Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
501 323 000 € 485 863 000 € 475 350 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
493 015 000 € 482 443 000 € 471 203 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 932 000 € -2 634 000 € -2 349 000 €
07
II.3
Aktivácia
6 376 000 € 6 054 000 € 6 496 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
343 127 000 € 337 470 000 € 326 488 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
287 180 000 € 283 267 000 € 272 384 000 €
10
B.2
Služby
55 947 000 € 54 203 000 € 54 104 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
158 196 000 € 148 393 000 € 148 862 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
123 428 000 € 114 238 000 € 106 452 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
88 482 000 € 81 553 000 € 75 893 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
29 818 000 € 27 955 000 € 26 087 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 128 000 € 4 730 000 € 4 472 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 361 000 € 27 647 000 € 27 171 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 385 000 € 3 377 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 221 000 € 2 297 000 € 5 708 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 114 000 € 1 088 000 € 231 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
13 899 000 € 11 094 000 € 20 716 000 €
38
X.
Výnosové úroky
17 000 € 16 000 € 14 000 €
39
N
Nákladové úroky
409 000 € 361 000 € 242 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
69 000 € 0 € 227 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0 € 738 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-323 000 € -1 083 000 € -1 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 576 000 € 10 011 000 € 20 715 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 010 000 € 2 274 000 € 4 715 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 784 000 € 2 406 000 € 4 070 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
226 000 € -132 000 € 645 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 566 000 € 7 737 000 € 16 000 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 576 000 € 10 011 000 € 20 715 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 566 000 € 7 737 000 € 16 000 000 €