Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
485 863 000 € 475 350 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
482 443 000 € 471 203 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 634 000 € -2 349 000 €
07
II.3
Aktivácia
6 054 000 € 6 496 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
337 470 000 € 326 488 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
283 267 000 € 272 384 000 €
10
B.2
Služby
54 203 000 € 54 104 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
148 393 000 € 148 862 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
114 238 000 € 106 452 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
81 553 000 € 75 893 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 955 000 € 26 087 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
4 730 000 € 4 472 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 647 000 € 27 171 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 377 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 297 000 € 5 708 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 088 000 € 231 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 094 000 € 20 716 000 €
38
X.
Výnosové úroky
16 000 € 14 000 €
39
N
Nákladové úroky
361 000 € 242 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 227 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
738 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 083 000 € -1 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 011 000 € 20 715 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 274 000 € 4 715 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 406 000 € 4 070 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-132 000 € 645 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 737 000 € 16 000 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 011 000 € 20 715 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 737 000 € 16 000 000 €