Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
13 696 € 30 576 € 13 966 € 20 950 € 14 068 € 31 004 € 44 469 € 33 656 € 63 311 € 91 490 € 60 116 €
02
501
Spotreba materiálu
13 696 € 30 576 € 13 966 € 20 950 € 14 068 € 31 004 € 44 469 € 33 656 € 63 311 € 91 490 € 60 116 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
342 285 € 287 154 € 290 426 € 274 954 € 270 404 € 278 455 € 279 376 € 267 212 € 261 207 € 280 500 € 230 669 €
07
511
Opravy a udržiavanie
28 712 € 33 365 € 30 881 € 28 717 € 28 301 € 21 191 € 21 965 € 19 099 € 32 286 € 57 709 € 19 248 €
08
512
Cestovné
36 510 € 22 243 € 22 088 € 10 278 € 15 597 € 11 395 € 6 180 € 17 911 € 16 364 € 10 329 € 14 348 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 682 € 2 057 € 12 103 € 2 073 € 1 102 € 2 335 € 17 971 € 3 715 € 4 969 € 2 481 € 3 016 €
10
518
Ostatné služby
273 382 € 229 490 € 225 354 € 233 886 € 225 405 € 243 534 € 233 260 € 226 487 € 207 589 € 209 981 € 194 057 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 011 615 € 964 311 € 815 078 € 791 863 € 783 975 € 782 494 € 838 411 € 814 420 € 852 892 € 816 142 € 672 925 €
12
521
Mzdové náklady
738 654 € 705 603 € 596 677 € 577 280 € 572 788 € 574 327 € 598 697 € 582 113 € 643 018 € 601 165 € 518 859 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
266 669 € 252 916 € 213 705 € 209 416 € 206 987 € 205 838 € 195 689 € 208 423 € 189 672 € 182 180 € 150 764 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 292 € 5 792 € 4 696 € 5 167 € 4 201 € 2 330 € 43 628 € 23 884 € 20 102 € 25 026 € 3 302 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
396 € 0 € 100 € 7 771 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
17 456 € 4 138 € 849 € 0 € 14 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 456 € 4 138 € 849 € 0 € 14 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0 € 0 € 66 € 783 € 318 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 66 € 0 € 133 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0 € 0 € 0 € 0 € 56 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 783 € 129 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
22 528 € 20 487 € 22 729 € 46 619 € 36 628 € 29 046 € 28 809 € 43 677 € 39 274 € 47 538 € 46 983 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 528 € 20 487 € 22 729 € 23 216 € 18 293 € 7 387 € 6 478 € 20 861 € 39 274 € 47 538 € 46 983 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
23 403 € 18 335 € 21 660 € 22 331 € 22 816 € 0 € 0 € 0 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 403 € 18 335 € 21 660 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 331 € 22 816 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
11 909 € 6 687 € 3 743 € 4 813 € 4 999 € 8 487 € 18 € 51 € 201 € 47 € 319 €
43
563
Kurzové straty
0 € 8 € 170 € 17 € 124 €
47
568
Ostatné finančné náklady
11 909 € 6 687 € 3 743 € 4 813 € 4 999 € 8 487 € 18 € 42 € 30 € 30 € 195 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 732 € 0 € 0 €
50
572
Škody
0 € 0 € 732 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
229 226 € 284 350 € 208 483 € 296 537 € 366 849 € 433 053 € 162 660 € 123 669 € 143 035 € 189 254 € 818 468 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
196 660 € 270 287 € 190 823 € 289 537 € 343 514 € 432 888 € 162 163 € 105 229 € 126 252 € 133 596 € 628 100 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
32 566 € 14 063 € 17 660 € 7 000 € 23 335 € 165 € 497 € 18 440 € 16 783 € 55 659 € 190 368 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 631 259 € 1 593 564 € 1 354 425 € 1 435 736 € 1 476 922 € 1 562 540 € 1 371 200 € 1 286 821 € 1 361 566 € 1 425 755 € 1 829 812 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0 € 0 € 0 € 4 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
0 € 0 € 0 € 4 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
0 € 0 € 0 € 0 € 36 779 €
82
633
Výnosy z poplatkov
0 € 0 € 0 € 0 € 36 779 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
229 226 € 284 350 € 208 483 € 296 537 € 366 849 € 433 053 € 162 660 € 127 126 € 137 203 € 187 493 € 943 842 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
228 867 € 281 808 € 205 046 € 293 667 € 365 466 € 426 415 € 157 914 € 122 428 € 131 901 € 166 111 € 934 011 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
359 € 2 542 € 3 437 € 2 870 € 1 383 € 6 638 € 4 746 € 4 698 € 5 302 € 21 382 € 9 830 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
23 230 € 17 454 € 22 715 € 22 331 € 22 816 € 16 750 € 0 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
23 230 € 17 454 € 22 715 € 22 331 € 22 816 € 16 750 € 0 € 0 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 230 € 17 454 € 22 715 € 22 331 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 816 € 16 750 € 0 € 0 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 166 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 166 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
1 407 970 € 1 312 238 € 1 142 328 € 1 114 068 € 1 093 062 € 1 109 228 € 1 184 796 € 1 143 690 € 1 226 137 € 1 240 488 € 1 028 434 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 385 443 € 1 291 751 € 1 119 599 € 1 090 852 € 1 074 769 € 1 101 841 € 811 661 € 1 122 829 € 1 226 137 € 1 228 547 € 981 451 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
22 528 € 20 487 € 22 729 € 23 216 € 18 293 € 7 387 € 373 135 € 20 861 € 0 € 11 940 € 46 983 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 637 196 € 1 596 587 € 1 374 041 € 1 428 059 € 1 482 626 € 1 564 611 € 1 370 273 € 1 287 566 € 1 363 340 € 1 427 984 € 2 009 221 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
5 938 € 3 023 € 19 615 € -7 677 € 5 703 € 2 071 € -927 € 744 € 1 773 € 2 229 € 179 408 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
5 938 € 3 023 € 19 615 € -7 677 € 5 703 € 2 071 € -927 € 744 € 1 773 € 2 229 € 179 408 €