Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TOP - STROJ spol. s r.o., v likvidácii

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 32K/7/2008
 • Spisová značka 32K/7/2008
 • Prvý a posledný záznam 31.3.2008 - 4.5.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.5.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Erik Solár Nitra
6.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
12.4.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
13.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
12.3.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Erik Solár Nitra Nitriansky
12.3.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Erik Solár Nitra Nitriansky
9.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Erik Solár Nitra Nitriansky
1.12.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
7.10.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
31.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
Konkurzné konanie č. 32K/30/2008
 • Spisová značka 32K/30/2008
 • Prvý a posledný záznam 10.1.2012 - 10.1.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.1.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Erik Solár Nitra Nitriansky