B O V A C O M E R C spol. s r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat Premium

Súčasťou služby FinStat Premium je aj monitoring kritických udalostí firiem. Automaticky vás upozorníme v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 43K/7/2006 [ukončené]

  • Spisová značka 43K/7/2006
  • Prvý a posledný záznam 11.8.2006 - 7.2.2017
  • Ukončenie detegujeme: 7.12.2016 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
7.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
11.1.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
7.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
23.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Trnava Trnavský
21.10.2015
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Peter Ondreička Trnava Trnavský
28.10.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
8.10.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Ondreička Trnava Trnavský
26.9.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
16.9.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Ondreička Trnava Trnavský
30.8.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Ondreička Trnava Trnavský
7.2.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Peter Ondreička Trnava Trnavský
7.2.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Peter Ondreička Trnava Trnavský
18.12.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
6.12.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
6.12.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
31.10.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
16.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský