Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
95 163 094€ 81 437 756€ 62 394 759€ 82 553 386€ 83 411 217€ 79 526 306€ 111 663 773€ 125 587 117€ 158 377 414€ 211 953 965€ 164 451 158€ 195 717 496€
02
501
Spotreba materiálu
79 172 514€ 64 861 317€ 44 862 022€ 65 178 696€ 67 356 228€ 62 690 461€ 90 634 394€ 104 546 914€ 137 262 104€ 191 588 328€ 141 131 765€ 173 947 599€
03
502
Spotreba energie
15 990 580€ 16 576 439€ 17 532 737€ 17 374 691€ 16 054 990€ 16 835 846€ 21 029 379€ 21 040 203€ 21 115 309€ 20 365 637€ 23 319 393€ 21 769 896€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
101 678 108€ 85 914 586€ 92 765 493€ 75 983 244€ 98 455 086€ 84 306 716€ 86 723 699€ 111 198 847€ 105 173 734€ 123 325 839€ 134 810 946€ 138 182 706€
07
511
Opravy a udržiavanie
60 096 340€ 47 764 625€ 46 176 208€ 48 152 309€ 49 451 571€ 55 811 384€ 48 049 489€ 51 216 672€ 54 667 081€ 56 981 002€ 62 224 449€ 77 213 025€
08
512
Cestovné
5 574 598€ 5 567 661€ 6 187 156€ 5 157 395€ 5 027 522€ 4 549 284€ 4 104 128€ 4 702 373€ 4 761 810€ 5 221 220€ 5 844 712€ 8 646 276€
09
513
Náklady na reprezentáciu
413 816€ 321 956€ 262 322€ 311 627€ 275 194€ 344 039€ 307 583€ 371 576€ 346 988€ 601 447€ 887 772€ 762 349€
10
518
Ostatné služby
35 593 354€ 32 260 344€ 40 139 807€ 22 361 913€ 43 700 799€ 23 602 010€ 34 262 500€ 54 908 226€ 45 397 855€ 60 522 170€ 65 854 012€ 51 561 057€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
603 450 018€ 545 746 910€ 503 677 611€ 492 424 394€ 460 236 914€ 484 669 546€ 476 867 841€ 487 006 745€ 492 239 861€ 493 447 745€ 487 125 300€ 467 066 889€
12
521
Mzdové náklady
344 374 016€ 296 904 970€ 262 082 047€ 252 244 778€ 230 698 625€ 250 597 778€ 242 614 059€ 244 556 833€ 251 689 138€ 257 691 511€ 263 154 333€ 259 745 330€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
117 205 907€ 100 970 454€ 92 853 160€ 89 335 056€ 83 348 813€ 87 857 677€ 84 046 579€ 79 913 845€ 82 058 559€ 78 756 486€ 80 581 856€ 79 038 478€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
876 706€ 763 529€ 658 880€ 618 680€ 537 168€ 553 894€ 557 895€ 585 583€ 1 774 553€ 3 409 433€ 3 394 448€ 3 134 885€
15
527
Zákonné sociálne náklady
140 993 388€ 147 094 005€ 148 071 025€ 150 214 296€ 145 647 272€ 145 647 024€ 149 637 668€ 161 950 485€ 156 688 492€ 153 581 140€ 139 965 334€ 125 102 666€
16
528
Ostatné sociálne náklady
13 952€ 12 499€ 11 584€ 5 035€ 13 172€ 11 641€ 0€ 29 120€ 9 174€ 29 330€ 45 530€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 873 239€ 2 876 997€ 2 914 358€ 2 749 142€ 2 732 421€ 2 732 975€ 2 823 178€ 2 624 150€ 2 222 399€ 2 452 080€ 3 487 771€ 2 700 014€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 465 882€ 2 468 041€ 2 508 738€ 2 346 118€ 2 335 491€ 2 330 605€ 2 422 184€ 2 237 295€ 1 948 863€ 1 938 038€ 2 017 580€ 1 942 517€
20
538
Ostatné dane a poplatky
407 357€ 408 956€ 405 621€ 403 025€ 396 930€ 402 370€ 400 995€ 386 855€ 273 536€ 514 043€ 1 470 190€ 757 497€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
98 690 114€ 85 891 394€ 63 657 227€ 51 716 021€ 55 898 445€ 10 485 325€ 3 179 627€ 5 187 997€ 11 535 758€ 8 678 857€ 56 069 952€ 9 698 650€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
253 379€ 1 678 524€ 72 970€ 125 508€ 364 640€ 208 825€ 811 150€ 1 739 600€ 1 248 610€ 1 407 242€ 4 670€ 33 779€
23
542
Predaný materiál
1 286 839€ 3 068 094€ 1 990 413€ 1 385 135€ 19 180 241€ 9 623 473€ 1 032 881€ 986 893€ 7 980 266€ 6 107 192€ 55 034 379€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
73€ 32 826€ 0€ 25 812€ 159€ 11 675€ 2 331€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
27 633€ 26 007€ 1 363€ 7 168€ 60€ 28 676€ 428 035€ 418 106€ 422 204€ 460 944€ 93 684€ 12 128€
26
546
Odpis pohľadávky
21 026€ 20 086€ 36 000€ 760 146€ 233 787€ 527 220€ 374 621€ 1 896 860€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
