 171 € 126 € 135 € 141 € 159 € 117 € 66 € 139 € 101 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
74 566 € 69 541 € 61 827 € 58 057 € 56 971 € 63 251 € 62 893 € 62 403 € 60 012 € 62 309 € 52 298 €
087
2.
Ceniny
(213))
212 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
74 566 € 69 541 € 61 827 € 57 845 € 56 971 € 63 251 € 62 893 € 62 403 € 60 012 € 62 309 € 52 298 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
49 575 € 43 186 € 1 589 € 2 759 € 2 620 € 2 321 € 1 762 € 1 818 € 0 € 0 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
49 575 € 43 186 € 1 589 € 2 759 € 2 620 € 2 321 € 1 762 € 1 818 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
198 607 € 175 773 € 116 094 € 123 518 € 162 018 € 122 991 € 88 867 € 102 361 € 108 157 € 192 356 € 351 408 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 977 € 39 € -2 984 € -22 599 € -14 922 € -20 625 € -23 095 € -22 168 € -54 257 € -15 262 € 176 996 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
5 977 € 39 € -2 984 € -22 599 € -14 922 € -20 625 € -23 095 € -22 168 € -54 257 € -15 262 € 176 996 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
39 € -2 984 € -22 599 € -14 922 € -20 625 € -22 696 € -22 168 € -22 913 € -56 030 € -17 491 € -2 412 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
5 938 € 3 023 € 19 615 € -7 677 € 5 703 € 2 071 € -927 € 744 € 1 773 € 2 229 € 179 408 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
192 630 € 175 734 € 119 078 € 146 117 € 176 940 € 143 616 € 111 962 € 124 529 € 162 414 € 207 618 € 174 412 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
23 230 € 17 280 € 21 660 € 22 331 € 22 816 € 16 750 € 14 202 € 10 391 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
23 230 € 17 280 € 21 660 € 22 331 € 22 816 € 16 750 € 14 202 € 10 391 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
74 313 € 62 827 € 52 507 € 62 576 € 102 292 € 57 277 € 24 053 € 38 023 € 84 345 € 123 764 € 107 976 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
33 865 € 14 063 € 25 136 € 12 476 € 28 976 € 5 641 € 5 476 € 24 419 € 23 019 € 68 438 € 0 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
40 448 € 48 764 € 27 371 € 50 100 € 73 316 € 51 636 € 18 576 € 13 604 € 61 326 € 55 326 € 107 976 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 023 € 1 092 € 313 € 484 € 234 € 286 € 725 € 732 € 343 € 11 € 1 413 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 023 € 1 092 € 313 € 484 € 234 € 286 € 725 € 732 € 343 € 11 € 1 413 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
117 294 € 111 814 € 66 259 € 59 827 € 57 134 € 64 393 € 64 853 € 62 958 € 60 977 € 69 641 € 54 632 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
40 133 € 43 366 € 4 744 € 2 467 € 397 € 1 428 € 2 287 € 766 € 1 308 € 7 343 € 3 390 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 8 € 5 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
4 251 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
39 358 € 37 052 € 33 529 € 31 250 € 30 949 € 34 410 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
34 049 € 33 727 € 34 540 € 36 871 € 29 917 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
26 266 € 24 569 € 22 005 € 20 573 € 20 521 € 22 373 € 21 836 € 22 574 € 19 358 € 18 957 € 16 141 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 6 304 € 5 183 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
7 285 € 6 828 € 5 980 € 5 538 € 5 267 € 6 181 € 6 118 € 5 883 € 5 766 € 0 € 0 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
563 € 0 € 0 € 166 € 0 €