Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
171 212€ 156 277€ 165 524€ 139 706€ 141 924€ 186 256€ 147 981€ 164 275€ 167 071€ 140 177€ 119 501€ 144 685€ 154 328€ 166 639€
02
501
Spotreba materiálu
146 082€ 131 220€ 139 515€ 117 263€ 115 941€ 161 858€ 126 078€ 139 978€ 140 630€ 106 655€ 90 982€ 120 114€ 131 574€ 139 710€
03
502
Spotreba energie
25 130€ 25 057€ 26 009€ 22 443€ 25 983€ 24 398€ 21 902€ 24 297€ 26 442€ 33 522€ 28 519€ 24 572€ 22 754€ 26 929€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 131 398€ 1 649 633€ 1 982 320€ 2 189 741€ 1 993 073€ 1 997 551€ 1 833 147€ 1 912 416€ 1 277 684€ 722 134€ 1 723 106€ 1 907 203€ 2 023 437€ 2 012 372€
07
511
Opravy a udržiavanie
41 860€ 41 609€ 32 548€ 42 307€ 134 203€ 226 232€ 158 866€ 151 788€ 140 437€ 161 003€ 123 271€ 161 499€ 97 946€ 116 946€
08
512
Cestovné
13 858€ 31 796€ 154 986€ 177 884€ 171 902€ 171 486€ 196 163€ 169 485€ 166 344€ 131 663€ 123 876€ 128 193€ 114 290€ 125 576€
09
513
Náklady na reprezentáciu
943€ 828€ 8 867€ 7 947€ 10 614€ 13 246€ 12 380€ 7 619€ 15 438€ 21 060€ 10 296€ 10 386€ 16 708€ 9 565€
10
518
Ostatné služby
1 074 736€ 1 575 400€ 1 785 918€ 1 961 602€ 1 676 355€ 1 586 588€ 1 465 738€ 1 583 524€ 955 465€ 408 408€ 1 465 663€ 1 607 125€ 1 794 493€ 1 760 286€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 537 236€ 5 605 248€ 5 677 625€ 5 159 873€ 4 972 601€ 4 592 997€ 4 155 211€ 3 809 100€ 2 534 487€ 2 360 534€ 2 293 881€ 2 185 215€ 2 011 076€ 1 825 125€
12
521
Mzdové náklady
3 831 122€ 3 861 813€ 3 972 635€ 3 613 696€ 3 494 453€ 3 261 446€ 2 930 638€ 2 712 140€ 1 767 306€ 1 680 560€ 1 647 692€ 1 574 675€ 1 447 527€ 1 319 383€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 322 109€ 1 336 439€ 1 362 685€ 1 239 943€ 1 207 147€ 1 065 502€ 983 669€ 901 634€ 607 771€ 551 349€ 532 567€ 487 093€ 457 647€ 414 585€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
156 860€ 174 000€ 157 820€ 134 572€ 125 550€ 125 985€ 97 447€ 87 324€ 66 664€ 48 440€ 45 245€ 47 686€ 46 473€ 33 193€
15
527
Zákonné sociálne náklady
227 145€ 232 997€ 184 485€ 171 663€ 145 451€ 140 064€ 143 457€ 108 003€ 92 745€ 80 186€ 68 378€ 75 761€ 59 429€ 57 964€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 656€ 1 747€ 1 632€ 1 632€ 965€ 1 643€ 6 826€ 9 796€ 12 221€ 6 435€ 1 634€ 956€ 956€ 2 980€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 656€ 1 747€ 1 632€ 1 632€ 965€ 1 643€ 6 826€ 9 796€ 12 221€ 6 435€ 1 634€ 956€ 956€ 2 980€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
969 002€ 944 325€ 945 174€ 930 635€ 932 415€ 971 862€ 907 269€ 955 203€ 697 784€ 745 541€ 652 624€ 288 313€ 364 410€ 270 629€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 22€ 7 132€ 2 090€ 4 272€ 1 954€ 1 902€ 2 267€ 1 810€ 1 754€ 1 698€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
968 988€ 944 303€ 945 174€ 923 503€ 930 325€ 967 590€ 905 315€ 953 301€ 695 517€ 743 731€ 650 870€ 286 615€ 364 410€ 270 629€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
351 349€ 268 420€ 310 910€ 304 590€ 282 160€ 220 954€ 163 456€ 150 298€ 243 766€ 229 412€ 318 337€ 370 373€ 351 713€ 348 046€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
192 205€ 268 420€ 310 910€ 304 590€ 282 160€ 208 954€ 155 456€ 150 298€ 158 955€ 152 806€ 221 869€ 258 869€ 268 363€ 289 206€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
159 144€ 12 000€ 8 000€ 84 811€ 76 605€ 96 468€ 111 504€ 83 351€ 58 840€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
76 605€ 77 337€ 73 242€ 64 220€ 58 840€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
159 144€ 12 000€ 8 000€ 84 811€ 0€ 19 131€ 38 263€ 19 131€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 341€ 13 560€ 16 055€ 14 070€ 14 016€ 11 010€ 11 468€ 11 062€ 11 815€ 11 753€ 13 287€ 14 231€ 11 774€ 1 273€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