97 094 194€ 81 084 092€ 61 527 190€ 49 421 981€ 36 098 263€ 34 523€ 424 812€ 25 386€ 52 972€ 72 003€ 339 897€ 9 591 171€
28
549
Manká a škody
7 044€ 14 590€ 29 291€ 16 084€ 21 381€ 62 608€ 75 303€ 121 153€ 1 805 893€ 631 318€ 585 648€ 59 241€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
55 922 112€ 57 105 105€ 90 120 761€ 110 701 610€ 100 371 438€ 100 165 261€ 122 920 517€ 212 341 081€ 182 718 410€ 153 673 375€ 184 778 180€ 156 652 055€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 072 351€ 53 897 962€ 56 753 348€ 76 122 610€ 90 967 536€ 99 135 785€ 118 085 635€ 140 545 647€ 168 927 778€ 139 017 149€ 133 246 315€ 153 024 574€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 849 761€ 3 207 143€ 33 367 414€ 34 579 000€ 9 403 902€ 1 029 476€ 4 834 882€ 71 795 435€ 13 790 632€ 14 656 226€ 51 531 866€ 3 627 481€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
466 006€ 379 314€ 321 583€ 359 027€ 2 768 091€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 442 000€ 2 877 935€ 391 176€ 741 252€ 1 989 894€ 215 000€ 4 114 595€ 14 784 496€ 8 150 048€ 7 679 077€ 48 008 861€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 859 391€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
407 761€ 329 209€ 32 976 238€ 33 837 748€ 7 414 008€ 814 476€ 720 287€ 56 544 933€ 5 261 270€ 6 655 566€ 3 163 979€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 758 864€ 2 656 475€ 1 639 857€ 3 270 606€ 2 596 061€ 2 115 962€ 3 264 174€ 3 438 498€ 3 479 202€ 3 687 014€ 3 769 290€ 3 974 648€
43
563
Kurzové straty
23 160€ 3 750€ 913€ 40 689€ 38 927€ 40 129€ 31 826€ 54 855€ 10 623€ 13 932€ 21 084€ 206 162€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 735 705€ 2 652 725€ 1 638 106€ 3 204 040€ 2 557 134€ 2 075 312€ 3 232 348€ 3 383 642€ 3 468 580€ 3 673 081€ 3 748 206€ 3 768 486€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
838€ 25 878€ 521€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
4 139 535€ 9 938 265€ 5 616 064€ 4 689 583€ 9 275 589€ 27 851 833€ 13 146 474€ 6 729 049€ 30 878 082€ 69 325 028€ 56 692 924€ 83 375 699€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 49 881 390€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 22 869 398€
61
587
Náklady na ostatné transfery
215 142€ 2 009 645€ 1 102 279€ 944 612€ 1 666 588€ 19 985 144€ 4 441 824€ 3 820 804€ 12 473 906€ 55 363 672€ 38 150 467€ 1 278 476€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 541 132€ 4 523 412€ 3 151 369€ 2 722 680€ 5 943 983€ 6 091 777€ 7 989 534€ 925 409€ 10 820 861€ 7 948 102€ 14 255 005€ 6 207 010€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 383 260€ 3 405 208€ 1 362 416€ 1 022 291€ 1 665 019€ 1 774 912€ 715 116€ 1 982 836€ 7 583 315€ 6 013 254€ 4 287 451€ 3 139 425€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
964 675 084€ 871 567 489€ 822 786 130€ 824 087 986€ 812 977 172€ 791 853 926€ 820 589 283€ 954 113 484€ 986 624 861€ 1 066 543 903€ 1 091 185 521€ 1 057 368 157€
Výnosy
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-2 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-2 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
85 748€ 66 915€ 61 143€ 353 071€ 65 644€ 93 114€ 164 319€ 207 509€ 152 238€ 1 239 749€ 133 746€ 196 067€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
85 748€ 66 915€ 61 143€ 307 368€ 65 644€ 93 114€ 164 319€ 207 509€ 152 238€ 156 459€ 133 746€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 1 083 290€ 0€ 176 767€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
45 703€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 300€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
46 400€ 19 885€ 116 851€ 7 380€ 40 964€
82
633
Výnosy z poplatkov
46 400€ 19 885€ 116 851€ 7 380€ 40 964€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
