Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
41 459€ 74 676€ 43 443€ 15 825€ 18 033€ 18 124€ 21 140€ 14 947€ 7 419€ 7 829€ 9 676€ 13 515€ 6 650€ 42 615€
02
501
Spotreba materiálu
37 840€ 71 379€ 40 399€ 12 325€ 15 831€ 14 610€ 16 611€ 11 747€ 3 536€ 5 035€ 6 890€ 12 064€ 6 402€ 42 368€
03
502
Spotreba energie
3 619€ 3 296€ 3 043€ 3 501€ 2 201€ 3 514€ 4 529€ 3 200€ 3 883€ 2 793€ 2 786€ 1 451€ 248€ 248€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
39 546€ 27 979€ 35 206€ 48 293€ 21 370€ 22 346€ 18 168€ 18 294€ 11 063€ 11 148€ 14 779€ 15 013€ 32 310€ 41 941€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 091€ 3 655€ 3 842€ 2 459€ 3 656€ 4 739€ 1 957€ 2 120€ 5 181€ 1 619€ 974€ 1 998€ 1 023€ 117€
08
512
Cestovné
5 314€ 2 334€ 7 316€ 6 469€ 6 219€ 6 649€ 9 135€ 6 424€ 2 282€ 3 257€ 4 065€ 4 646€ 4 292€ 3 879€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 793€ 828€ 2 959€ 1 567€ 721€ 1 081€ 241€ 473€ 405€ 649€ 249€ 245€ 1 199€ 714€
10
518
Ostatné služby
23 348€ 21 162€ 21 089€ 37 799€ 10 773€ 9 876€ 6 835€ 9 276€ 3 195€ 5 623€ 9 491€ 8 125€ 25 796€ 37 231€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
230 211€ 222 980€ 196 482€ 166 465€ 146 365€ 138 045€ 125 717€ 119 408€ 97 873€ 91 601€ 119 068€ 128 694€ 122 182€ 108 566€
12
521
Mzdové náklady
157 089€ 151 971€ 133 705€ 112 613€ 95 276€ 91 508€ 82 677€ 77 861€ 63 864€ 62 803€ 79 800€ 88 031€ 81 793€ 74 881€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
54 653€ 53 142€ 46 346€ 39 158€ 34 547€ 33 186€ 29 939€ 28 066€ 22 827€ 21 702€ 27 392€ 28 005€ 27 024€ 23 085€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
994€ 1 084€ 1 248€ 1 029€ 882€ 898€ 750€ 759€ 675€ 512€ 1 011€ 1 531€ 1 450€ 1 309€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 981€ 16 665€ 15 053€ 13 666€ 15 660€ 12 452€ 12 351€ 12 721€ 10 507€ 6 583€ 10 566€ 11 127€ 11 915€ 9 292€
16
528
Ostatné sociálne náklady
494€ 119€ 131€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2€ 56€ 57€ 68€ 57€ 57€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2€ 56€ 57€ 68€ 57€ 57€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
6 366€ 2 199€ 2 199€ 2 137€ 1 513€ 743€ 443€ 422€ 1 290€ 2 291€ 846€ 846€ 11 997€ 11 675€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 366€ 2 199€ 2 199€ 2 137€ 1 513€ 743€ 443€ 422€ 129€ 0€ 846€ 846€ 10 380€ 10 380€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 161€ 2 291€ 0€ 0€ 1 617€ 1 295€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 295€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 161€ 2 291€ 0€ 0€ 1 617€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 475€ 984€ 970€ 946€ 558€ 779€ 1 014€ 1 028€ 12€ 2 025€ 1 129€ 1 623€ 1 963€ 251€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 475€ 984€ 970€ 946€ 558€ 779€ 1 014€ 1 028€ 12€ 2 025€ 1 129€ 1 623€ 1 963€ 251€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
95 833€ 35€ 82€ 50€ 194€ 65€ 0€ 0€ 11€ 1 071€ 465€
61
587
Náklady na ostatné transfery
95 833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
35€ 82€ 50€ 194€ 65€ 0€ 0€ 11€ 1 071€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
414 891€ 328 874€ 278 392€ 233 817€ 187 946€ 180 287€ 166 482€ 154 163€ 117 657€ 114 893€ 145 499€ 159 704€ 176 178€ 205 513€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
35€ 82€ 50€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
35€ 82€ 50€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 161€ 2 291€ 0€ 0€ 1 617€ 1 295€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 161€ 2 291€ 0€ 0€ 1 617€ 1 295€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 1 295€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 161€ 2 291€ 0€ 0€ 1 617€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
418 382€ 325 025€ 279 606€ 234 583€ 189 648€ 180 111€ 164 516€ 154 163€ 116 496€ 113 721€ 147 146€ 151 759€ 182 506€ 166 535€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
316 183€ 322 825€ 277 406€ 232 446€ 188 134€ 179 368€ 164 073€ 153 741€ 116 367€ 113 721€ 146 299€ 150 912€ 172 125€ 156 155€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
102 199€ 2 199€ 2 199€ 2 137€ 1 513€ 743€ 443€ 422€ 129€ 0€ 846€ 846€ 10 380€ 10 380€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
418 382€ 325 025€ 279 641€ 234 664€ 189 697€ 180 305€ 164 516€ 155 324€ 118 787€ 113 721€ 147 146€ 153 376€ 183 800€ 166 535€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 491€ -3 849€ 1 249€ 848€ 1 752€ 17€ -1 966€ 1 161€ 1 130€ -1 172€ 1 647€ -6 328€ 7 623€ -38 977€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 491€ -3 849€ 1 249€ 848€ 1 752€ 17€ -1 966€ 1 161€ 1 130€ -1 172€ 1 647€ -6 328€ 7 623€ -38 977€