5 537€ 1 985€ 2 261€ 1 425€ 2 150€ 234€ 60€ 48€ 115€ 672€ 66€ 131€ 64€ 97€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 804€ 11 575€ 13 795€ 12 645€ 11 867€ 10 776€ 11 407€ 11 013€ 11 700€ 11 081€ 13 221€ 14 099€ 11 710€ 1 175€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 360 092€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 360 092€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
9 405 618€ 10 104 745€ 9 403 074€ 9 285 663€ 8 962 359€ 9 151 373€ 8 998 124€ 8 944 844€ 4 580 575€ 4 535 489€ 4 826 894€ 4 601 227€ 4 189 022€ 3 970 671€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
9 405 618€ 10 104 745€ 9 403 074€ 9 285 663€ 8 962 359€ 9 151 190€ 8 998 124€ 8 944 844€ 4 580 575€ 4 535 489€ 4 826 894€ 4 601 227€ 4 188 973€ 3 970 671€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
183€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 583 812€ 18 743 955€ 18 502 315€ 18 025 910€ 17 299 514€ 17 133 646€ 16 223 482€ 15 956 993€ 9 525 403€ 8 751 475€ 9 949 265€ 9 512 202€ 9 106 716€ 8 957 825€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
9 404 295€ 10 097 607€ 9 382 954€ 9 259 412€ 8 945 931€ 8 965 444€ 8 986 296€ 8 943 664€ 4 562 174€ 4 494 537€ 4 794 995€ 4 568 336€ 4 095 706€ 3 937 095€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
9 404 295€ 10 097 607€ 9 382 954€ 9 259 412€ 8 945 931€ 8 965 444€ 8 986 296€ 8 943 664€ 4 562 174€ 4 494 537€ 4 794 995€ 4 568 336€ 4 095 706€ 3 937 095€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 074€ 9 458€ 17 436€ 27 108€ 2 987€ 1 122€ 646€ 785€ 3 733€ 2 414€ 590€ 4 252€ 1 977€ 5 556€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 340€ 890€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 074€ 9 433€ 17 436€ 19 158€ 2 987€ 1 122€ 646€ 785€ 3 733€ 2 414€ 590€ 4 252€ 1 637€ 4 666€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
12 000€ 8 000€ 84 811€ 76 605€ 96 468€ 111 504€ 83 351€ 58 840€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
12 000€ 8 000€ 84 811€ 76 605€ 96 468€ 111 504€ 83 351€ 58 840€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
76 605€ 77 337€ 73 242€ 64 220€ 58 840€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 000€ 8 000€ 84 811€ 19 131€ 38 263€ 19 131€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 4 662€ 3 676€ 355€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
4€ 69€ 3 676€ 355€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
8 055 902€ 8 649 062€ 9 310 299€ 8 846 919€ 8 496 655€ 7 996 704€ 7 377 037€ 7 123 511€ 4 800 935€ 4 369 545€ 4 929 738€ 4 953 499€ 4 815 685€ 5 098 095€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 863 697€ 8 380 482€ 8 997 648€ 8 520 806€ 8 208 368€ 7 602 944€ 7 205 353€ 6 965 397€ 4 617 784€ 4 174 574€ 4 675 869€ 4 665 965€ 4 459 385€ 4 781 189€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
192 205€ 268 420€ 310 910€ 304 590€ 282 160€ 206 586€ 152 294€ 147 139€ 155 793€ 152 016€ 221 869€ 236 997€ 240 346€ 254 637€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
161€ 1 741€ 21 523€ 6 126€ 184 807€ 16 227€ 7 814€ 24 196€ 42 165€ 32 001€ 28 591€ 88 013€ 27 700€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 367€ 3 162€ 3 162€ 3 162€ 791€ 0€ 21 946€ 27 942€ 34 569€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
17 461 271€ 18 756 131€ 18 715 351€ 18 137 115€ 17 457 928€ 16 971 270€ 16 363 979€ 16 152 772€ 9 443 448€ 8 962 963€ 9 836 828€ 9 609 440€ 8 972 209€ 9 040 746€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-122 541€ 12 177€ 213 036€ 111 204€ 158 414€ -162 376€ 140 497€ 195 779€ -81 955€ 211 488€ -112 437€ 97 238€ -134 507€ 82 921€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-122 541€ 12 177€ 213 036€ 111 204€ 158 414€ -162 376€ 140 497€ 195 779€ -81 955€ 211 488€ -112 437€ 97 238€ -134 507€ 82 921€