4 679 078€ 8 514 962€ 4 980 491€ 4 986 276€ 9 382 764€ 8 519 597€ 13 850 984€ 14 033 283€ 113 789 772€ 21 790 406€ 28 050 204€ 12 710 835€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 149 912€ 3 078 660€ 296 166€ 516 283€ 779 938€ 1 060 879€ 3 541 189€ 3 567 463€ 2 551 762€ 4 038 207€ 9 283 823€ 43 007€
85
642
Tržby z predaja materiálu
284 792€ 2 382 123€ 454 875€ 604 981€ 3 538 500€ 1 319 188€ 1 534 334€ 717 016€ 4 403 184€ 154 439€ 1 273 225€ 2 147 199€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
473 278€ 51 378€ 1 079 004€ 62 899€ 14 258€ 527 605€ 107 211€ 14 869€ 38 562€ 39 512€ 264 011€ 468 587€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 547€ 166€ 3 983€ 10 808€ 11 512€ 50 244€ 18 861€ 13 857€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
20€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 771 096€ 3 002 786€ 3 150 446€ 3 802 114€ 5 049 522€ 5 611 759€ 8 664 266€ 9 723 106€ 106 784 751€ 17 508 004€ 17 210 285€ 10 038 186€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
17 691 481€ 40 776 856€ 8 244 444€ 4 638 867€ 2 585 335€ 39 750 972€ 5 876 177€ 8 654 902€ 16 058 964€ 50 129 127€ 7 364 872€ 707 012€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
17 691 481€ 40 776 856€ 8 244 444€ 4 638 867€ 2 585 335€ 39 750 972€ 5 876 177€ 8 654 902€ 16 058 964€ 50 129 127€ 7 364 872€ 707 012€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
597 994€ 337 537€ 321 583€ 359 027€ 6 505 481€ 707 012€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 403 890€ 2 876 509€ 559 367€ 1 989 246€ 1 945 940€ 3 480 004€ 5 077 910€ 6 353 660€ 9 081 816€ 46 606 122€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 287 591€ 37 900 347€ 7 685 076€ 2 649 622€ 639 395€ 36 270 967€ 200 273€ 1 963 705€ 6 655 566€ 3 163 979€ 859 390€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 162€ 1 127€ 903€ 32 289€ 731€ 933€ 612€ 4 423€ 962€ 60€ 3€ 0€
102
662
Úroky
1 162€ 1 127€ 903€ 670€ 731€ 932€ 468€ 280€ 962€ 60€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
31 619€ 0€ 143€ 4 143€ 0€ 0€ 3€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
995 534 328€ 853 973 700€ 816 761 341€ 767 304 837€ 741 126 818€ 731 173 687€ 748 166 994€ 831 481 187€ 818 876 759€ 889 778 244€ 848 933 883€ 963 933 265€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
903 454 516€ 788 569 610€ 722 449 191€ 672 242 197€ 630 961 521€ 619 241 624€ 629 033 302€ 686 254 127€ 662 837 279€ 747 275 962€ 711 394 851€ 959 340 082€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
90 751 410€ 64 166 714€ 91 475 613€ 92 878 511€ 96 351 627€ 109 347 233€ 117 761 120€ 143 884 127€ 154 620 986€ 141 889 540€ 137 321 405€ 4 373 923€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 14 319€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
435€ 74 923€ 22 824€ 11 536 550€ 6 044€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
1 066€ 12 111€ 3 031€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
384 368€ 42 432€ 1 115 571€ 325 608€ 613 412€ 1 020 930€ 291 591€ 571 013€ 1 418 494€ 598 422€ 217 627€ 219 260€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
944 033€ 1 193 442€ 1 633 933€ 1 832 667€ 1 663 707€ 1 563 900€ 1 074 937€ 771 919€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 017 988 865€ 903 333 560€ 830 048 322€ 777 315 340€ 753 161 292€ 779 538 302€ 768 059 087€ 854 427 704€ 948 898 580€ 963 054 436€ 884 490 087€ 977 588 143€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
53 313 781€ 31 766 072€ 7 262 192€ -46 772 646€ -59 815 879€ -12 315 624€ -52 530 196€ -99 685 780€ -37 726 281€ -103 489 467€ -206 695 435€ -79 780 014€
136
591
Splatná daň z príjmov
232 768€ 128 853€ 116 800€ 174 959€ 124 502€ 103 623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
53 081 014€ 31 637 219€ 7 145 392€ -46 947 605€ -59 940 381€ -12 419 246€ -52 530 196€ -99 685 780€ -37 726 281€ -103 489 467€ -206 695 435€ -79 780 014€